Opvolging en begeleiding

Uw financieel traject is een levenslange aangelegenheid. Het is belangrijk om op de juiste momenten de juiste beslissingen te nemen of bijsturingen door te voeren. Wij houden permanent een vinger aan de pols en staan garant voor een proactieve aanpak. We laten u nadenken over belangrijke zaken wanneer de tijd daarvoor rijp is. Ook onze begeleiding is bijgevolg een levenslang engagement!
OND of VB gesprek rentenierskoppel en AM

Via uw account manager

Wij geloven sterk in het belang van een vertrouwensrelatie met onze klanten. U hebt dan ook één vaste account manager. Hij/zij volgt niet alleen uw situatie op de voet, maar houdt ook de veranderingen en opportuniteiten die u niét ziet in de gaten. Zo kunt u op beide oren blijven slapen en weet u dat we uw fiscale en financiële situatie proactief optimaliseren. Het zou zonde zijn om door onwetendheid kansen te laten liggen. Ook gewijzigde verwachtingen, nieuwe doelstellingen of wijzigingen in bijv. uw gezinssituatie kunnen we opnemen in uw strategie. Indien nodig kunnen we de verhouding tussen bescherming en rendement binnen uw beleggingsportefeuille aanpassen.

Tijdens een jaarlijks opvolgingsgesprek nemen we samen uw situatie onder de loep en bekijken we wat anders en beter kan. We onderzoeken de mogelijkheden om uw financiële doelen te bereiken. Net door de nauwkeurige opvolging van uw account manager hoeft u ook zelf niet voortdurend waakzaam te zijn en vermijdt u dat u opportuniteiten laat liggen.

We garanderen u te allen tijde een geactualiseerd inzicht in:
- De samenstelling van uw portefeuille en vermogen over alle banken heen
- Het tussentijdse resultaat van uw beleggingsplannen

Indien nodig doen we een beroep op onze experten die gespecialiseerd zijn in een specifieke materie. Fiscaliteit bijvoorbeeld. Of de overdracht van een vennootschap.

We zetten ook hard in op een goede samenwerking met en wisselwerking tussen uw accountant en notaris. Zo blijven uw fiscale en financiële luik perfect op elkaar afgestemd.

 

Via onze app

Screenshot_6

Vanaf de zomer van 2021 zullen onze klanten via hun Bank van Breda App een totaal vermogensoverzicht (roerend en onroerend) kunnen inbrengen, bijsturen en opvolgen. Dit overzicht biedt meteen de nodige inzichten in de mogelijkheden van hun vermogen, nu en in de toekomst. Als vrij beroep is het belangrijk om financieel voorbereid te zijn op later, en dus op tijd na te denken over later. Als u dit voor ogen houdt, geeft dit een stimulans om voldoende vermogen op te bouwen zodat u zich geen zorgen hoeft te maken voor later. Onze tool geeft onze klanten heel overzichtelijk weer waar ze vandaag staan en waar ze financieel naartoe kunnen evolueren.