Beleggingsverzekeringen

We onderscheiden bij Bank J. Van Breda & C° 3 verschillende beleggingsverzekeringen.

01
Tak 21

Een tak 21-spaarverzekering is een levensverzekering waarbij de verzekeringsmaatschappij naast kapitaalbescherming ook een interestgarantie verleent. De gewaarborgde interest kan verhoogd worden met een jaarlijkse winstdeelname.

02
Tak 23

Een tak 23-spaarverzekering is een levensverzekering waarbij de verzekeringsmaatschappij de gelden onderliggend via een fonds belegt. Een stijging of daling van de onderliggende fondsen resulteert in een gelijkaardige stijging of daling van de waarde van de verzekeringspolis.

03
Tak 26

Een tak 26 is een kapitalisatieverrichting waarbij de verzekeringsmaatschappij naast kapitaalbescherming ook een interestgarantie verleent. De gewaarborgde interest kan verhoogd worden met een jaarlijkse winstdeelname.