De keuze van de juiste producten in de juiste verhouding is essentieel om uw financieel verhaal te doen slagen.

Van zodra uw strategie vastligt, kan u op zoek naar de concrete invulling van uw gekozen aanpak. Beleggingsproducten zijn een middel om uw doel te bereiken. De keuze van de juiste producten in de juiste verhouding is essentieel om uw financieel verhaal te doen slagen. Daarom gaan we enkel voor kwaliteit. Onze beleggingsoplossingen zijn gekozen op basis van de kwaliteit van de partner, een duurzame visie en een zorgvuldig samengestelde inhoud en structuur.
VB of OND kijken door verrekijker

Welke oplossingen we voor u weerhouden ? Dit wordt vooral bepaald op basis van uw voorkeur  en het aanbod bij selectief gekozen partners. En daar gaan we heel bewust en zorgvuldig mee om.

 • In elke situatie luisteren wij eerst om uw behoeftes zo goed mogelijk te leren kennen alvorens te adviseren. Daarbij houden we rekening met uw mogelijkheden, doelstellingen, perspectieven en risicobereidheid.
 • Onze oplossingen zijn gediversifieerd samengesteld, in functie van de strategie van u als vrij beroep
 • Bank van Breda hanteert een strategie op lange termijn waarbij financiële stabiliteit en spreiding vooropstaat.
 • Met een duidelijke afweging tussen liquiditeit, veiligheid en rendement streven we naar een doordachte spreiding van uw portefeuille zowel privé als professioneel.
 • We keren telkens terug tot de essentie van wat een oplossing dient te doen
   
  • voor het luik waar bescherming de prioriteit is, is kapitaalbescherming essentieel. 
  • Wanneer rendement de insteek is, opteren we voor een gespreid actief beheerde invulling die streeft naar een optimaal rendement gegeven uw risicoprofiel.

We doen ook een beroep op de juiste partners die gespecialiseerd zijn in een bepaald domein. Partners die uiteraard dezelfde waarden en normen hanteren als wij.

We hebben ook zelf experten en specialisten in huis die we u ter beschikking kunnen stellen om u te adviseren in specifieke materie. Denk maar aan successie of de stopzetting van uw activiteit (verkoop of liquidatie). 

Ontdek ze hier: