Actief voor het goede doel

We gaan dagelijks om met succesvolle ondernemers en vrije beroepen, maar weten dat succes niet vanzelfsprekend is. Daarom steunen wij 2 initiatieven waarmee onze cliënten zich nauw verbonden voelen.
azv-groot_tcm31-51520

We kozen 2 organisaties die niet zo bekend zijn bij het grote publiek en die het moeilijker hebben om aan middelen te geraken:

  • Ondernemers Zonder Grenzen is een organisatie die via herbebossing het oprukken van de woestijn tegengaat en de welvaart verbetert in de Sahel-gordel. In 2023 wil OzG haar inspanningen verdubbelen en 2.000 ha nieuw bos aanplanten. Eind 2023 mikt men er op 4.000 ha nieuw bos, de oppervlakte van het Zoniënwoud in België. Wij zijn structurele sponsor sinds 2015.

  • Artsen zonder vakantie versterkt het plaatselijke gezondheidssysteem in Sub-Sahara-Afrika door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak. Met meer dan 500 vrijwilligers (vnl. artsen en verpleegkundigen) zorgen ze voor een respectvolle dialoog met oog voor de lokale context en langetermijnrelaties. We sponsoren AzV sinds 2009.