Wat is uw onderneming waard en hoe verbetert u de rentabiliteit?

Denkt u erover om uw bedrijf binnen enkele jaren te verkopen? Dan wilt u waarschijnlijk graag weten wat de marktwaarde is. Maar hoe kunt u uw bedrijf correct schatten? En hoe optimaliseert u de activiteiten in de aanloop naar de verkoop zodat uw onderneming nog meer rendeert? Bereid u ruim op tijd voor en doe een beroep op Van Breda Advisory om u te begeleiden.
Gespecialiseerd Gesprek account manager 1

Van Breda Advisory heeft een antwoord op al uw vragen:

 • Hoeveel is mijn onderneming waard op dit ogenblik? 
 • Hoe kan ik ze optimaliseren om de rentabiliteit te verhogen? 

1. Indicatieve waardering

Het is altijd interessant om de marktwaarde van uw onderneming te kennen als u van plan bent om ze aan het eind van uw carrière te verkopen. Zelfs als u nog geen concrete verkoopplannen heeft, kan een schatting heel nuttig zijn als beheersinstrument. Als u vanaf vandaag de juiste parameters verbetert, maakt u uw onderneming op termijn aantrekkelijker en competitiever.

Hoe uw onderneming waarderen?

Er bestaan verschillende waarderingstechnieken. We kiezen er drie uit die een goede aanduiding geven van de reële waarde van uw onderneming.

 • De substantiële waarde: Hoe doet uw onderneming het? Hoeveel bedragen de schulden en het eigen vermogen? Ons uitgangspunt is de boekwaarde van uw patrimonium. Die is niet noodzakelijk gelijk aan de marktwaarde.
 • De rendementswaarde: Welke cashflows mag de koper verwachten? Hoeveel rendement kan de koper na de overname halen? De waardering houdt rekening met het rendement van het bedrijf na de overname door de koper.
 • De vergelijkende waarde: Wat is de waarde van een soortgelijke onderneming op de markt? De schatting houdt rekening met de betaalde prijs voor vergelijkbare bedrijven. Dat is een uitdaging op de KMO-markt, die weinig vergelijkingsmateriaal levert. Zo bekomen we een waarderingsvork.
 •  

2. Optimalisering van de rentabiliteit

Waarom uw onderneming optimaliseren?

Zo kunt u de sterke en zwakke punten bepalen als u later een overdracht plant. Het vergt tijd om de overdracht van een bedrijf voor te bereiden. U begint er idealiter vijf à tien jaar op voorhand mee. Dat is effectief de tijd die er nodig is om in te grijpen en uw onderneming in waarde te doen stijgen of makkelijker verkoopbaar te maken.

Kopers zijn op zoek naar:

 • Stabiliteit: op het vlak van management, werkklimaat, leveranciers, klanten en personeel.
 • Groei: op het vlak van omzet, winst en marktaandeel.

Hoe uw onderneming optimaliseren?

We beginnen over het algemeen met een analyse die we samen met de sleutelfiguren van uw onderneming uitvoeren. Die hebben namelijk hun eigen visie. Dat zal u een idee geven van de troeven en zwakheden van uw bedrijf op het vlak van beheer, alsook van eventuele aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. We bieden u dus concrete pistes aan om de waarde van uw bedrijf te verhogen.

We stellen u onder andere de volgende vragen:

 • Troeven: wat maakt uw bedrijf bijzonder?
 • Zwakke punten: in welk opzicht is uw concurrent beter?
 • Kansen: hoe kunt u uw marktdeel vergroten?
 • Bedreigingen: welke externe factoren kunnen de groei van uw onderneming afremmen?

Het advies van onze expert in anderhalve minuut

Waarom een beroep doen op Van Breda Advisory?

Aangezien elke onderneming en elke situatie anders is, stellen we u een begeleiding op maat voor en bieden we u een meerwaarde die een stap verder gaat dan onze expertise:

 • We houden rekening met de verschillende financiële aspecten.
 • We bespreken elk verslag binnen ons team van experten voordat we het aan u overmaken. Uw beslissingen berusten dus niet op maar één visie of standpunt.
 • We verwijzen u zo nodig door naar de juiste externe adviseurs.
 • We begeleiden u totdat alle maatregelen die u heeft gekozen effectief uitgevoerd zijn. Wat u vandaag wilt doen stelt u beter niet uit tot een later tijdstip.

Meer informatie?

 • Ontdek hoe u het aanpakt om het bedrijf aan uw familie over te dragen zodra de waarde geoptimaliseerd is. 
 • Zou u het liever aan een derde verkopen? We begeleiden u graag tijdens dit proces. 

Wilt u de rentabiliteit van uw onderneming verhogen?

Neem contact op met Van Breda Advisory om de waarde van uw onderneming te bepalen en de rentabiliteit ruim op tijd te optimaliseren.