VanBredaOnline via mijn pc

Hoe bent u zeker dat u bent ingelogd op de échte VanBredaOnline?

Controleer het webadres: https://secure.bankvanbreda.be is het enige echte adres van VanBredaOnline. Geef onze website een plekje bij uw favorieten. Zo verhoogt u meteen ook uw gebruiksgemak. 

Wat mag u zeker niet doen?
 • Laat u via geen enkel kanaal (e-mail, telefoon, sms, brief, sociale media, ...) afleiden naar een website om daar gevoelige informatie (zoals codes, rekening- en kaartgegevens) in te geven. Controleer altijd expliciet ons webadres.
 • Surf niet via zoekmachines zoals Google naar VanBredaOnline. Zo kan u op frauduleuze websites terecht komen. Klik niet op Google advertenties om naar VanBredaOnline te gaan. 

Nog enkele extra tips: 

 • Wachtwoorden en pincodes zijn persoonlijk. Niemand mag u via mail, telefoon, brief of social media om uw wachtwoord of pincode vragen. De bank vraagt deze gegevens nooit.
 • De digipass is geen gewone kaartlezer maar de sleutel tot uw vermogen. Ondertekening met de digipass staat gelijk aan uw officiële handtekening. Bewaar daarom uw digipass zorgvuldig en laat deze nooit door andere personen gebruiken. 
 • Installeer consequent de meest recente versie van uw browser en besturingssysteem. Deze bevat de laatste technische vereisten. 
Hebt u een vermoeden van misbruik?

Bel dan onmiddellijk naar +32 3 217 52 00.

Kan ik met de bank communiceren via VanBredaOnline?

Klik rechtsbovenaan op de “Berichten” knop en kies vervolgens linksbovenaan voor “Nieuw bericht +”
U kunt kiezen om een bericht te versturen naar uw kantoor (vragen ivm afspraken, persoonlijk advies) of de Helpdesk (vragen ivm het gebruik van VanBredaOnline, uw bankkaarten, ed.) Wil u een eveneens een document toevoegen? Klik dan op de knop “Bijlage toevoegen”. U kunt enkel documenten (Word, Pdf, ed) toevoegen en geen e-mail bericht.

Word ik geïnformeerd als er een belangrijk bericht voor mij klaarstaat?

Van zodra er een nieuw bericht voor u klaarstaat merkt u dit aan de teller bij de berichtknop rechtsbovenaan, deze teller geeft het aantal ongelezen berichten weer. Indien u ook onze smartphone app heeft geïnstalleerd kunt er bovendien voor kiezen om een notificatie te ontvangen op uw smartphone. Consulteer hiervoor onze smartphone app FAQ.

Hoe geef ik mijn communicatievoorkeur door?

Klik op Beheer communicatie via uw profiel.
Geef uw voorkeuren aan voor zowel uw vertrouwelijke communicatie als uw algemene communicatie en klik op opslaan.

Ik geraak niet ingelogd of ondervind problemen. Waar kan ik terecht?

U kan ons telefonisch bereiken op iedere bankwerkdag van 8.30u - 17u. Telefonisch via 03 217 53 88. Per mail via: helpdesk@bankvanbreda.be

Hoe volg ik mijn beleggingen op?
 • Selecteer Beleggingen in het overzichtsscherm.
 • Klik op de belegging en bekom meer details over deze specifieke belegging. 
Wat vind ik onder mijn portefeuillle?

Totaaloverzicht

Selecteer Beleggingen in het overzichtsscherm. 

Detail van uw portefeuille

Kllik vanuit het overzicht op de betrokken portefeuille zo bekomt u de verdere opsplitsing in deposito’s, fondsen ed.

Rendement en de evolutie van uw fondsen  

In het detail van uw portefeuille kan u ieder betrokken product verder in detail bekijken. U klikt in de middenkolom opnieuw het gewenste product aan. U krijgt een transparant overzicht van de waarde, evolutie, compositie en de verrichtingen. Klik op evolutie, compositie, verrichtingen, effectenrekening om afzonderlijk in detail te bekijken.

Kan ik de borderellen van mijn effectenrekening raadplegen?

 Indien u hebt aangegeven via uw communicatievoorkeur dat de borderellen digitaal worden afgeleverd, kan u ze als volgt consulteren:

 • Selecteer Beleggingen in het overzichtsscherm. 
 • Klik in de linkerkolom op portefeuille.
 • Selecteer in de middenkolom het betrokken product.
 • Kies in de rechterkolom voor verrichingen.
 • De verrichtingen waarvan de borderellen digitaal consulteerbaar zijn, staan in een andere kleur en onderlijnd.
 • Klik hierop en er een extra scherm opent.
 • Print ze eventueel uit door rechts onderaan op afdrukken te klikken.
Hoe breng ik zelf een nieuwe termijnrekening in?
 • Selecteer Beleggingen in het overzichtsscherm. 
 • Per titularis krijgt u de mogelijkheid om een termijnrekening te openen. U klikt hiervoor op “Nieuwe termijnrekening”.
 • U vervolledigt in de middenkolom de gevraagde informatie mbt bedrag, termijndossier, type belegging en klikt dan op “kies product”. U selecteert het gewenste product.
 • Bij het vervolledigen duidt u de rekening aan van waaruit het bedrag mag gedebiteerd worden.
 • Kies ook de rekening waarop kapitaal en intresten mogen teruggestort worden.
 • Bevestig met een klik op “ondertekenen”.
 • Volg dan exact de tekenprocedure die in het blauwe kader staat.
Hoe breng ik een betaling in?

Klik in “Overzicht op het “+” teken naast de rekening waarop u een betalingsopdracht wenst in te brengen, of klik op de knop “+ Betalingsopdracht rechtsboven in het menu. U krijgt nu 4 mogelijkheden:

 1. Europese overschrijving
 2. Internationale overschrijving
 3. Doorlopende opdracht
 4. Importeren betalingsopdracht
Europese overschrijvingen
Deze optie selecteert u voor de inbreng van Europese betalingen in EUR.

Internationale overschrijving
Selecteer internationale overschrijving om een deviezenbetaling te doen of een betaling buiten de Eurozone.

Doorlopende opdracht
Selecteer deze optie voor periodiek weerkerende Europese betalingen in EUR.

Importeren betalingsopdrachten
Kies deze optie om een betalingsbestand in XML formaat te importeren vanuit uw boekhoudpakket. U kunt enkel Europese betalingen in EUR importeren.
Kan ik Instantoverschrijvingen inbrengen?

Optioneel kunt u bij inbreng van een “Betalingsopdracht” de optie “Instantoverschrijving” activeren. Met een instantoverschrijving staat het geld binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde, ook wanneer die een rekening heeft bij een andere bank in België. Instantoverschrijvingen kan u 24 u per dag en het hele jaar door ingeven, ook op feestdagen en tijdens het weekend. Bank J.Van Breda & C° rekent geen kosten aan voor deze optie. Als de betaling om technische redenen niet kan worden afgerond, ontvangt u een foutmelding bij uw persoonlijke berichten. Bank J.Van Breda & C° is niet verantwoordelijk voor de verwerking bij de bank van de begunstigde.

Kan ik meerdere opdrachten inbrengen alvorens te ondertekenen?

U kunt kiezen om een betalingsbestand met meerdere betalingsopdrachten te importeren. Het is ook mogelijk om na de inbreng van een
Europese of internationale betalingsopdracht rechtsonderaan te klikken op de knop “volgende overschrijving”. De invoer van overschrijvingen beëindigt u door te klikken op “Meteen ondertekenen”.

Hoe onderteken ik mijn betalingen?

Nadat u de inbreng van betalingen heeft beëindigd kunt u kiezen voor “tekenen”. U krijgt vervolgens tekeninstructies waarbij u uw digipass nodig heeft.

Verloop tekenprocedure:

 • Zet uw digipass aan door op rode on/off knop te drukken.
 • Druk op toets SIGN op de digipass
 • Voer uw pincode in op de digipass en druk op OK
  Er verschijnt nu op de digipass DATA OR OK
 • Staan er cijfers in de tekenprocedure op uw pc scherm?
  Breng deze 6 cijfers dan nu in op uw digipass en druk vervolgens opnieuw op OK
 • Er verschijnt opnieuw op de digipass DATA OR OK
  Moet u eveneens het bedrag bevestigen, herhaal dan de bovenstaande procedure en druk OK
  Indien niet, drukt u op OK
 • Op de digipass verschijnt nu SIGN = gevolgd door een code bestaande uit 6 cijfers .
  Breng deze 6-cijfers in op het scherm en klik daarna op “Tekenen”.
 • Is uw betaling correct uitgevoerd dan krijgt u hetvolgende bericht :
  “Wij hebben uw overschrijving van X EUR ontvangen “.
Waar kan ik de nog te ondertekenen betalingen terug vinden?

U gaat via de menuknop rechtsbovenaan naar “Te tekenen”. Deze knop verschijnt van zodra er betalingen of documenten wachten op uw handtekening. Het rode bolletje bij deze knop geeft het aantal te tekenen overschrijvingen (en documenten) weer. U vindt hier ook overschrijvingen die u voorheen zelf heeft ingebracht (maar nog niet getekend heeft), of overschrijvingen die een andere ondertekenaar aan u heeft toegewezen. U ziet hier tevens per betaling hoeveel handtekeningen er vereist zijn.

Waar vind ik mijn geplande betalingen terug, kan ik deze nog wijzigen?

Selecteer de rekening waarvoor u op zoek bent naar geplande betalingen. Klik vervolgens bovenaan op “Betaalagenda”. U krijgt hier een overzicht van:

 • betalingsopdrachten met memo-datum
 • betalingsopdrachten die wachten op beschikbaar saldo
 • doorlopende opdrachten
 • terugbetalingen van kredieten
 • domiciliëringen

De meeste van deze betalingen kunt u hier nog wijzigen of verwijderen. Neem telefonisch contact op met onze Helpdesk indien u een bepaalde betaling hier niet meer kunt verwijderen of wijzigen.

Hoe voeg ik een begunstigde toe?

Vink bij inbreng van een nieuwe betalingsopdracht de optie “Begunstigde bewaren” aan. De volgende keer dat u naar dezelfde begunstigde wenst over te schrijven klikt u op het zoekicoontje naast “Naam begunstigde” en selecteert u de gewenste begunstigde uit de lijst.

Hoe wijzig of verwijder ik begunstigden?

Klik rechts bovenaan op uw profiel. Kies beheer begunstigden. Selecteer de begunstigde uit de lijst en klik op “Verwijderen” of “Wijzigen”.

Hoe wijzig ik een bestaande doorlopende opdracht?
 1. Selecteer de betrokken rekening in het overzichtsscherm.
 2. Klik op ”doorlopende opdrachten“ bovenaan in de middelste kolom.
 3. Kies de juiste doorlopende opdracht.

Nu krijgt u de mogelijkheid om deze doorlopende opdracht stop te zetten of aan te passen.
Na aanpassing dient u opnieuw te ondertekenen om de aanpassing te bevestigen.

Waar vind ik mijn geplande betalingen terug, kan ik deze nog wijzigen?

Selecteer de rekening waarvoor u op zoek bent naar geplande betalingen. Tik vervolgens bovenaan in de midden kolom op “Betaalagenda”. U krijgt hier een overzicht van:

 • betalingsopdrachten met memo-datum
 • betalingsopdrachten die wachten op beschikbaar saldo
 • doorlopende opdrachten
 • terugbetalingen van kredieten
 • domiciliëringen

De meeste van deze betalingen kunt u hier nog wijzigen of verwijderen. Neem telefonisch contact op met onze Helpdesk indien u een bepaalde betaling hier niet meer kunt verwijderen of wijzigen.

Kan ik een betaalbewijs bezorgen aan een tegenpartij?

Selecteer bij “Rekeningen” de rekening waarvoor u een betaalbewijs nodig heeft. Klik vervolgens op de juiste verrichting, en klik vervolgens rechtsonderaan op “Betaalbewijs tonen” en selecteer de gewenste taal. Het betaalbewijs kunt u vervolgens downloaden en naar een tegenpartij versturen. U kunt enkel een betalingsbewijs afdrukken voor overschrijvingen, domiciliëringen en doorlopende opdrachten, maar niet voor kaartbetalingen.

Kan ik een domiciliëring definitief stopzetten?

Selecteer de rekening waarvoor u een domiciliëring wenst stop te zetten en klik vervolgens op “Domiciliëringen” bovenaan in de midden kolom. Klik vervolgen op de domiciliëring die u wenst stop te zetten en klik rechtsonderaan op de knop “Domiciliëring herroepen” en bevestig de herroeping. Nieuwe betalingsopdrachten die uw schuldeiser aanbiedt zullen door ons niet mee uitgevoerd worden. U dient zelf wel contact op te nemen met uw schuldeiser, u heeft zich immers financieel geëngageerd door een mandaat te ondertekenen.

Kan ik een domiciliëring éénmalig weigeren?

Klik op de rekening waarvoor u een domiciliëring wenst te weigeren. Indien ze al werd uitgevoerd selecteert u deze bij de uitgevoerde verrichtingen. Klik vervolgens rechtsonderaan op de knop “invordering weigeren”, en bevestig. Indien de domiciliëring nog niet werd uitgevoerd, maar al aangeboden door de schuldeiser, ziet u deze staan in de “Betaalagenda” van uw rekening. Selecteer hier de domiciliëring, en klik rechtsonderaan op de knop “Invordering weigeren” en bevestig. Een domiciliëring kan geweigerd worden tot 8 weken na betaling.

U vond het antwoord niet hierboven?

Neem contact op met Helpdesk Customer Care via 03 217 53 88, via een bericht in VanBredaOnline of via helpdesk@bankvanbreda.be. Onze medewerkers staan voor u klaar, elke bankwerkdag van 8u30 à 17u.

Hoe onderteken ik documenten?

Documenten die u nog dient te tekenen, vindt u terug bij “Documenten” bovenaan in het menu. Een rood bolletje geeft aan hoeveel documenten er wachten op uw handtekening.
Klik vervolgens “Openen” naast het te tekenen document. Voor het ondertekenen van een document heeft u uw digipass nodig en volgt u de getoonde instructies.

Nadat u de pincode van uw digipass bevestigd hebt met OK verschijnt de melding Data or OK op uw digipass. U geeft dan de 7-cijferige code die in de tekenprocedure staat in op uw digipass en bevestigt tweemaal met OK. De 6-cijferige code die dan op uw digipass verschijnt brengt u in op de website.

U wordt tevens via een nieuw Bericht op de hoogte gebracht dat er document ter ondertekening klaarstaat. Indien u dit bericht openklikt, kunt u eveneens het document ondertekenen door de tekenprocedure te volgen.

Tekenprocedure

Hoe raadpleeg ik mijn gearchiveerde documenten?

Gearchiveerde documenten zijn permanent raadpleegbaar. U vindt deze terug bij Documenten bovenaan in het menu. Vervolgens selecteert u bij Archief de titularis waarvoor u een gearchiveerd document wenst te raadplegen. Kies vervolgens “Openen” naast het document dat u wil consulteren.

In het archief vindt u alle documenten die u elektronisch ondertekend heeft, maar eveneens uw periodieke beleggingsrapporting, uw persoonlijk financieel traject, fiscale attesten en informatie over kosten en facturen.

Waar kan ik mijn kredietkaartverrichtingen en beschikbare limiet consulteren?

Selecteer de betrokken zichtrekening via Rekeningen bovenaan in het menu. Klik vervolgens op “Bankkaarten” bovenaan in de middenkolom en selecteer de kaart waarvan u de verrichtingen wenst te consulteren.

In de kolom rechts ziet u de transacties van de huidige uitgavenperiode en uw beschikbare limiet.

De transacties van een afgesloten uitgavenperiode kunt u consulteren door rechtsonderaan te klikken op de knop “Toon historiek”. U kunt deze transacties ook exporteren naar een CSV bestand, leesbaar in Excel. Klik hiervoor onderaan in het detailscherm op de knop “Transacties exporteren”.

Waar vind ik de digitale versie van de uitgavenstaat

Een digitale versie van uw uitgavenstaat in PDF-formaat kunt u niet bekomen via VanBredaOnline. U kunt wel een kopie van een uitgavenstaat aanvragen via wwww.mijnkaart.be. Deze kopie zal u via de post ontvangen.

Kan ik mijn debetkaartverrichtingen en beschikbare limiet consulteren?

De verrichtingen uitgevoerd met uw debetkaart kunt u niet gegroepeerd consulteren zoals bij een kredietkaart.  U kunt deze wel consulteren bij de uitgevoerde verrichtingen op de gekoppelde rekening.  U ziet hier verrichtingen van het type “betaling bancontact”, “betaling maestrokaart”, “opname bancontact”.

