Actief voor het goede doel

We gaan dagelijks om met succesvolle ondernemers en vrije beroepen, maar weten dat succes niet vanzelfsprekend is. Daarom steunen wij 2 initiatieven waarmee onze cliënten zich nauw verbonden voelen.
azv-groot_tcm31-51520

We kozen 2 organisaties die niet zo bekend zijn bij het grote publiek en die het moeilijker hebben om aan middelen te geraken:

  • Ondernemers Zonder Grenzen is een organisatie die via herbebossing het oprukken van de woestijn tegengaat en de welvaart verbetert in de Sahel-gordel. Wij zijn structurele sponsor sinds 2015.

  • Artsen zonder vakantie faciliteert jaarlijks zo’n 400 artsen en verpleegkundigen die tijdens hun vakantie twee tot drie weken patiënten in Afrikaanse ziekenhuizen behandelen en lokale zorgverleners opleiden en bijscholen. We sponsoren AzV sinds 2009.