De Spaarrekening

01

Wat is een spaarrekening?

Een spaarrekening vormt uw financiële buffer waarop gelden staan die op elk moment beschikbaar zijn en waar u (on-)verwachte uitgaven mee kan opvangen, zowel privé als in de vennootschap. U kan op elk moment over uw geld beschikken. Tot de dag waarop u het geld van de spaarrekening opneemt, brengt het interest op.

Gereglementeerde spaarrekening: Bank Van Breda spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen. Het Belgisch recht is van toepassing.

Bank Van Breda biedt 2 soorten spaarrekeningen aan.

  • Voor uw privégebruik
  • Voor uw professionele buffer
02

Ons concept: Voorzie een buffer via uw spaarrekening voor (on-)verwachte uitgaven.

Dit is uw financiële buffer of het bedrag dat op elk moment beschikbaar is en waar u onverwachte uitgaven mee kan opvangen, zowel privé als in de vennootschap.

Elke evenwichtig samengestelde portefeuille houdt rekening met de mogelijkheid om onmiddellijk en kostenefficiënt over geld te beschikken zonder risico op kapitaalverlies. Dit noemen wij bij Bank Van Breda liquiditeit. Deze liquiditeit staat uiteraard in verhouding tot uw wensen en geplande projecten.

beleggingsportefeuille2-1

De spaarrekeningen privé en professioneel vormen de producten van onze component Liquiditeit.

03

Voor wie?

U kan pas beginnen met beleggen als u over een voldoende buffer beschikt. Hoe bepaalt u deze persoonlijke financiële buffer die op elk moment beschikbaar is voor onverwachte uitgaven? Wij hanteren als vuistregel dat u het best een bedrag voorziet dat zesmaal uw maandelijkse cashbehoefte dekt. U voegt hierbij uw geplande grote uitgaven voor de volgende 6 jaar.

04

Voordelen van een spaarrekening?

01
Beschikbaarheid

Het geld op de spaarrekening is meteen beschikbaar. U kan uw geld op elk moment deponeren of opvragen. Door voldoende buffer te voorzien op uw spaarrekening kan u vermijden dat u een lange termijnbelegging vervroegd ten gelde moet maken. Dit kan immers extra kosten of zelfs kapitaalverlies tot gevolg hebben. De spaarrekening moet uw behoefte aan liquiditeit invullen. Het is een product van onbepaalde duur.

02
Depositogarantiesysteem

Door te beleggen in deposito’s neemt u een risico op onze achterliggende kredietportefeuille. Het geld dat de bank in de vorm van deposito’s aantrekt, wordt in de vorm van kredieten terug in de economie gebracht. Indien de achterliggende kredieten van een slechte kwaliteit (insolvabele kredietnemers) zou blijken te zijn, kan de financiële instelling de belegde deposito’s niet terugbetalen. Omwille van dit risico werd het depositogarantiesysteem ontwikkeld. Dit systeem garandeert de terugbetaling tot 100.000 euro per titularis en per financiële instelling.

03
Geen kosten
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het open of afsluiten van onze spaarrekeningen, zo ook geen beheersvergoeding tijdens het jaar.
  • Professioneel: Op gereglementeerde spaarrekeningen is 15% roerende voorheffing verschuldigd op het bedrag aan interest. 
  • Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 990 euro rente per jaar (inkomsten 2020) vrijgesteld van roerende voorheffing. De ingehouden roerende voorheffing is bevrijdend voor de personenbelasting.
05

Belangrijke documenten