bank-buiten-groot_tcm31-51659

Het 'Handboek Governance voor de banksector' van de NBB streeft naar transparantie inzake corporate governance met de bekendmaking van informatie door elke vennootschap. Het governance memorandum licht de voornaamste aspecten van het beleid van de vennootschap op het gebied van corporate governance toe zoals de bestuursstructuur, de interne reglementen van de Raad van Bestuur, zijn comités en het Directiecomité en andere belangrijke onderwerpen.