VanBredaOnline via mijn pc

Hoe bent u zeker dat u bent ingelogd op de échte VanBredaOnline?

Controleer het webadres: https://secure.bankvanbreda.be is het enige echte adres van VanBredaOnline. Geef onze website een plekje bij uw favorieten. Zo verhoogt u meteen ook uw gebruiksgemak. 

Wat mag u zeker niet doen?
 • Laat u via geen enkel kanaal (e-mail, telefoon, sms, brief, sociale media, ...) afleiden naar een website om daar gevoelige informatie (zoals codes, rekening- en kaartgegevens) in te geven. Controleer altijd expliciet ons webadres.
 • Surf niet via zoekmachines zoals Google naar VanBredaOnline. Zo kan u op frauduleuze websites terecht komen. Klik niet op Google advertenties om naar VanBredaOnline te gaan. 

Nog enkele extra tips: 

 • Wachtwoorden en pincodes zijn persoonlijk. Niemand mag u via mail, telefoon, brief of social media om uw wachtwoord of pincode vragen. De bank vraagt deze gegevens nooit.
 • De digipass is geen gewone kaartlezer maar de sleutel tot uw vermogen. Ondertekening met de digipass staat gelijk aan uw officiële handtekening. Bewaar daarom uw digipass zorgvuldig en laat deze nooit door andere personen gebruiken. 
 • Installeer consequent de meest recente versie van uw browser en besturingssysteem. Deze bevat de laatste technische vereisten. 
Hebt u een vermoeden van misbruik?

Hebt u een vermoeden van misbruik van uw rekening(en) via de VanBredaOnline app of website? Dan kan u ook buiten de kantooruren terecht op het nummer +32(0)3 217 52 00.

Voor fraude met bankkaarten belt u rechtstreeks met Card Stop op +32(0)70 344 344.

Wat zijn de minimum systeemvereisten voor VanBredaOnline?

Klik hier voor meer informatie.

Kan ik met de bank communiceren via VanBredaOnline?

Klik bovenaan in het menu op “Communicatie” en kies vervolgens voor “Nieuw bericht”

U kunt kiezen om een bericht te versturen naar uw kantoor (vragen ivm afspraken, persoonlijk advies) of de Helpdesk (vragen ivm het gebruik van VanBredaOnline, uw bankkaarten, ed.)   Wil u een eveneens een document toevoegen? Klik dan op de knop “Bijlage toevoegen”. U kunt enkel documenten (Word, Pdf, ed) toevoegen en geen e-mail bericht.

Word ik geïnformeerd als er een belangrijk bericht voor mij klaarstaat?

Van zodra er een nieuw bericht voor u klaarstaat merkt u dit aan de teller bij “Communicatie” in het menu, deze teller geeft het aantal ongelezen berichten en documenten weer. Indien u ook onze smartphone app heeft geïnstalleerd kunt er bovendien voor kiezen om een notificatie te ontvangen op uw smartphone.   Consulteer hiervoor onze smartphone app FAQ.

Hoe geef ik mijn communicatievoorkeur door?

Klik op Communicatie in het menu en kies vervolgens links voor Communicatievoorkeuren.

Geef uw voorkeuren aan voor zowel uw vertrouwelijke communicatie als uw algemene communicatie en klik op opslaan.

Ik geraak niet ingelogd of ondervind problemen. Waar kan ik terecht?

U kan ons telefonisch bereiken op iedere bankwerkdag van 8.30u - 17u. Telefonisch via 03 217 53 88. Per mail via: helpdesk@bankvanbreda.be

Hoe volg ik mijn beleggingen op?
 • Selecteer Beleggingen links in het menu
Wat vind ik onder mijn portefeuillle?

Totaaloverzicht

Per cliënt wordt een totaaloverzicht van alle beleggingen gegeven

Detail van een belegging

Klik op een specifieke belegging en u komt in het overzichtsscherm van deze belegging. U kunt ook gedetailleerde info opvragen over rendementen en kosten, samenstelling en verrichtingen.

Kan ik de borderellen van mijn effectenrekening raadplegen?

 Indien u hebt aangegeven via uw communicatievoorkeur dat de borderellen digitaal worden afgeleverd, kan u ze als volgt consulteren:

 • Selecteer Beleggingenlinks in het menu
 • Klik in de middenkolom op uw effectenrekening
 • De verrichtingen waarvan de borderellen digitaal consulteerbaar zijn, staan onderlijnd.
 • Klik hierop en er een extra scherm opent.
 • Print ze eventueel uit door rechts onderaan op afdrukkente klikken.
Hoe breng ik zelf een nieuwe termijnrekening in?
 • Selecteer Beleggingenlinks in het menu. 
 • Per titularis krijgt u de mogelijkheid om een termijnrekening te openen. U klikt hiervoor rechts bij Acties op “Nieuwe termijnrekening openen”.
 • U vervolledigt in de middenkolom de gevraagde informatie mbt bedrag, termijndossier, type belegging en klikt dan op “kies product”. U selecteert het gewenste product.
 • Bij het vervolledigen duidt u de rekening aan van waaruit het bedrag mag gedebiteerd worden.
 • Kies ook de rekening waarop kapitaal en intresten mogen teruggestort worden.
 • Bevestig met een klik op “ondertekenen”.
 • Volg dan exact de tekenprocedure die in het witte kader staat.
Hoe breng ik een betaling in?

Klik bovenaan in menu op de knop “Betalingsopdracht. U krijgt nu 4 mogelijkheden:

 1. Europese overschrijving
 2. Internationale overschrijving
 3. Doorlopende opdracht
 4. Importeren betalingsopdracht
Europese overschrijvingen
Deze optie selecteert u voor de inbreng van Europese betalingen in EUR.

Internationale overschrijving
Selecteer internationale overschrijving om een deviezenbetaling te doen of een betaling buiten de Eurozone.

Doorlopende opdracht
Selecteer deze optie voor periodiek weerkerende Europese betalingen in EUR.

Importeren betalingsopdrachten
Kies deze optie om een betalingsbestand in XML formaat te importeren vanuit uw boekhoudpakket. U kunt enkel Europese betalingen in EUR importeren.
Kan ik Instantoverschrijvingen inbrengen?

Optioneel kunt u bij inbreng van een “Betalingsopdracht” de optie “Instantoverschrijving” activeren. Met een instantoverschrijving staat het geld binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde, ook wanneer die een rekening heeft bij een andere bank in België. Instantoverschrijvingen kan u 24 u per dag en het hele jaar door ingeven, ook op feestdagen en tijdens het weekend. Bank J Van Breda rekent geen kosten aan voor deze optie. Als de betaling om technische redenen niet kan worden afgerond, ontvangt u een foutboodschap bij uw persoonlijke berichten. Bank J.Van Breda & C° is niet verantwoordelijk voor de verwerking bij de bank van de begunstigde.

Kan ik meerdere opdrachten inbrengen alvorens te ondertekenen?

U kunt kiezen om een betalingsbestand met meerdere betalingsopdrachten te importeren. Het is ook mogelijk om na de inbreng van een
Europese of internationale betalingsopdracht rechtsbovenaan te klikken op de knop “volgende overschrijving”. De invoer van overschrijvingen beëindigt u door te klikken op “Meteen ondertekenen”.

Hoe onderteken ik mijn betalingen?

Nadat u de inbreng van betalingen heeft beëindigd kunt u kiezen voor “tekenen”. U krijgt vervolgens tekeninstructies waarbij u uw digipass of de itsme app nodig heeft.

Verloop tekenprocedure met digipass: 

 • Zet uw digipass aan door op rode on/off knop te drukken.
 • Druk op toets SIGN op de digipass
 • Voer uw pincode in op de digipass en druk op OK
  Er verschijnt nu op de digipass DATA OR OK
 • Staan er cijfers in de tekenprocedure op uw pc scherm?
  Breng deze 6 cijfers dan nu in op uw digipass en druk vervolgens opnieuw op OK
 • Er verschijnt opnieuw op de digipass DATA OR OK
  Moet u eveneens het bedrag bevestigen, herhaal dan de bovenstaande procedure en druk OK
  Indien niet, drukt u op OK
 • Op de digipass verschijnt nu SIGN = gevolgd door een code bestaande uit 6 cijfers .
  Breng deze 6-cijfers in op het scherm en klik daarna op “Tekenen”.
 • Is uw betaling correct uitgevoerd dan krijgt u het volgende bericht :
  “Wij hebben uw overschrijving van X EUR ontvangen “.

Meer over itsme? https://support.itsme.be/hc/nl/

Waar kan ik de nog te ondertekenen betalingen terug vinden?

U gaat via de menuknop rechts bovenaan naar “Te tekenen”. Deze knop verschijnt van zodra er betalingen of documenten wachten op uw handtekening. Het rode bolletje bij deze knop geeft het aantal te tekenen overschrijvingen (en documenten) weer. U vindt hier ook overschrijvingen die u voorheen zelf heeft ingebracht (maar nog niet getekend heeft), of overschrijvingen die een andere ondertekenaar aan u heeft toegewezen. U ziet hier tevens per betaling hoeveel handtekeningen er vereist zijn.

Waar vind ik mijn geplande betalingen terug, kan ik deze nog wijzigen?

Selecteer de rekening waarvoor u op zoek bent naar geplande betalingen. Klik vervolgens bovenaan op “Betaalagenda”. U krijgt hier een overzicht van:

 • betalingsopdrachten met memo-datum
 • betalingsopdrachten die wachten op beschikbaar saldo
 • doorlopende opdrachten
 • terugbetalingen van kredieten
 • domiciliëringen

Wil u een betaling wijzigen of verwijderen? Klik deze dan aan. Neem telefonisch contact op met onze Helpdesk indien u een bepaalde betaling hier niet meer kunt verwijderen of wijzigen.

Hoe voeg ik een begunstigde toe?

Vink bij inbreng van een nieuwe betalingsopdracht de optie “Begunstigde bewaren” aan. De Volgende keer dat u naar dezelfde begunstigde wenst over te schrijven klikt u op het zoekicoontje naast “Naam begunstigde” en selecteert u de gewenste begunstigde uit de lijst.

Hoe wijzig of verwijder ik begunstigden?

Klik hiervoor op “Begunstigden” links in het menu.  Selecteer de begunstigde uit de lijst en klik op “Verwijderen” of “Wijzigen”.

Hoe wijzig ik een bestaande doorlopende opdracht?
 1. Selecteer de betrokken rekening in het overzichtsscherm.
 2. Klik op ”doorlopende opdrachten“ bovenaan in de midden kolom.
 3. Kies de betrokken doorlopende opdracht.
  Nu krijgt u de mogelijkheid om deze doorlopende opdracht stop te zetten of aan te passen.
  Na aanpassing dient u opnieuw te ondertekenen om de aanpassing te bevestigen.
Waar vind ik mijn geplande betalingen terug, kan ik deze nog wijzigen?

Selecteer de rekening waarvoor u op zoek bent naar geplande betalingen. Klik vervolgens bovenaan in de midden kolom op “Betaalagenda”. U krijgt hier een overzicht van:

 • betalingsopdrachten met memo-datum
 • betalingsopdrachten die wachten op beschikbaar saldo
 • doorlopende opdrachten
 • terugbetalingen van kredieten
 • domiciliëringen

Wil u een betaling wijzigen of verwijderen? Klik deze dan aan. Neem telefonisch contact op met onze Helpdesk indien u een bepaalde betaling hier niet meer kunt verwijderen of wijzigen.

Kan ik een betaalbewijs bezorgen aan een tegenpartij?

Selecteer bij “Rekeningen” de rekening waarvoor u een betaalbewijs nodig heeft. Klik vervolgens op de juiste verrichting, en klik vervolgens rechts onderaan op “Betaalbewijs tonen” en selecteer de gewenste taal. Het betaalbewijs kunt u vervolgens downloaden en naar een tegenpartij versturen. U kunt enkel een betalingsbewijs afdrukken voor overschrijvingen, domiciliëringen en doorlopende opdrachten, maar niet voor kaartbetalingen.

Kan ik een domiciliëring definitief stopzetten?

Selecteer de rekening waarvoor u een domiciliëring wenst stop te zetten en klik vervolgens op “Domiciliëringen” bovenaan in de midden kolom. Klik vervolgen op de domiciliëring die u wenst stop te zetten en klik rechts onderaan op de knop “Domiciliëring stopzetten” en bevestig de stopzetting. Nieuwe betalingsopdrachten die uw schuldeiser aanbiedt zullen door ons niet mee uitgevoerd worden. U dient zelf wel contact op te nemen met uw schuldeiser, u heeft zich immers financieel geëngageerd door een mandaat te ondertekenen.

Kan ik een domiciliëring éénmalig weigeren?

Klik op de rekening waarvoor u een domiciliëring wenst te weigeren. Indien ze al werd uitgevoerd selecteert u deze bij de uitgevoerde verrichtingen. Klik vervolgens rechtsonderaan op de knop “invordering weigeren”, en bevestig. Indien de domiciliëring nog niet werd uitgevoerd, maar al aangeboden door de schuldeiser, ziet u deze staan in de “Betaalagenda” van uw rekening. Selecteer hier de domiciliëring, en klik rechts onderaan op de knop “Invordering weigeren” en bevestig. Een domiciliëring kan geweigerd worden tot 8 weken na betaling.

U vond het antwoord niet hierboven?

Neem contact op met Helpdesk Customer Care via 03 217 53 88, via een bericht in VanBredaOnline of via helpdesk@bankvanbreda.be. Onze medewerkers staan voor u klaar, elke bankwerkdag van 8u30 tot 17u.

Hoe onderteken ik documenten?

Documenten die u nog dient te tekenen, vindt u terug bij “Te tekenen” bovenaan in het menu. Een rood bolletje geeft aan hoeveel documenten (en betalingen) er wachten op uw handtekening. 

Klik vervolgens op het document dat u wil ondertekenen.   Voor het ondertekenen van een document heeft u uw digipass nodig en volgt u de getoonde instructies.

Nadat u de pincode van uw digipass bevestigd hebt met OK verschijnt de melding Data or OK op uw digipass. U geeft dan de 7-cijferige code die in de tekenprocedure staat in op uw digipass en bevestigt tweemaal met OK. De 6-cijferige code die dan op uw digipass verschijnt brengt u in op de website.

U wordt tevens via een nieuw Bericht op de hoogte gebracht dat er document ter ondertekening klaarstaat. Indien u dit bericht openklikt, kunt u eveneens het document ondertekenen door de tekenprocedure te volgen.

Documenten ondertekenen

Meer over itsme? https://support.itsme.be/hc/nl/

Hoe raadpleeg ik mijn gearchiveerde documenten?

Ontvangen documenten zijn permanent raadpleegbaar. U vindt deze terug bij Communicatie bovenaan in het menu, vervolgens klikt u links op “Documenten”.

Per cliënt kunt u hier documenten per type consulteren. Klik op het gewenste document om het te openen of te downloaden.

U vindt u alle documenten die u elektronisch ondertekend heeft, maar eveneens uw periodieke beleggingsrapporting, uw persoonlijk financieel traject, fiscale attesten en informatie over kosten en facturen.

Waar kan ik mijn kredietkaartverrichtingen en beschikbare limiet consulteren?

Klik op “Kaarten” links in het menu.   U krijgt nu een overzicht van al uw kaarten, de kredietkaarten staan bovenaan gerangschikt. Per kredietkaart wordt de rekeninglimiet, kaartlimiet en het totaal van verrichtingen van de huidige uitgavenperiode weergegeven.

Klik vervolgens op de kaart waarvan u de verrichtingen wenst te consulteren. U ziet nu per uitgavenperiode alle verrichtingen, alsook het totaal van de verrichtingen per periode.

Onder “Detail” vindt u algemene kaartinfo terug: uw nog beschikbare limiet, vervaldag.

Kies voor “Exporteren” als u verrichtingen van een bepaalde uitgavenperiode wenst te exporteren naar Excel. Van zodra u een selectie gemaakt heeft licht de knop “Exporteren naar CSV” op. Indien u beschikt over Excel, opent er een Excel bestand met de door u geselecteerde verrichtingen.

Digitale versie uitgavenstaat

Sinds april 2021 kunt u uw digitale uitgavenstaten bekomen via VanBredaOnline.  Klik hiervoor op “Communicatie” en vervolgens “Documenten”. Een kopie van een uitgavenstaat die dateert van de periode voor april 2021 kunt aanvragen via wwww.mijnkaart.be. Deze kopie zal u via de post ontvangen.

Kan ik mijn debetkaartverrichtingen en beschikbare limiet consulteren?

