Bescherming bij arbeidsongeschiktheid

Hoe bescherm ik mijn gezin en mijn zaak bij arbeidsongeschiktheid?
4-keer-nadenken_3

Via uw professionele activiteit bouwt u elke dag opnieuw voor uzelf en voor uw gezin een mooie levensstandaard op. U leeft vandaag, maar u maakt ook plannen voor de toekomst. Arbeidsongeschiktheid door een ziekte of een ongeval van één van de partners binnen het gezin vormt niet alleen een zware emotionele uitdaging, het zorgt vaak ook voor financiële onzekerheid. Op professioneel vlak kan dit daarenboven een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw zaak.

Een financiële buffer als eerste oplossing

Als eerste oplossing bent u zelf uw beste verzekeraar. Voorzie zelf een financiële buffer voor onvoorziene uitgaven op korte termijn. 3 tot 6 netto maandinkomsten lijkt ons een gepast gemiddelde als financiële buffer.

Gewaarborgd inkomen

De vermindering of het wegvallen van het verdienvermogen en het beroepsinkomen heeft een impact op uw inkomen NU, maar ook op uw inkomen LATER.

Vermogensopbouw zoals uw vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (of VAPZ) en de individuele pensioentoezegging (of IPT) zijn onlosmakelijk verbonden met uw beroepsinkomen en dit vertaalt zich naar uw toekomstig inkomen na uw pensioen.

Om uw vermogensopbouw te beschermen kiest u dus best in dit VAPZ of IPT voor de aanvullende verzekering premievrijstelling. Om uw huidig inkomen te beschermen kiest u voor het gewaarborgd inkomen. Dankzij deze oplossing kan u maximaal 80% van uw beroepsinkomen verzekeren bij arbeidsongeschiktheid. De verzekeringspremie die u hiervoor betaalt kan u fiscaal in mindering brengen als beroepskost.

Als u via een vennootschap werkt kan uw vennootschap deze premie betalen en fiscaal in mindering brengen.

Combinatie vermogensopbouw en -bescherming

U kan een belangrijke korting genieten indien u het gewaarborgd inkomen combineert met vermogensopbouw zoals VAPZ of IPT. De aparte verzekering gewaarborgd inkomen is immers relatief duur en biedt u exact dezelfde waarborgen als een aanvullende verzekering, maar dan zonder korting. Indien u in hetzelfde contract ook een bijdrage voor pensioenopbouw stort krijgt u via een aanvullende verzekering een voordeliger tarief, mét korting. Dankzij de regelmatige opvolging van uw inkomen kunnen we hierdoor tijdig bijstellen waar nodig.

Op financieel vlak betekent dit op lange termijn een groot verschil.

De omzetverzekering

Als u uw activiteit via een vennootschap uitoefent keert u zichzelf misschien een beperkte bezoldiging toe als bedrijfsleider, zo beperkt u de personenbelasting. Dit inkomen beantwoordt echter niet noodzakelijk aan uw levensstandaard en die van uw gezin. Sommige kosten worden vaak rechtstreeks door uw vennootschap gedragen.

  • Voorzie in een mogelijke aanvulling van uw privé gewaarborgd inkomen.
  • Bescherm ook andere elementen zoals vaste kosten, het tijdelijk uitbesteden van bepaalde activiteiten en het kredietrisico. Zo bewaakt u de continuïteit.

Denk hierbij ook specifiek aan uw privékredieten die u wenst terug te betalen via dividenden of via de aanleg van een liquidatiereserve. Een zeer interessante techniek, maar bij uw arbeidsongeschiktheid dreigt de omzet en de winst van uw vennootschap terug te vallen en dus ook de mogelijkheid om een dividend uit te keren of een liquidatiereserve aan te leggen. Maakt u gebruik van deze technieken dan kan u ook dit risico indekken dankzij de omzetverzekering. U kan tot maximaal 60% van uw omzet verzekeren, na aftrek van uw gewaarborgd inkomen privé. Ook deze verzekeringspremie is fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap.

Meer info?

Ontdek hier hoe u uw gezin en uw zaak kan beschermen indien u arbeidsongeschikt zou worden.

Stel uw bescherming niet uit tot later

Jonge ondernemers zijn gezond en gedreven. Een verzekering gewaarborgd inkomen is dan nog niet aan de orde en dus wordt deze bescherming uitgesteld tot later. Wie dacht op deze manier te besparen op de kosten heeft het mis. De cijfers bewijzen het tegendeel. Tijdig starten met een verzekering gewaarborgd inkomen biedt de beste bescherming. 

Waarom met Bank Van Breda?

Wij kiezen voluit voor een persoonlijke aanpak, digitaal ondersteund. Voor de analyse van uw behoeften en de uitwerking van een oplossing op maat kan u terecht bij onze adviseurs beschermingsverzekeringen. Zij bespreken de uitgewerkte oplossingen samen met u zoals u het verkiest: telefonisch of via een video-gesprek. Tot slot maken we er een zaak van onze klanten te begeleiden van A tot Z doorheen heel dit proces.