Huisje_2_half-1
01

De algemene regel

Bent u gehuwd en hebt u samen kinderen? Dan zijn uw partner en kinderen uw erfgenamen als u overlijdt. Het Belgische erfrecht bepaalt dan dat uw kinderen de blote eigendom over uw vermogen krijgen. Uw partner geniet van het vruchtgebruik.

Bij de berekening van de successierechten wordt het vruchtgebruik berekend op basis van de leeftijd van de overlevende partner op het moment van uw overlijden.

Wat is blote eigendom?

Het bezit van een roerend of onroerend goed.

Bij onroerend goed bezit u bijvoorbeeld een appartement, maar mag u er niet in wonen. U mag er ook geen huurinkomsten uit ontvangen. U mag wel het appartement verkopen, want u bent de eigenaar. Dat kan theoretisch, maar in de praktijk zal dit niet altijd even eenvoudig zijn.

Wat is vruchtgebruik?

Het recht om een goed te gebruiken of er inkomsten uit te ontvangen.

Bij roerend goed ontvangt u bijvoorbeeld de intresten of dividenden.

Bij onroerend goed kunt u in het huis of appartement wonen of er huurinkomsten uit ontvangen. U moet dan wel de onderhoudskosten van het goed blijven betalen.

02

Gescheiden bezittingen of niet?

Als u huwt, kunt u er samen met uw partner voor kiezen om beide vermogens gescheiden te houden. Of u kunt de vermogens ook samen gooien.

Huwt u onder het stelsel van scheiding der goederen, dan blijven beide vermogens netjes gescheiden tijdens het huwelijk. U behoudt uw eigen inkomsten, goederen en schulden.

Kocht u bijvoorbeeld samen een huis, dan blijft het huis ‘in onverdeeldheid’. Stel dat u overlijdt, dan behoudt uw partner zijn of haar vermogen en de helft van de goederen ‘in onverdeeldheid’. Uw kinderen krijgen dan de andere helft en uw persoonlijk vermogen.

Voegen uw partner en u beide vermogens liever samen, dan kunt u huwen onder het stelsel van algemene gemeenschap. Als u overlijdt, krijgt uw partner de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Uw kinderen krijgen de andere helft.

Tussen deze twee mogelijkheden bevindt zich nog het wettelijk stelsel. Dit betekent dat u alles wat u tijdens het huwelijk samen kocht ook samenvoegt, maar dat u tegelijkertijd ook een eigen vermogen behoudt dat bestaat uit bezittingen die u verwierf voor het huwelijk of een vermogen dat u na uw huwelijk hebt geërfd of via een schenking verkreeg én afgescheiden houdt van het gemeenschappelijk vermogen.

Als u overlijdt, behoudt uw partner zijn of haar eigen vermogen en de helft van het gemeenschappelijk vermogen. De kinderen krijgen dan de andere helft van het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen van uw partner na zijn of haar overlijden.

03

Het huwelijkscontract bepaalt

Het huwelijkscontract speelt een beslissende factor in uw successie.

Oudere huwelijkscontracten bevatten soms clausules over afspraken tussen echtgenoten over het gemeenschappelijk vermogen en de verdeling bij overlijden. Bijvoorbeeld ‘langst leeft al heeft’. Deze clausules bieden een interessante bescherming tussen de beide partners. De partner die na een overlijden alleen achterblijft, verkrijgt dan de volledige eigendom van het gemeenschappelijk vermogen. De gemeenschappelijke kinderen erven dus niets als één van de ouders nog leeft. Pas op, er hangt soms wel een prijskaartje aan deze clausule.

Doe een beroep op een expert ter zake om uw huwelijkscontract na te kijken en te hoge successierechten te voorkomen.

04

Wat met een nieuw samengesteld gezin?

Hebt u kinderen uit een eerste huwelijk en kinderen uit een tweede huwelijk? Dan zal uw nieuwe partner normaal gezien automatisch het vruchtgebruik erven, terwijl uw kinderen de blote eigendom krijgen. Die kinderen moeten dan wel een bloedband met u hebben.

Het deel van de erfenis dat naar uw nieuwe partner gaat, kan bij zijn/haar overlijden worden geërfd door zijn of haar eigen kinderen, zelfs als die geen bloedband met u hebben.

Successieplanning is een must bij nieuw samengestelde gezinnen.

05

Wat als u niet getrouwd bent?

Woont u wettelijk samen, dan kunnen uw partner en u genieten van de tarieven van succesierechten in rechte lijn.

Woont u feitelijk samen, dan kunt u niet altijd genieten van dezelfde voordelen. Zo genieten volgens het Belgisch erfrecht enkel wettelijk samenwonenden van het vruchtgebruik van de gezinswoning. Uw partner kan uw vermogen niet erven als u feitelijk samenwoont. Tenzij u dit anders voorziet in uw successieplanning.

06

Wat als u geen kinderen hebt?

Hebt u geen kinderen? Dan hebt u ook geen erfgenamen in rechte lijn. Bent u dan getrouwd, dan zal uw partner in de meeste gevallen de enige persoon zijn die uw totale vermogen erft.

De kans is dan ook groot dat hij/zij hoge successierechten betaalt (tot 27%). Als u in deze situatie zit, kunt u via successieplanning zelf beslissen wat er met uw vermogen gebeurt wanneer u en uw partner overlijden.

Hebt u geen partner en geen kinderen? Dan gaan uw bezittingen in de meeste gevallen naar uw familieleden (ouders, broers, zussen enz.). Op die erfenissen in de zijlijn gelden hoge successierechten die wel 55% kunnen bedragen. Een goede reden om een expert te raadplegen en zo de meest interessante oplossing te vinden! Er gaat niets boven een voorstel op maat van uw specifieke situatie en wensen.

07

Waarom met Van Breda Advisory?

Successie is een complexe materie. Het gaat niet alleen om een mix van wettelijke, burgerlijke en fiscale bepalingen. Ook emoties spelen een grote rol. Vandaar het belang van een externe en neutrale expert die u begeleidt bij het plannen van uw successie.

Van Breda Advisory houdt rekening met alle successie aspecten. Samen gaan we voor een concreet plan op maat dat uw erfgenamen de nodige bescherming biedt.

Optimaliseer uw successie en bespaar uw erfgenamen te hoge kosten!

Optimaliseer uw successie. Zorg voor uw partner en gezin.

Doe dit samen met de experten van Van Breda Advisory.