De verrichtingen uitgevoerd met uw debetkaart kunt u niet gegroepeerd consulteren zoals bij een kredietkaart.  U kunt deze wel consulteren bij de uitgevoerde verrichtingen op de gekoppelde rekening.  U ziet hier verrichtingen van het type “betaling bancontact”, “betaling maestrokaart”, “opname bancontact”.

Uw debetkaart heeft drie verschillende limieten, deze kunt u consulteren door te klikken op “Kaarten” links in het menu. U krijgt nu een overzicht van al uw kaarten, de kredietkaarten staan bovenaan gerangschikt, de debetkaarten onderaan. Klik op de kaart waarvan u de limiet went te consulteren. Wat u reeds heeft opgenomen van de verschillende limieten wordt niet weergegeven.

via “Rekeningen” bovenaan in het menu te klikken op de betrokken zichtrekening.  Klik vervolgens op “Bankkaarten” bovenaan in de middenkolom en selecteer de kaart waarvan u de limiet wenst te consulteren.  Wat u reeds heeft opgenomen van de verschillende limieten wordt niet weergegeven.

Beschikbare limiet

** Dit is de maximale limiet voor alle kaartuitgaven met alle kaarten die u heeft op dezelfde rekening.

 

Kan ik de limiet van mijn debet- of kredietkaart aanpassen?

U kunt dit niet zelf wijzigen.  Stuur hiervoor een bericht naar uw Bank J. Van Breda kantoor en vermeld welke nieuwe limiet u wenst.

Zie ook https://www.bankvanbreda.be/vanbredaonline-via-mijn-pc#kan-ik-met-de-bank-communiceren-via-vanbredaonline 

Hoe kan ik mijn debet-of kredietkaart activeren voor het buitenland?

De Bank J.Van Breda kaarten zijn wereldwijd bruikbaar en dienen niet op voorhand geactiveerd te worden. Indien uw kaart bij een handelaar in het buitenland toch geweigerd wordt, raden we aan eerst een geldopname aan een geldautomaat te doen.

De code van mijn nieuwe kaart wordt geweigerd?

De eerste transactie met een nieuwe kaart dient een kaarttransactie mét pincode te zijn.  Na zo’n eerste transactie worden ook andere types transacties (contactloos, internet transacties zonder kaartlezer, …) geaccepteerd.

De nieuwe code van mijn bestaande kaart wordt geweigerd?

De nieuwe code die u ontving via de post kunt u aan een geldautomaat wijzigen in een persoonlijke pincode.  Nadien kunt u uw kaart gebruiken voor alle types transacties.

Problemen met uw bank- of kredietkaart?

Bel bij diefstal of verlies onmiddellijk Cardstop op 070 344 344 om misbruik te voorkomen.
Voor andere vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk Customer Care via een bericht in VanBredaOnline, via 03 217 53 88 of via helpdesk@bankvanbreda.be. Onze medewerkers staan voor u klaar, elke bankwerkdag van 8u.30 tot 17u.

Hoe raadpleeg ik mijn kredieten?

Klik op “Kredieten” links in het menu. U krijgt nu een overzicht van al uw kredieten waartoe u gemachtigd bent. Selecteer een krediet om de details te raadplegen:

Bij “Overzicht” vindt u o.a. het openstaand kapitaal, volgende aflossing en rente.

Klik op “Aflossingtabel” om een tabel per gekozen jaar exporteren naar een CSV bestand, leesbaar in Excel. Klik vervolgens op de knop “Tabel exporteren naar csv”.

Onder “Uitbetalingen vindt u een overzicht van alle uitgevoerde uitbetalingen.

Hoe vraag ik een uitbetaling aan?

U kan een uitbetaling van uw krediet in opname vragen via uw Bank J. Van Breda & C° app of via de VanBredaOnline website.

Hoe u dit kan doen, kan u hier terugvinden.

Kan ik rekeningen uitsluiten of anders rangschikken in mijn overzicht?

U kunt rekeningen uitsluiten uit uw overzicht of anders rangschikken. Klik hiervoor links in het menu op “Overzicht” en vervolgens onderaan op “Beheer weergave rekeningen”.

U kunt hier titularissen uitvinken of van plaats veranderen. Door een titularis te selecteren, ziet u alle rekeningen van deze titularis, deze kunt u vervolgens individueel activeren, uitsluiten of van plaats veranderen.

Kan ik een alias geven aan mijn rekening?