Uw debetkaart heeft drie verschillende limieten, deze kunt u consulteren door via “Rekeningen” bovenaan in het menu te klikken op de betrokken zichtrekening.  Klik vervolgens op “Bankkaarten” bovenaan in de middenkolom en selecteer de kaart waarvan u de limiet wenst te consulteren.  Wat u reeds heeft opgenomen van de verschillende limieten wordt niet weergegeven.

*   Let op: niet alle geldautomaten bieden de mogelijk om in één keer 1.000 EUR af te halen.

** Dit is de maximale limiet voor alle kaartuitgaven met alle kaarten die u heeft op dezelfde rekening.

Kan ik de limiet van mijn debet- of kredietkaart aanpassen?

U kunt dit niet zelf wijzigen.  Stuur hiervoor een bericht naar Bank J.Van Breda & C° en vermeld welke nieuwe limiet u wenst.

Zie ook https://www.bankvanbreda.be/dagelijks-bankieren/online-bankieren/faq/faq-vanbredaonline/communiceren-met-mijn-bank/

Hoe kan ik mijn debet-of kredietkaart activeren voor het buitenland?

De Bank J Van Breda kaarten zijn wereldwijd bruikbaar en dienen niet op voorhand geactiveerd te worden.  Indien uw kaart bij een handelaar in het buitenland toch geweigerd wordt, raden we aan eerst een geldopname aan een geldautomaat te doen.

De code van mijn nieuwe kaart wordt geweigerd?

De eerste transactie met een nieuwe kaart dient een kaarttransactie mét pincode te zijn.  Na zo’n eerste transactie worden ook andere types transacties (contactloos, internet transacties zonder kaartlezer, …) geaccepteerd.

De nieuwe code van mijn bestaande kaart wordt geweigerd?

De nieuwe code die u ontving via de post kunt u aan een geldautomaat wijzigen in een persoonlijke pincode.  Nadien kunt u uw kaart gebruiken voor alle types transacties.

Problemen met uw bank- of kredietkaart?

Bel bij diefstal of verlies onmiddellijk Cardstop op 070 344 344 om misbruik te voorkomen.
Voor andere vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk Customer Care via een bericht in VanBredaOnline, via 03 217 53 88 of via helpdesk@bankvanbreda.be. Onze medewerkers staan voor u klaar, elke bankwerkdag van 8u.30 tot 17u.

Hoe raadpleeg ik mijn kredieten?

Klik op “Kredieten” bovenaan in het menu. U krijgt nu een overzicht van al uw kredieten waartoe u gemachtigd bent. Selecteer een krediet om de details te raadplegen: o.a. openstaand kapitaal, overzicht uitbetalingen en aflossingstabel.
De aflossingtabel kunt u per gekozen jaar exporteren naar een CSV bestand, leesbaar in Excel. Klik hiervoor achtereenvolgens op de knop “Toon aflossingstabel”, kies een jaar en klik op “Tabel exporteren naar csv”.

Hoe vraag ik een uitbetaling aan?

Om een uitbetaling aan te vragen dient u te beschikken over onze smartphone app. Consulteer hiervoor onze smartphone app FAQ.

Kan ik rekeningen uitsluiten of anders rangschikken in mijn overzicht?

U kunt rekeningen uitsluiten uit uw overzicht of anders rangschikken. Klik hiervoor op “Beheer weergave rekeningen” onderaan de overzichtspagina van uw rekeningen.

Kies vervolgens voor “Beheer weergave rekeningen". U kunt hier titularissen uitvinken of van plaats veranderen. Door een titularis te selecteren, ziet u alle rekeningen van deze titularis, deze kunt u vervolgens individueel activeren, uitsluiten of van plaats veranderen.

U kunt ook rechtsbovenaan op het Profielicoontje klikken om “Beheer weergave rekeningen” te openen.

Kan ik een alias geven aan mijn rekening?

Klik hiervoor op “Beheer weergave rekeningen” onderaan de overzichtspagina van uw rekeningen. Per rekening kunt u hier een alias toekennen. De rekening zal vervolgens met deze alias in uw overzicht verschijnen. De alias verschijnt echter niet op uw uittreksels, hier wordt enkel de officiële naam vermeld.

Kan ik een gesaldeerde rekening raadplegen?

Ja! Klik hiervoor op “Rekeningen” bovenaan in het menu. Vervolgens kunt u links onderaan kiezen voor “Gesaldeerde rekeningen tonen”. Om ze niet meer te tonen klikt u op “Gesaldeerde rekeningen verbergen”.

Hoe vind ik snel een verrichting terug?

Klik hiervoor op “Rekeningen” links bovenaan”. Vervolgens klikt u links bovenaan in het zoekvenster op “Naam, mededeling, rekeningnummer”. Breng vervolgens een zoekopdracht in en bevestig met “Zoeken”. Er wordt gezocht in al uw rekeningen. Per rekening wordt het aantal resultaten weergegeven. Klik hierop om het resultaat van uw zoekopdracht te raadplegen.

Kan ik verrichtingen exporteren naar een Excelbestand?

U kunt een selectie van verrichtingen (zie ook “Hoe vind ik snel een verrichting terug”) exporteren naar een CSV bestand, leesbaar in Excel. Als u alle verrichtingen voor een bepaalde periode wil exporteren, vul dan enkel een begin en einddatum in en laat het eerste zoekveld leeg. In de midden kolom ziet u het zoekresultaat, klik vervolgens bovenaan op de knop “X zoekresultaten exporteren”.

Waar vind ik mijn rekeninguittreksels (PDF of CODA) terug?

Klik hiervoor op “Rekeningen” links bovenaan” en selecteer de rekening waarvoor u uittreksels wenst te downloaden. Klik vervolgens op “Uittreksels”. Kies vervolgens de periode waarvoor u uittreksels wenst: dagelijks, maandelijks, wekelijks, maandelijks of vrij. De gekozen periode moet binnen één kalenderjaar vallen.

Indien je niet kiest voor dagelijkse uittreksels, kun je bijkomend “tussensaldi en uittrekselnummer tonen” aanvinken.

Klik vervolgens op de verrichtingen waarvoor je uittreksels wenst af te drukken en kies rechtsonderaan voor “Uittreksels downloaden” of “CODA downloaden”.

Om uw uittreksels te openen heeft u een PDF Viewer nodig. De CODA-uittreksels kunt u enkel openen in een boekhoudprogramma.

Waar vind ik de details i.v.m. de ontvangsten van mijn betaalterminal terug?

De ontvangsten van uw betaalterminal kunt u op twee manieren raadplegen:

 1. Filteren in uw uitgevoerde verrichtingen
 2. Uw rekeninguittreksels

1. Uittreksels inclusief details ontvangsten betaalterminal

U gaat naar "Rekeningen", selecteert de rekening met de ontvangsten betaalterminal en klikt dan op "Uittreksels".
Na het selecteren van de frequentie (maandelijks, wekelijks, …) vinkt u het veld “inclusief ontvangsten betaalterminal” aan.
Vervolgens selecteert u het uittreksel dat u wenst te downloaden en klikt u rechts onderaan op “uittreksels downloaden”

2. Detail ontvangsten betaalterminal via uitgevoerde verrichtingen

U gaat naar "Rekeningen", selecteert de rekening met de ontvangsten betaalterminal en klikt dan op “ Uitgevoerd “.
U selecteert de verrichting van het type “ Ontvangsten betaalterminal “ en klikt dan rechts onderaan op “Detail ontvangsten betaalterminal “.
U krijgt nu de details van de ontvangen transacties voor de geselecteerde verrichting. Als u rechts onderaan klikt op “Exporteren” kunt u deze details exporteren naar een CSV bestand.

Tip: Klik links bovenaan op “Rekeningen” en breng het trefwoord “betaalterminal” in en selecteer een periode. U krijgt nu alle ontvangsten betaaltermial onder elkaar voor de geselecteerde periode. U kan per transactie het detail bekijken en exporteren.

Details ontvangsten betaalterminal in CODA-uittreksels
Via de Coda uittreksels kunnen we u deze details niet bezorgen. Kies één van bovenstaande opties om de details te kunnen raadplegen.

Wat is de BIC code van mijn rekening bij Bank J.Van Breda & Cº?

BIC JVBABE 22

Contact