RIZIV

Als geconventioneerde zorgverlener ontvangt u jaarlijks een RIZIV-bijdrage in ruil voor het respecteren van de aan u opgelegde tarieven. Deze sociale uitkering kan gebruikt worden om een contract af te sluiten met een verzekeringsmaatschappij in afwachting van uw pensioen. Maar u kan er ook voor kiezen om dit bedrag te gebruiken om uzelf te beschermen met een gegarandeerde inkomensverzekering in geval van arbeidsongeschiktheid.

01
Ideaal voor...

... een zorgverstrekker: arts, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist, enz.

02
Hoe werkt het?

Afhankelijk van uw persoonlijke behoeften zijn er verschillende mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van uw RIZIV-toelage.

  • Zo kan u er bijvoorbeeld een aanvullend pensioenkapitaal mee opbouwen.
  • U kan zich beschermen tegen inkomensverlies in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.
  • U kan uw gezin ook beschermen door een forfaitair bedrag op te bouwen in geval van vroegtijdig overlijden.
  • Het is zelfs mogelijk om deze voordelen te combineren in één flexibel en gepersonaliseerd contract.

Als u kiest voor rendement, kan u beleggen in een beleggingsfonds. U ontvangt dan een basisrente voor elke gedane storting. Elk jaar ontvangt u ook een winstdeelname op basis van de langetermijnrente. De opbrengst van de gespaarde bedragen wordt gekapitaliseerd en levert u bijgevolg in de volgende jaren eveneens rente op.

03
Waarom deze spaarformule?

Voor uw bescherming en die van uw familie. Kiest u ervoor om een aanvullend
pensioenkapitaal op te bouwen via de sociale voordelen van het RIZIV? Dan profiteert u automatisch van een reeks aanvullende garanties die een tussenkomst voorzien ingeval van moederschap,  arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte en overlijden. Deze sociale garanties worden gefinancierd dankzij 10% van elke storting.
Bovendien zijn de sociale uitkeringen van het RIZIV fiscaal neutraal. Dit betekent dat u deze premie niet hoeft op te nemen in uw aangifte van personenbelasting. Daarnaast betaalt u op de pensioenleeftijd een  voordelige belasting tegen een fictief tarief. Deze belasting wordt over meerdere jaren gespreid, zodat u niet alles in één keer hoeft te betalen.

Waarom een adviseur fiscale beleggingen inschakelen?

De keuze tussen een storting in uw pensioenreserve en/of verzekering gewaarborgd inkomen en/of overlijdensdekking wordt bepaald door uw persoonlijke situatie.

Een optimalisatie levert u dus geld op.

Start vandaag nog met fiscaalvoordelig sparen.

Lees meer over onze verschillende formules waarmee u op een fiscaalvriendelijke manier kan sparen voor later.

Plan uw afspraak

Bent u benieuwd naar de fiscale mogelijkheden van RIZIV binnen uw portefeuille? Maak dan een afspraak met een adviseur fiscale beleggingen. Tot binnenkort!