Tak 23

01

Wat is een tak 23?

Een tak 23-spaarverzekering is een levensverzekering waarbij de verzekeringsmaatschappij de gelden onderliggend via een fonds belegt. Een stijging of daling van de onderliggende fondsen resulteert in een gelijkaardige stijging of daling van de waarde van de verzekeringspolis.

02

Ons concept : Kies dynamische beleggingen als bouwsteen voor ‘rendement’

Waar kapitaalvaste beleggingen in uw portefeuille stabiliteit en gemoedsrust bieden, bieden dynamisch belegde fondsen op lange termijn een hoger rendementsperspectief. Wij kiezen voor de invulling van onze tak 23-contracten dan ook bij voorkeur voor fondsen die achterliggend in individuele aandelen beleggen.

beleggingsportefeuille2-1
03

Voor wie?

Een tak 23-levensverzekering is een goede optie voor iedereen die in het kader van een gespreide portefeuille een hoger rendement nastreeft en dit geld op een langere periode (6-10 jaar) kan missen. Vaak gaat het om klanten met hogere risico-appetijt. Een deel van de portefeuille mag iets dynamischer belegd worden.

04

Voordelen van een tak 23?

01
U legt niet al uw eieren in één mand

Risicospreiding is de regel bij uitstek voor elke belegger. Met fondsen belegt u verschillende aandelen en/of obligaties tegelijkertijd. Hierdoor blijft de impact op uw rendement beperkt als een aandeel of obligatie het minder goed doet.

02
U hoeft zelf geen beleggingsexpert te zijn

U hoeft zelf niet actief de financiële markten te volgen. Dat doen de fondsbeheerders voor u. Zij selecteren die aandelen, obligaties of munten die de beste rendementskansen bieden. Zij volgen de economische ontwikkelingen op de voet en sturen op basis van hun kennis en inzichten hun beleggingskeuzes bij.

03
Deze levensverzekering biedt fiscale transparantie

U betaalt bij aanvang 2% premietaks. Dit bedrag is transparant en op voorhand gekend. Hierdoor vermijdt u roerende voorheffing, taks op beursverrichting en de meerwaardebelasting.

Met de begunstigingsclausule kan u bepalen aan wie deze gelden moeten toekomen bij een eventueel onverwacht overlijden.

05

Welke partner?

Voor de component beleggingsverzekeringen doen wij beroep op onze verzekeringspartners.

Wij selecteren bij Bank J.Van Breda & C° enkel solvabele verzekeringspartners die kiezen voor een duurzaam, stabiel beheer van de beleggingsfondsen.