Klik hiervoor links in het menu op “Overzicht” en vervolgens onderaan op “Beheer weergave rekeningen”. Per rekening kunt u hier een alias toekennen. De rekening zal vervolgens met deze alias in uw overzicht verschijnen. De alias verschijnt echter niet op uw uittreksels, hier wordt enkel de officiële naam vermeld.

Kan ik een gesaldeerde rekening raadplegen?

Ja! Klik hiervoor op “Rekeningen” links in het menu. Vervolgens kunt u links onderaan kiezen voor “Gesaldeerde rekeningen tonen”. Om ze niet meer te tonen deactiveert u deze optie.

Hoe vind ik snel een verrichting terug?

Klik hiervoor op “Rekeningen” links bovenaan in het menu. Klik vervolgens op de rekening waarvoor u zoek bent naar een verrichting.   Vervolgens klikt u links bovenaan in het zoekvenster op “Zoeken in verrichtingen”. Breng vervolgens een zoekopdracht in en bevestig met “Zoeken”. U krijgt nu alle zoekresultaten voor de gekozen rekening.   Klik bovenaan op “Klik voor alle resultaten” om de zoekresultaten te krijgen voor uw andere rekeningen.

Kan ik verrichtingen exporteren naar een Excelbestand?

U kunt een selectie van verrichtingen (zie ook “Hoe vind ik snel een verrichting terug”) exporteren naar een CSV bestand, leesbaar in Excel. Als u alle verrichtingen voor een bepaalde periode wil exporteren, vul dan enkel een begin en einddatum in en laat het eerste zoekveld leeg en bevestig met “Zoeken”. Klik vervolgens bovenaan op de knop “Exporteren” om uw verrichtingen te exporteren.

Waar vind ik mijn rekeninguittreksels (PDF of CODA) terug?

Klik hiervoor op “Rekeningen” links bovenaan in het menu en selecteer de rekening waarvoor u uittreksels wenst te downloaden. Klik vervolgens op “Uittreksels”. Kies vervolgens de periode waarvoor u uittreksels wenst: dagelijks, maandelijks, wekelijks, maandelijks of aangepast. De gekozen periode moet binnen één kalenderjaar vallen.

Indien je niet kiest voor dagelijkse uittreksels, kun je bijkomend “tussensaldi en uittrekselnummer tonen” aanvinken.

Plaats vervolgens een vinkje bij de periode die je wil exporteren. Kies linksonderaan voor PDF of Coda (met detail) en klik op “Exporteren”.

Om uw uittreksels te openen heeft u een PDF Viewer nodig. De CODA-uittreksels kunt u enkel openen in een boekhoudprogramma.

Waar vind ik de details i.v.m. de ontvangsten van mijn betaalterminal terug?

De ontvangsten van uw betaalterminal kunt u twee manieren raadplegen:

 1. Uw rekeninguittreksels
 2. Filteren in uw uitgevoerde verrichtingen

1. Uittreksels inclusief details ontvangsten betaalterminal:

U gaat naar "Rekeningen", selecteert de rekening met de ontvangsten betaalterminal en klikt dan op "Uittreksels".
Na het selecteren van de frequentie (maandelijks, wekelijks, …) vinkt u het de optie “inclusief ontvangsten betaalterminal” aan. Selecteer dan het uittreksel dat u wenst te exporteren en kies linksonderaan voor PDF of Coda met detail.

2. Detail ontvangsten betaalterminal via uitgevoerde verrichtingen:

U gaat naar "Rekeningen", selecteert de rekening met de ontvangsten betaalterminal en klikt dan op “ Uitgevoerd “.
U klikt op de verrichting van het type “ Ontvangsten betaalterminal “. U krijgt nu de details van de ontvangen transacties voor de geselecteerde verrichting. Als u rechts onderaan klikt op “Exporteren” kunt u deze details exporteren naar een CSV bestand, leesbaar in Excel.

Tip: Selecteer uw rekening en breng het trefwoord “betaalterminal” in en kies een periode. U krijgt nu alle ontvangsten betaalterminal onder elkaar voor de geselecteerde periode. U kan per transactie het detail bekijken en exporteren.

Wat is de BIC code van mijn rekening bij Bank J.Van Breda & Cº?

BIC JVBABE 22

Contact