CO2-reductie

dirk verhoeven

Onze ecologische voetafdruk kan nog beter. Dus verhogen we in 2021 ons ecologisch engagement.

Dirk Verhoeven
Trekker van ons ECO-team

‘Tegen 2025 een gecertifieerd CO2-neutraal bedrijf zijn, dat is onze ambitie. Dat betekent dat we allereerst onze CO2-uitstoot met minstens 25% willen reduceren tegenover het niveau van 2017. Idealiter mikken we op -30% of meer. Omdat het voor elk bedrijf zo goed als onmogelijk is om de CO2-uitstoot tot nul te beperken, plannen we om de restuitstoot te compenseren door financieel bij te dragen aan klimaatprojecten in België of andere delen van de wereld.

We zijn op de goede weg. Zo realiseerden we in 2018 en 2019 een reductie van 19%. En dit terwijl ons personeelsbestand fors aangroeide. Per FTE (Fulltime Equivalent of het aantal uren dat een voltijds medewerker werkt) is onze voetafdruk gedaald met maar liefst 24%. Ons eerste doel ligt binnen handbereik.

Ons actieplan

Maar alles kan beter, zo ook onze ecologische footprint. Dus blijven we verder investeren in ons ecologisch engagement. We tekenden een actieplan uit dat ons ook de komende jaren zal helpen om onze CO2-uitstoot verder in te perken.

We schakelden op de hoofdzetel en in al onze kantoren over naar groene stroom. We installeerden zuinigere airco systemen. In de nieuwe en gerenoveerde kantoren werken we met geothermiek (warmtepompen en opslag via boorgattechnologie) gecombineerd met zonnepanelen. We doen een beroep op de meest recente technieken voor isolatie, verluchting, koeling en verwarming. We stimuleren het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer door een fietsvergoeding, douches en bedrijfsfietsen. We steven bovendien naar een evenwichtige combinatie van flexwerk op de zetel en in de kantoren met thuiswerk. Dat laatste zal ook na corona een verschil blijven maken.

Ons beleid om afval te beperken – of beter: te vermijden – is al flink gevorderd. We maken geen gebruik meer van wegwerpplastic voor eenmalig gebruik. Water drinken we gefilterd uit de kraan. En dankzij de digitalisering van onze processen zijn we bijna een bank zonder papier. We sparen ook heel wat nodeloze verplaatsingen doordat klanten digitaal transacties doen en documenten ondertekenen vanop afstand.

De grote uitdaging

Onze grootste uitdaging blijft de vergroening van ons wagenpark. Vandaag zorgen bedrijfswagens voor meer dan 60% van onze uitstoot. We moeten blijven op zoek gaan naar alternatieven om ons te verplaatsen.

mvo-1

De tweede helft van 2020 zagen we alvast een kantelpunt: de helft van de nieuwe firmawagens was hybride of elektrisch. In 2021 stimuleren we elektrisch rijden extra door de invoering van het mobiliteitsbudget, het doorrekenen van de gunstige groene fiscaliteit op basis van “total cost of ownership” en een tegemoetkoming voor wie thuis een laadpaal installeert. Al onze kantoren worden uitgerust met laadpalen voor fietsen en wagens.

We bekijken onze weg naar duurzaamheid als een doorlopend proces. Dus zijn we er nog niet. Maar de ambitie is en blijft groot. Omdat we geen keuze hebben. We moeten met z’n allen de planeet leefbaar houden voor onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties. Bank Van Breda draagt ook daarin graag een flinke steen bij.’

Contact