VanBredaOnline via mijn smartphone

Waar kan ik de VanBredaOnline app downloaden?

De app is beschikbaar in de App Store (iOS) en de Play Store (Android).

Wat heb ik nodig om de app te activeren?

Als u een contract VanBredaOnline hebt ondertekend kan u meteen de app activeren met uw user ID en uw digipass.  Uw smartphone dient tijdens de installatie verbonden te zijn met internet. Uw user ID staat vermeld op uw VanBredaOnline contract.

Hoe log ik in op de app?

U kiest zelf of u het liefst inlogt via de pincode, Touch ID of Face ID
Pincode: Bij de activatie koos u een 6 cijferige pincode. Deze dient u in te geven om toegang te krijgen tot de app.

Met vingerafdruk: Deze moet u eerst activeren. Zie: Hoe stel ik mijn vingerafdruk in (Touch ID)?

Met face ID: Deze moet u eerst activeren. Zie: Hoe stel ik mijn vingerafdruk in?

Hoe stel ik mijn vingerafdruk in (Touch ID)?
 1. Kijk na of uw toestel deze instelling heeft. Touch ID werkt op alle iPhones modellen vanaf iPhone 5S.
 2. Stel uw vingerafdruk in via instellingen => ‘Touch ID en toegangscode’
 3. Voer uw toegangscode in om naar het volgende scherm te gaan.
 4. Tik op ‘Voeg een vingerafdruk toe’
 5. Activeer Touch ID in de VanBredaOnline app. Open de app en login met uw pincode. Ga naar ‘Instellingen’ en activeer de Touch ID-mogelijkheid.
Hoe stel ik gezichtsherkenning in (Face ID)?
 1. Kijk na of uw toestel deze instelling heeft. Face ID werkt op alle iPhone X modellen (X, Xr en Xs)
 2. Stel Face ID in via ‘Instellingen’ => ‘Face ID en toegangscode’
 3. Voer je toegangscode in om naar het volgende scherm te gaan.
 4. Tik op ‘Configureer Face ID’.
 5. Indien Face ID nog niet stond ingesteld op je iPhone dan kun je hier kiezen voor “Configureer Face ID”.
 6. Activeer tenslotte Face ID in de VanBredaOnline app. Open de app, login met uw pincode. Ga naar ‘Instellingen’ en activeer ‘’Gezichtsherkenning gebruiken’.
Ik gebruik vingerafdruk of gezichtherkenning, waar moet ik op letten?

Alle vingerafdrukken en Face ID’s die u instelt in de app krijgen volwaardig toegang tot uw bankgegevens. Ze kunnen ook betaalopdrachten uitvoeren.

Hebben anderen de toegangscode van uw iPhone? Dan kunnen zij óók hun vingerafdruk of Face ID instellen op uw telefoon.

Na het toevoegen of verwijderen van een vingerafdruk of Face ID dient u zich opnieuw aan te melden met de toegangscode van de VanBredaOnline app om de nieuwe vingerafdruk of Face ID te bevestigen. 

Enkele aandachtspunten:
 1. Deelt u uw telefoon of tablet met anderen? Gebruik dan gewoon uw pincode om in te loggen en te betalen. 
 2. Gebruikt u uw vingerafdruk of Face ID in de VanBredaOnline app? Wees dan extra voorzichtig met uw telefoon en de toegangscode daarvan. Als u uw toestel verliest of vermoedt dat de pincode van uw telefoon of app bekend is, neem dan onmiddellijk contact op met onze helpdesk.
Inloggen en betalen met mijn vingerafdruk of gezichtsherkenning, is dat wel veilig?

Ja. Uw vingerafdruk of Face ID  of  is uniek en daardoor uitermate geschikt om in te loggen en betalingen te autoriseren.

Wat gebeurt er met mijn vingerafdrukken of face id’s?

