Sparen en beleggen OND

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een duurzame bank voor een betere wereld
Ondernemers en vrije beroepen vervullen een cruciale rol in de transitie naar een meer duurzame economie. Als gespecialiseerde bank willen wij hen hierbij ondersteunen en helpen om juiste financiële keuzes te maken.

Uw bank vertrekt vanuit 5 basisprincipes

  1. 1. Integratie: we kiezen ervoor om ons economisch, sociaal en ecologisch engagement systematisch en expliciet te integreren in ons bedrijfsbeleid. MVO is geen apart domein maar zit verweven in onze globale strategie.

  2. 2. Business as a force for good: we geloven dat ondernemers en vrije beroepen een positieve rol zullen spelen in de transitie naar een meer duurzame economie. We willen hen hierbij ondersteunen en helpen juiste financiële keuzes te maken.

  3. 3. Focus: we richten onze inspanningen op die domeinen waarin we als bank een belangrijke rol spelen en het verschil kunnen maken.

  4. 4. Evidence based: ons actieplan werkt met concrete doelstellingen. We meten onze resultaten op basis van objectieve KPI’s en communiceren hier transparant over.

  5. 5. Inspiratie en samenwerking: MVO is een huis met vele kamers. De weg naar een meer duurzame wereld is een mondiale uitdaging. Wij engageren ons om een actieve bijdrage te leveren.

 

Graag meer weten?

  • Benieuwd hoe wij duurzaamheid toepassen in de praktijk? Lees alles over ons ESG-beleid in hoofdstuk 8 van ons jaarverslag

  • Wil u weten hoe Bank Van Breda bij haar beleggingsadvies rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s? Klik  hier.
  • Daarnaast informeren wij u over het resultaat van de beoordeling door onze externe partners van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de financiële producten. Wij baseren ons hiervoor op de informatie zoals die ons door onze partners ter beschikking wordt gesteld. 
  • Bent u geïnteresseerd om te vernemen hoe Bank Van Breda in haar adviesverlening rekening houdt met ongunstige effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren? Klik dan hier. 
Contact