De Individuele Pensioentoezegging

Spaar privé via de vennootschap!

Een Individuele Pensioentoezegging (IPT) maakt sparen via de vennootschap mogelijk. Uw vennootschap betaalt een bijdrage die belegd wordt in een risicoloze levensverzekering. De IPT is bijgevolg een erg interessante manier om geld vanuit de vennootschap over te dragen naar uw privé! Even opletten: De spelregels rond IPT zijn in 2023 wel wat veranderd. Laat dit dus zeker systematisch herberekenen door een expert ter zake!

01
Hoe werkt het?

Uw vennootschap betaalt premies die belegd worden in een levensverzekering. U kiest zelf hoe u de premie wilt beleggen! Kiest u voor veiligheid, dan spaart u het best via een verzekering Tak21. Kiest u voor meer potentieel rendement, dan belegt u in een verzekering Tak23.

Zo bouwt de vennootschap aan uw spaarpotje dat u kan opnemen wanneer u met pensioen gaat.

De belastingdruk op dit bedrag varieert tussen 16% en 26%. Dit is afhankelijk van de leeftijd waarop u met pensioen gaat. Hoe eerder u stopt met uw actieve loopbaan, hoe hoger de belastingdruk.

02
Waarom een aanrader?

U spaart via de vennootschap. Bovendien mogen de premies die uw vennootschap betaalt als beroepskost afgetrokken worden. Zo daalt meteen ook de vennootschapsbelasting.

03
Wat betekent dit concreet?

Uw vennootschap betaalt jaarlijks een premie van 1000 euro die belegd wordt. Deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap. Zo spaart ze op deze som de vennootschapsbelasting uit (20 tot 25%).

04
Voor wie?

IPT is een goede spaarformule voor een zelfstandige bedrijfsleider die op regelmatige basis een vergoeding vanuit de vennootschap ontvangt.

Werkt u met een vennootschap? Dan is IPT een erg interessante aanvulling op uw VAPZ!

Heeft u een IPT afgesloten, maar besluit u enkele jaren later om als zelfstandige zonder vennootschap te werken, dan kan u vanaf dan gebruik maken van de voordelen van POZ. Flexibiliteit troef!

Meer weten over IPT?

Uw adviseur neemt graag contact met u op!