Uw vingerafdrukken of Face ID’s zijn enkel gekend op uw telefoon. Bank J.Van Breda & C° bewaart deze niet, noch in de app noch in onze databank.  Meer informatie:

https://support.apple.com/nl-be/HT204587

https://support.apple.com/nl-be/HT208108

Hoe verander ik mijn pincode?

U gaat via de menuknop rechtsonderaan naar “Instellingen”.   Vervolgens kiest u voor “Wijzig pincode”.  U kunt uw pincode enkel veranderen indien u uw huidige pincode nog kent.  Ook een geblokkeerde pincode kan u niet wijzigen (indien u 5 keer of meer een foutieve pincode heeft ingebracht wordt uw toegang tot de app geblokkeerd).

Wat als ik mijn pincode niet meer ken?

U dient de app opnieuw te registreren. Hiervoor hebt u uw digipass en user ID nodig. Wanneer u de app opent, gaat u via de menuknop linksbovenaan naar “Registreer”. Vervolgens doorloopt u opnieuw de procedure waarbij u ook een nieuwe 6 cijferige pincode kiest.

Mijn pincode is geblokkeerd. Hoe krijg ik terug toegang tot de app?

Indien u 5 keer of meer een foutieve pincode heeft ingebracht wordt uw toegang tot de app geblokkeerd.  U kunt opnieuw toegang krijgen door de app opnieuw te registreren. Hiervoor hebt u uw digipass en user ID nodig. Wanneer u de app opent, gaat u via de menuknop linksbovenaan naar “Registreer”. Vervolgens doorloopt u opnieuw de resgistratieprocedure waarbij u ook een nieuwe 6 cijferige pincode kiest.

Mijn telefoon is gestolen/verloren en de helpdesk is gesloten, hoe blokkeer ik de toegang tot de app?

Log met uw digipass in op www.vanbredaonline.be  Klik hier op het Profiel icoontje en kies vervolgens voor “Beheer mobiele toestellen”.  Verwijder vervolgens de smartphone of tablet die niet meer in uw bezit is.

Waarom vind ik de app niet in de App of Play Store?

De app verschijnt enkel als uw toestel aan de minimumvereisten voldoet. 
De app is ontwikkeld voor iOS-toestellen met minimum versie iOS 10 en voor Android- toestellen met minimum versie 5.0 of hoger. De iOS-versie vindt u op uw iPhone onder “Instellingen – Algemeen - Info – Versie”. De Android-versie onder “Instellingen – Algemeen – Software informatie”.

Ik geraak niet ingelogd of ondervind problemen. Waar kan ik terecht?

U kan ons telefonisch bereiken op iedere bankwerkdag van 8.30u - 17u. Telefonisch via 03 217 53 88. Per mail via: helpdesk@bankvanbreda.be

Kan ik de app via iCloud overbrengen op een nieuwe iPhone?

Dit kan, maar u dient de app wel opnieuw te registreren op uw nieuwe iPhone.  De pincode die u voorheen gebruikte zal niet meer aanvaard worden om toegang te krijgen tot de app.  Voor de registratie heeft u uw digipass en user ID nodig.  Wanneer u de app opent, gaat u via de menuknop linksbovenaan naar “Registreer”. Vervolgens doorloopt u opnieuw de resgistratieprocedure waarbij u ook een nieuwe 6 cijferige pincode kiest.

Hoe breng ik een betaling in?

Tik op “Rekeningen” linksonderaan en selecteer de rekening waarop u een betalingsopdracht wenst in te brengen. Tik vervolgens op de menuknop rechtsonderaan en kies voor “Betalingsopdracht” en vul alle gegevens in. U kunt eveneens op “+” knop drukken in het overzichtscherm van u rekeningen, waarna u de betalingsgegevens invult. De knop “Tekenen” wordt groen van zodra alle vereiste gegevens zijn ingevuld.

Instantoverschrijving

Optioneel kunt u bij inbreng van een “Betalingsopdracht” de optie “Instantoverschrijving” activeren. Met een instantoverschrijving staat het geld binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde, ook wanneer die een rekening heeft bij een andere bank in België. Instantoverschrijvingen kan u 24 u per dag en het hele jaar door ingeven, ook op feestdagen en tijdens het weekend. Bank J Van Breda rekent geen kosten aan voor deze optie. Als de betaling om technische redenen niet kan worden afgerond, ontvangt u een foutboodschap bij uw persoonlijke berichten. Bank J.Van Breda & C° is niet verantwoordelijk voor de verwerking bij de bank van de begunstigde.

Toegelaten betalingsopdrachten

Europees (SEPA)
Deze optie selecteert u voor de inbreng van Europese betalingen in EUR.

Internationaal
Selecteer internationale overschrijving om een deviezenbetaling te doen of een betaling buiten de Eurozone.

Hoe breng ik een doorlopende opdracht in?

Tik op “Rekeningen” linksonderaan en selecteer de rekening waarop u een doorlopende opdracht wenst in te brengen. Tik vervolgens op de menuknop rechtsonderaan en kies voor “Doorlopende opdracht” en vul alle gegevens in. De knop “Tekenen” wordt groen van zodra alle vereiste gegevens zijn ingevuld.

Hoe wijzig ik een bestaande doorlopende opdracht?

Tik op de menuknop rechtsonderaan en kies voor “Doorlopende opdrachten”. Selecteer de doorlopende opdracht die u wenst te wijzigen en tik rechtsonderaan op de menuknop die verschijnt. Kies vervolgens voor “Wijzigen” of “Stopzetten”.

Kan ik een domiciliëring definitief stopzetten?

Tik hiervoor op de menuknop rechtsonderaan en tik vervolgens op domiciliëringen. Selecteer de domiciliëring die u wenst stop te zetten en tik vervolgens op “domiciliëring herroepen” en bevestig de herroeping. Nieuwe betalingsopdrachten die uw schuldeiser aanbiedt zullen door ons niet mee uitgevoerd worden. U dient zelf wel contact op te nemen met uw schuldeiser, u heeft zich immers financieel geëngageerd door een mandaat te ondertekenen.

Kan ik een domiciliëring éénmalig weigeren?

Tik op de rekening waarvoor u een domiciliëring wenst te weigeren. Indien ze al werd uitgevoerd selecteert u deze bij de uitgevoerde verrichtingen. Tik vervolgens op de menuknop rechtsonderaan en kies vervolgens voor “invordering weigeren”. Indien de domiciliëring nog niet werd uitgevoerd, maar al aangeboden door de schuldeiser, ziet u deze staan in de “Betaalagenda” van uw rekening. Selecteer hier de domiciliëring, tik op de menuknop rechtsonderaan en kies voor “invordering weigeren”. Een domiciliëring kan geweigerd worden tot 8 weken na betaling.

Hoe onderteken ik een betaling?

Of u een betaling met uw 6-cijferige pincode, Touch ID/Face ID, of met de digipass moet ondertekenen hangt af van het bedrag en de tegenpartij. U kan zelf geen limieten instellen. De volgende regels gelden:

 • Tot 1.000 euro (totaal per dag) volstaat altijd de 6-cijferige pincode (of Touch ID / Face ID).
 • Vanaf 25.000 euro is het altijd nodig met de digipass te tekenen.
 • Tussen 1.000 euro en 25.000 euro hangt de tekenprocedure af van de begunstigde. Is de begunstigde gekend en gevalideerd door de bank, dan volstaat uw pincode (of Touch ID / Face ID). In het andere geval is opnieuw de digipass nodig.

Let op dat bij ondertekening met digipass uw bankkaart niet in de digipass steekt!

Waar kan ik de nog te ondertekenen betalingen terug vinden?

