Onze partners: een doordachte keuze!

Bank Van Breda doet een beroep op verschillende partners die een aanvulling vormen op onze gespreide portefeuillevisie, zowel privé als professioneel. Wie zijn deze partners? Waarom kiezen we net voor hen?
Partners

De keuze voor extra partners gaat niet over één nacht ijs. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig. Er zijn verschillende parameters die we opvolgen om te zien of mogelijke partners voldoen aan de kwaliteitsnormen die wij onze klanten garanderen. We bouwen ook met onze partners een langetermijnrelatie op.

Hoe kiezen we onze partners?

Welke paramaters zijn bepalend in onze keuze van partners en hun producten en oplossingen?

 • Efficiëntie
 • Kwaliteit
 • Soliditeit/Betrouwbaarheid
 • Solvabiliteit
 • Digitaal

Onze parameters

 • We garanderen dat deze partijen financieel gezond zijn, de nodige kapitaalbuffer hebben (solvabiliteit) en betrouwbaar (solide) zijn.
 • De partner moet kwaliteitsvolle producten aanbieden die goed aansluiten bij de behoefte van onze klanten en onze portefeuille visie. Gaat het om bescherming, dan moet het product in kwestie daaraan beantwoorden.
 • De achterliggende beleggingsportefeuille en de individuele componenten moeten kwalitatief zijn (solvabel, solide en transparantie in keuze van activa, risico versus rendementen,…).
 • We kiezen de producten die het best beantwoorden aan de behoefte van onze klant en onze gespreide portefeuille strategie & visie.
 • Volledige transparantie over de inhoud van de onderliggende beleggingsportefeuille en aanpak is essentieel. We verwachten een open investeringsbeleid.
 • We evalueren jaarlijks of de partner nog voldoet aan onze normen. Elk jaar is er een vragenlijst ter beoordeling van het risico gevolgd door een uitgebreide risico-analyse op het investeringbeleid door onze risk afdeling.
 • Naast een financiële vragenlijst is er ook een checklist om te blijven garanderen dat het gevoerde beleid gealigneerd is met onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Er moet een vlotte administratieve samenwerking en verwerking zijn met weinig fouten en een goede communicatie. Dialoog en efficiëntie in combinatie met een goede doorloopsnelheid zijn primair.
 • De partner moet meegaan in digitalisering, onze eigen toepassingen kunnen ondersteunen en alle documenten digitaal beschikbaar kunnen stellen.

Wie zijn onze partners

Voor spaar- en beleggingsverzekeringen (fiscaal – niet fiscaal) doen we een beroep op onderstaande verzekeringsmaatschappijen.

 • Vivium (fiscale producten)
 • AG Insurance (fiscale + niet fiscale)
 • Athora (niet fiscaal)
 • Baloise (niet fiscaal)

Voor onafhankelijk actief en flexibel beheerde fondsen doen we een beroep op onderstaande vermogensbeheerders:

 • Delen Private Bank (privileged partner – patrimonial beheer)
 • Fidelity International fondsen (wereldwijd of specifiek)
   
  • Grootste Europese onafhankelijke vermogensbeheerder.
  • Naast de voordelen van spreiding en professioneel beheer krijgt de klant via deze fondsen toegang tot het gereputeerde beheer van Fidelity International. Een wereldwijde fondsbeheerder met meer dan 348 miljard euro onder beheer.
  • Voor klanten die eigen accenten willen leggen (bv sectorfocus,..)
  • De verantwoordelijkheid om op te volgen ligt bij klant

Overige partners: