Tak 26

01

Wat is een tak 26?

Een tak 26 is een kapitalisatieverrichting waarbij de verzekeringsmaatschappij naast kapitaalbescherming ook een interestgarantie verleent. De gewaarborgde interest kan verhoogd worden met een jaarlijkse winstdeelname.

De interestgarantie wordt meestal gegeven voor een periode van 8 jaar, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van het contract. Na verloop van die periode krijgt de hele reserve van het contract een nieuwe interestgarantie voor een nieuwe periode van 8 jaar.

02

Ons concept : Kies relatief veilige beleggingen als bouwsteen voor ‘bescherming’

Een belegging met focus op bescherming moet ook echt veilig zijn.

Bij een tak 26 worden het ingelegde nettokapitaal, de gewaarborgde rentevoet en verworven winstdeelnames gewaarborgd door een Belgische verzekeringsmaatschappij. De veiligheid van de belegging is gebaseerd op een streng wetgevend kader met toezicht door de Nationale Bank van België.

beleggingsportefeuille2-1
03

Voor wie?

Deze beleggingsvorm is toegankelijk voor zowel natuurlijke personen als vennootschapen die in het kader van een gespreide portefeuille een gedeelte van het belegde vermogen niet wensen bloot te stellen aan een risico op kapitaalverlies en deze gelden voor een periode van minstens 8 jaar kunnen missen. Veiligheid kost rendement. De belegger dient wel genoegen te nemen met een beperkt rendement.

04

Voordelen van een tak 26?

Een tak 26 is een optie voor iedereen die in het kader van een gespreide portefeuille een gedeelte van het belegde vermogen niet wenst bloot te stellen aan een risico op kapitaalverlies en die deze gelden voor een periode van minstens 8 jaar kan missen. Veiligheid kost rendement. De belegger dient wel genoegen te nemen met een beperkt rendement.

01
U bent zeker van uw belegd kapitaal.

Een streng wettelijk kader, onder het toezicht van de overheid, garandeert uw kapitaal en verworven rendement.

02
U geniet van een interessante liquiditeit voor een lange termijnbelegging.

Elk jaar kan een beperkt gedeelte opgenomen worden zonder dat u uitstapkosten of een andere vergoeding dient te betalen.

03
U bent zeker van een minimum gewaarborgd rendement.

Voor elke storting die u verricht kent u op voorhand het minimaal gewaarborgde rendement én de periode waarvoor deze garantie geldt. Dit gewaarborgde rendement kan eventueel verhoogd worden met een deelname in de winst die op jaarbasis kan toegekend worden.

05

Welke partner?

Voor de component met focus op bescherming en dus ook voor tak 26 doen wij een beroep op onze verzekeringspartners. Wij selecteren bij Bank J.Van Breda & C° enkel verzekeringspartners die kiezen voor een zeer voorzichtige beleggingspolitiek waarvan veiligheid en spreiding de hoofdkenmerken zijn.