U gaat via de menuknop rechtsonderaan naar “Te tekenen”. Het rode bolletje bij deze knop geeft het aantal te tekenen overschrijvingen (en documenten) weer. U vindt hier ook overschrijvingen die u voorheen zelf via www.vanbredaonline.be heeft ingebracht, of overschrijvingen die een andere ondertekenaar via de website aan u heeft toegewezen.

Waar vind ik mijn geplande betalingen terug, kan ik deze nog wijzigen?

Selecteer de rekening waarvoor u op zoek bent naar geplande betalingen. Tik vervolgens bovenaan op “Betaalagenda”. U krijgt hier een overzicht van:

 • betalingsopdrachten met memo-datum
 • betalingsopdrachten die wachten op beschikbaar saldo
 • doorlopende opdrachten
 • terugbetalingen van kredieten
 • domiciliëringen

De meeste van deze betalingen kunt u hier nog wijzigen of verwijderen. Neem telefonisch contact op met onze Helpdesk indien u een bepaalde betaling hier niet meer kunt verwijderen of wijzigen.

Kan ik een betaalbewijs bezorgen aan een tegenpartij?

Selecteer bij “Rekeningen” de rekening waarvoor u een betaalbewijs nodig heeft. Tik vervolgens op de juiste verrichting, tik op de menuknop en vervolgens “Betaalbewijs tonen” en selecteer de gewenste taal. Het betaalbewijs kunt u vervolgens downloaden en naar een tegenpartij versturen.

Hoe voeg ik een nieuwe begunstigde toe?

Tik bij inbreng van de nieuwe betalingsopdracht op “Kies een begunstigde” U krijgt nu een lijst van uw bestaande begunstigden. Tik op de + knop rechtsonderaan om een nieuwe begunstigde toe te voegen. De knop aanvaarden kleurt groen als alle vereiste gegevens ingevuld zijn. Vervolledig vervolgens uw betalingsopdracht.

Kan ik een bestaande begunstigde wijzigen of verwijderen?

Tik hiervoor op de menuknop rechtsonderaan in de app. Vervolgens tikt u op “Begunstigden” en selecteert u de begunstigde die u wenst te wijzigen of verwijderen. Tik vervolgens op de menuknop die rechtsonderaan verschijnt en kies voor “Wijzigen” of “Verwijderen”.

Hoe onderteken ik documenten?

U gaat via de menuknop rechtsonderaan naar “Te tekenen”. Het rode bolletje bij deze knop geeft het aantal te tekenen documenten (en overschrijvingen) weer. Voor het ondertekenen van een document heeft u uw digipass nodig en volgt u de getoonde instructies op uw telefoon. Nadat u de pincode van uw digipass bevestigd hebt met OK verschijnt de melding Data or OK op uw digipass. U geeft dan de 7-cijferige code die op uw telefoon staat in op uw digipass en bevestigt tweemaal met OK. De 6-cijferige code die dan op uw digipass verschijnt brengt u in op uw telefoon.
Documenten ondertekenen digipass smartphone

 

Hoe raadpleeg ik mijn ondertekende documenten?

Tik hiervoor op de menuknop rechtsonderaan en kies voor “Documenten archief”.

Kan ik mijn kredietkaartverrichtingen en beschikbare limiet raadplegen?

Tik linksonderaan op de knop “Rekeningen” en vervolgens rechtsbovenaan op “Kredietkaarten”. U krijgt nu een overzicht van alle kredietkaarten gekoppeld aan rekeningen waarop u volmacht heeft.

Tik op gewenste kaart om een volledige historiek van al uw kaartverrichtingen te consulteren. U ziet hier tevens de beschikbare limiet van uw kredietkaart.

Digitale versie uitgavenstaat

Een digitale versie van uw uitgavenstaat in PDF-formaat kunt u niet bekomen via VanBredaOnline. U kunt wel een kopie van een uitgavenstaat aanvragen via wwww.mijnkaart.be. Deze kopie zal u via de post ontvangen.

Kan ik mijn debetkaartverrichtingen en beschikbare limiet raadplegen?

De verrichtingen uitgevoerd met uw debetkaart kunt u niet gegroepeerd consulteren zoals bij een kredietkaart.  U kunt deze wel consulteren bij de uitgevoerde verrichtingen op de gekoppelde rekening.  U ziet hier verrichtingen van het type “betaling bancontact”, “betaling maestrokaart”, “opname bancontact”.

Uw debetkaart heeft drie verschillende limieten, deze kunt u enkel consulteren via via www.vanbredaonline.be

Uitgavenstaat

 

*  Let op: niet alle geldautomaten bieden de mogelijk om in één keer 1.000 EUR af te halen.
** Dit is de maximale limiet voor alle kaartuitgaven met alle kaarten die u heeft op dezelfde rekening.

Kan ik de limiet van mijn debet- of kredietkaart aanpassen?

U kunt dit niet zelf wijzigen.  Stuur hiervoor een bericht naar uw Bank J Van Breda en vermeld welke nieuwe limiet u wenst.

Zie ook https://www.bankvanbreda.be/dagelijks-bankieren/online-bankieren/faq/faq-vanbredaonline/communiceren-met-mijn-bank/

Hoe kan ik mijn debet-of kredietkaart activeren voor het buitenland?

De Bank J Van Breda kaarten zijn wereldwijd bruikbaar en dienen niet op voorhand geactiveerd te worden.  Indien uw kaart bij een handelaar in het buitenland toch geweigerd wordt, raden we aan eerst een geldopname aan een geldautomaat te doen.

De code van mijn nieuwe kaart wordt geweigerd?

De eerste transactie met een nieuwe kaart dient een kaarttransactie mét pincode te zijn.  Na zo’n eerste transactie worden ook andere types transacties (contactloos, internet transacties zonder kaartlezer, …) geaccepteerd.

De nieuwe code van mijn bestaande kaart wordt geweigerd?

De nieuwe code die u ontving via de post kunt u aan een geldautomaat wijzigen in een persoonlijke pincode.  Nadien kunt u uw kaart gebruiken voor alle types transacties.

Wat bij misbruik, verlies of diefstal van uw debet of kredietkaart?

Bel onmiddellijk naar Cardstop op het nummer 070 344 344 om uw kaart te laten blokkeren. Meer info voor het opstarten van een schadedossier vindt u op de website www.mijnkaart.be

Hoe raadpleeg ik mijn kredieten?

Tik op de knop “Kredieten” onderaan. U krijgt nu een overzicht van al uw kredieten waartoe u gemachtigd bent. Selecteer een krediet om de details te raadplegen: o.a. openstaand kapitaal, overzicht uitbetalingen en aflossingstabel.

Hoe vraag ik een uitbetaling aan?

Tik op de knop “Kredieten” onderaan. Vervolgens tikt u op het + teken en kiest u voor “Uitbetaling aanvragen”. Kies vervolgens het krediet waarvoor u een uitbetaling aanvraagt en vervolledig uw aanvraag. Tik op de knop “bewijsstuk toevoegen” om een foto of een document als bewijsstuk toe te voegen. Tik op “Aanvragen” om de uitbetaling door te sturen. Uw aanvraag zal binnen de twee bankwerkdagen verwerkt worden. U ontvangt een bevestigingsbericht van zodra de betaling is uitgevoerd.

 
Hoe raadpleeg ik mijn beleggingen?

Tik linksonderaan op de knop “Beleggingen”. U heeft nu een totaaloverzicht van alle portefeuilles waartoe u gemachtigd bent.

Meer details

Per portefeuille is er een opsplitsing gemaakt tussen fiscale en niet fiscale beleggingen. Per categorie kunt u details opvragen van de verschillende producten zoals de reserve, en het beleggingsplan.

Indien u een bepaalde portefeuille niet terugvindt in uw overzicht betekent dit dat u op dit ogenblik niet gemachtigd bent om deze te consulteren. Neem hiervoor contact op met uw kantoor.

