Termijnrekening en termijnplan

01

Wat is een termijnrekening?

Een termijnrekening is een belegging met een vaste looptijd en een vast, gegarandeerd rendement gedurende deze looptijd.

Wij bieden termijnrekeningen aan met een looptijd van 2 maanden tot 10 jaar.

Omdat het geld van een termijnrekening pas opnieuw beschikbaar is op de eindvervaldag is, is de rente doorgaans ook hoger dan de rente op een spaarrekening.

Bij Bank van Breda hebben we een eigen termijnrekening product ontworpen: een termijnplan.

02

Wat is een termijnplan?

Een termijnplan is een combinatie van termijnrekeningen met verschillende looptijden. We bieden een termijnplan aan op 3 jaar, dat bestaat uit een termijnrekening op 1 jaar, een termijnrekening op 2 jaar en een termijnrekening op 3 jaar. Analoog hieraan kan er ook een termijnplan op 5 jaar geopend worden.

Jaarlijks komt er een termijnrekening op eindvervaldag. U kan dan kiezen voor een automatische herbelegging die opnieuw zorgt voor een evenwichtige spreiding in termijnrekeningen van de verschillende looptijden. Of u kan ervoor opteren om niet te herbeleggen, zodat u over het vrijgekomen kapitaal kan beschikken.

Doorheen het jaar kan de klant steeds bijstorten in het termijnplan. Deze bijstortingen worden op een tussentijdse vervaldag dan belegd in een nieuwe termijnrekening.

03

Ons concept: Kies veilige beleggingen als bouwsteen voor ‘bescherming’

Het termijnplan vormt ons primair advies voor de invulling van de bouwsteen met focus op bescherming voor de natuurlijke persoon en de rechtspersoon.

In zo goed als elke beleggingsportefeuille heeft de bouwsteen ‘bescherming’ een plaats als fundament. Kies als bescherming voor kapitaalvaste beleggingen en spreid die over verschillende looptijden.

Een mix van termijnrekeningen en tak 21-verzekeringsbeleggingen garandeert deze spreiding. Kapitaalvaste beleggingen zullen niet voor het ‘hoogste’ rendement zorgen maar ze bieden wel bescherming en zekerheid. Ze vormen een veilige basis voor de beleggingsportefeuille.

beleggingsportefeuille2-1
04

Voor wie?

Een termijnplan is een goede optie voor iedereen die in het kader van een gespreide portefeuille een gedeelte van het belegde vermogen niet wenst bloot te stellen aan een risico op kapitaalverlies en dit geld voor een periode van max 3 of max 5 jaar kan missen. Veiligheid kost rendement. De belegger dient wel genoegen te nemen met een beperkt rendement.

05

Voordelen van een termijnplan?

01
Het gaat om een gespreide belegging

U belegt jaarlijks gespreid en zo evenwichtig mogelijk in termijnrekeningen met verschillende looptijden. Zo speelt u in op toekomstige renteschommelingen.

02
Een termijnplan staat gelijk aan comfortabel sparen en beleggen

Jaarlijks wordt het geld dat u gedurende het jaar heeft opgespaard en vervalt aan kapitaal en intresten automatisch herbelegd. U kan ook een beleggingsplan koppelen aan het termijnplan om met een vaste regelmaat te bouwen aan kapitaal op lange termijn.

03
Het gaat om een veilige belegging

U bent zeker van uw rendement, ongeacht de rentecontext. Het termijnplan valt ook onder de Europese depositobeschermingsregeling.

04
U betaalt geen administratiekosten

U betaalt geen beheers- of instapkosten. Het termijnplan is volledig gratis.