Raad van bestuur

De raad van bestuur bekrachtigt de door het directiecomité gevoerde strategie en beoordeelt periodiek de belangrijkste beleidslijnen. De leden staan in voor de bewaking en de promotie van hoge ethische normen en integriteitsstandaarden. Zij begrijpen de risico’s die de bank loopt en leggen aanvaardbare niveaus vast door de bepaling van duidelijke tolerantieniveaus en risicolimieten.

Samenstelling op 1/1/2024.
Frank Verhaegen
Frank Verhaegen
Voorzitter
rvb_bankvanbreda-15
Piet Dejonghe
Niet-uitvoerend bestuurder
rvb_bankvanbreda-11
Jacques Delen
Niet-uitvoerend bestuurder
Stefan Dierckx
Stefan Dierckx
Onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder
rvb_bankvanbreda-5
Caroline Ven
Onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder
rvb_bankvanbreda-13
Dirk Wouters
Gedelegeerd bestuurder
rvb_bankvanbreda-4
Tom Franck
Gedelegeerd bestuurder
rvb_bankvanbreda-1
Véronique Léonard
Gedelegeerd bestuurder
rvb_bankvanbreda-3
Vic Pourbaix
Gedelegeerd bestuurder
rvb_bankvanbreda-2
Marc Wijnants
Gedelegeerd bestuurder
rvb_bankvanbreda-12-1
Alexandre Delen
Niet-uitvoerend bestuurder
rvb_bankvanbreda-17
John-Eric Bertrand
Niet-uitvoerend bestuurder
rvb_bankvanbreda-16
Michel Buysschaert
Niet-uitvoerend bestuurder
Christophe Maters
Christophe Maters
Niet-uitvoerend bestuurder