Kan ik rekeningen uitsluiten of anders rangschikken in mijn overzicht?

U kunt rekeningen uitsluiten uit uw overzicht of anders rangschikken. Tik hiervoor op de knop “Rekeningen” linksonderaan. Vervolgens tikt u onderaan uw scherm op “Beheer weergave rekeningen”. Door een rekening uit te vinken verdwijnt deze uit uw overzicht. Een geselecteerde rekening kunt u van positie verwisselen door het pijltje naast de rekening.

Kan ik een alias geven aan mijn rekening?

U kunt enkel een alias geven aan uw rekening via www.vanbredaonline.be De alias die u daar instelt zal ook weergegeven worden in uw app.

Hoe vind ik snel een verrichting terug?

Selecteer bij ”Rekeningen” de rekening waarvoor u op zoek bent naar een verrichting. Tik vervolgens op “Zoek in uitgevoerde verrichtingen”. Breng vervolgens een naam, mededeling rekeningnummer of bedrag in.

Waar vind ik mijn rekeninguittreksels terug?

Selecteer bij “Rekeningen” de rekening waarvoor u uittreksels wenst te downloaden. Tik vervolgens rechtsonderaan op de menuknop en vervolgens op “Rekeninguittreksels”. Selecteer vervolgens de gewenste periode (dagelijks, wekelijks, maandelijks of vrij) en jaar. Tik op “Volgende”, selecteer de uittreksels en tik opnieuw op “Volgende”. Selecteer vervolgens optioneel de optie “tussensaldi en uittrekselnummer tonen”. Tik nogmaals op volgende om de uittreksels weer te geven, tik op “Downloaden” om ze te bewaren op uw telefoon, of te verzenden naar een tegenpartij.

Kan ik met de bank communiceren via de app?

Rechtsonderaan tikt u op de “Berichten” knop. Vervolgens kunt via de + knop een nieuw Bericht starten. Als ontvanger kunt u kiezen tussen uw kantoor of de Helpdesk.

Op bestaande berichten kan u ook antwoorden. U vindt de historiek van eerdere berichten eveneens onder de “Berichten” knop. Selecteer hier het bericht waarop u wenst te antwoorden.

Wenst u telefonisch contact op te nemen met uw kantoor of de Helpdesk? Alle nuttige contactinfofmatie vindt u via de menuknop rechtsonderaan, vervolgens tikt u op “Contact”.

Kan ik een notificatie ontvangen indien er belangrijk bericht voor mij klaarstaat?

In de “Berichtgeving“ van uw smartphone dient aangeduid te staan dat berichtgeving wordt toegelaten. Bij de installatie van de app wordt u gevraagd of u dit wenst toe te staan. Indien u dit toen niet heeft toegestaan kunt u dit nadien nog wijzigen.

U zult notificaties ontvangen indien er belangrijke berichten voor u klaar staan zoals een document dat dient ondertekend te worden, of een betaling die niet uitgevoerd kon worden omwille van een ontoereikend saldo.

U heeft ook de mogelijkheid om persoonlijke notificaties in te stellen. Tik hiervoor op de menuknop in de app rechtsonderaan, tik vervolgens op “Notificaties”. Via de + knop kunt u een nieuwe notificatie toevoegen. U kunt kiezen voor het bezorgen van een notificatie van zodra u een bepaalde betaling ontvangt of het saldo van uw rekening een bepaalde grens bereikt heeft.

Ik geraak niet ingelogd of ondervind problemen. Waar kan ik terecht?

U kan ons telefonisch bereiken op iedere bankwerkdag van 8.30u - 17u. Telefonisch via 03 217 53 88. Per mail via: helpdesk@bankvanbreda.be

 
Wat is de BIC code van mijn rekening bij Bank J.Van Breda & Cº?

JVBABE 22

Contact