Kerngezonde bank

Ook in een moeilijk renteklimaat en bij volatiele financiële markten blijft Bank Van Breda een veilige haven. Door voorzichtig beleid zijn onze troeven zelfs jaar na jaar nog versterkt.
Zetel patio
  • Het eigen vermogen van onze bank werd nog nooit aangetast door een crisis. We hebben nooit staatssteun gekregen.
  • Bank Van Breda heeft een hoog eigen vermogen. De solvabiliteit, uitgedrukt als eigen vermogen op activa (hefboomratio) bedraagt een veelvoud van de 3% die de toezichthouder oplegt.
  • We hebben een gezonde liquiditeitspositie. Door de instroom van klantendeposito’s is onze liquiditeitspositie verder positief geëvolueerd, waardoor wij geen beroep moeten doen op de interbankenmarkt.
  • We zijn en blijven een klassieke bank: transparant en klantgedreven. We gebruiken de deposito’s van onze klanten uitsluitend voor kredieten aan klanten van dezelfde doelgroep: succesvolle ondernemers en vrije beroepen. Op die manier geven we zuurstof aan de lokale economie.
  • We hebben een ruime liquiditeitsbuffer. We beleggen voor eigen rekening uitsluitend in cash bij de Europese Centrale Bank en in een gespreide obligatieportefeuille.
  • Met Ackermans & van Haaren hebben we een sterke en stabiele aandeelhouder.
  • Steeds meer klanten zien ons als hun vermogensbegeleider en vertrouwen ons nieuwe beleggingen toe.
  • Ook in de toekomst houden wij consequent uw langetermijnbelangen voor ogen.

Graag meer weten?