Kerngezonde bank

Ook in een moeilijk renteklimaat en bij volatiele financiële markten blijft Bank J.Van Breda & C° een veilige haven. Door voorzichtig beleid zijn onze troeven zelfs jaar na jaar nog versterkt.
Zetel patio
  • Het eigen vermogen van onze bank werd nog nooit aangetast door een crisis. We hebben nooit staatssteun gekregen.
  • Bank J.Van Breda & C° heeft een hoog eigen vermogen. De solvabiliteit, uitgedrukt als eigen vermogen op activa (hefboomratio) bedraagt een veelvoud van de 3% die de toezichthouder oplegt.
  • We hebben een gezonde liquiditeitspositie. Door de instroom van klantendeposito’s is onze liquiditeitspositie verder positief geëvolueerd, waardoor wij geen beroep moeten doen op de interbankenmarkt.
  • We zijn en blijven een klassieke bank: transparant en klantgedreven. We gebruiken de deposito’s van onze klanten uitsluitend voor kredieten aan klanten van dezelfde doelgroep: succesvolle ondernemers en vrije beroepen. Op die manier geven we zuurstof aan de lokale economie.
  • We hebben een ruime liquiditeitsbuffer. We beleggen voor eigen rekening uitsluitend in cash bij de Europese Centrale Bank en in een gespreide beleggingsportefeuille.
  • Met Ackermans & van Haaren hebben we een sterke en stabiele aandeelhouder.
  • Steeds meer klanten zien ons als hun vermogensbegeleider en vertrouwen ons nieuwe beleggingen toe.
  • Ook in de toekomst houden wij consequent uw langetermijnbelangen voor ogen.

    Lees meer hierover in ons jaarverslag.
Contact