Informatie conform Artikel 6 SFDR

Via deze pagina willen wij u informeren over het resultaat van de beoordeling door onze
externe partners van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de financiële producten.

Wij baseren ons hiervoor op de informatie zoals die ons door onze partners wordt ter
beschikking gesteld.