Van salarispakket tot liquidatiereserve

Wat zijn de mogelijkheden om geld van de vennootschap naar uw privé over te hevelen? We belichten verschillende opties!

Een rijke vennootschap met een arme ondernemer, daar heeft niemand iets aan. Ga voor het juiste evenwicht tussen professioneel en privé. Hevel fiscaalvriendelijk én op tijd geld over vanuit uw vennootschap naar uw privé. U werkt hard, de vennootschap mag dit op tijd en stond ook voor u doen! Wij overlopen graag de verschillende mogelijkheden.

venootschap naar privé 2

De keuze hangt af van wat uw plannen zijn met het geld en hoe lang u erop kan wachten. Hoe sneller u de middelen privé nodig hebt, hoe hoger de belastingdruk. Ook hier begeleiden wij onze klanten om de juiste keuzes te maken wanneer welke mechanismes op te starten en wanneer ze zo optimaal mogelijk op te nemen op basis van hun plannen en behoeften.
Wij leggen de link tussen het financiële en het fiscale luik. Hier maken wij het verschil!

Start met uw salarispakket

Het salarispakket bestaat niet enkel uit uw loon of bezoldiging. Het gaat om het totale inkomen dat u nodig hebt om vandaag comfortabel te leven, zonder morgen uit het oog te verliezen.

01

Bepaal uw loon of bezoldiging

Het klinkt aantrekkelijk om uw loon zo laag mogelijk te houden. Zo betaalt u namelijk ook minder sociale bijdragen en personenbelasting. Toch is de keuze voor een laag loon niet altijd de beste optie. Een hoger loon zorgt namelijk voor bijkomende ruimte om fiscaalvriendelijk extra wettelijk pensioen via de vennootschap op te bouwen.

Welk loon keert u zichzelf het beste uit?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wat u zelf nodig hebt. Houd hierbij rekening met
• Uw leefkosten
• De aflossingen van uw privékredieten
• Pensioensparen/VAPZ (link naar fiscale producten)
• Aanvaardbare kostenvergoeding.
Bekijk alle aspecten om een evenwichtig salarispakket samen te stellen. Let wel: Alle voordelen die de vennootschap aan een bedrijfsleider vergoedt – dus ook de voordelen van alle aard (VAA) – worden in principe in de personenbelasting belast als loon.
02

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen

Met een Individuele Pensioentoezegging (IPT) zorgt uw vennootschap voor een extra inkomen wanneer u met pensioen gaat. Dit is een interessante én fiscaalvriendelijke formule. Hebt u deze al? Vergeet deze niet regelmatig te optimaliseren!

Gaat u met pensioen, dan ontvangt u privé het opgebouwde kapitaal na een voordelige eindbelasting. Deze belasting is afhankelijk van uw leeftijd of de duurtijd van uw loopbaan.
Een IPT biedt naast vermogensopbouw ook de mogelijkheid om uw vermogen te verzekeren tegen risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden. Een flexibele formule dus!

Twee IPT-vuistregels
• Blijft u actief tot aan de wettelijke pensioenleeftijd of heeft u een volledige (pensioen)loopbaan doorlopen (45 jaar), dan geniet u van de meest voordelige eindbelasting.
• Hoe hoger uw loon, hoe meer aanvullend pensioen uw vennootschap voor u kan opbouwen.
03

Voordelen van alle aard

Vaak voorkomende voordelen van alle aard (VAA) zijn vastgoed, een bedrijfswagen, een smartphone en een laptop.
 
VAA woning: Het privégebruik door de zaakvoerder van een woning die (al dan niet volle) eigendom is van zijn vennootschap, is een belastbaar VAA. U betaalt op dit voordeel personenbelasting en sociale bijdragen. Het kadastraal inkomen is de belangrijkste parameter in deze berekening. Voor elektriciteit en/of verwarming bekostigd door de vennootschap, wordt een forfait toegepast.
 
VAA bedrijfswagen: De aankoop, het onderhoud en de brandstof betaalt de vennootschap. Dit is een belastbaar voordeel waarvan u als bedrijfsleider ook privé geniet. Dit voordeel wordt berekend op basis van de cataloguswaarde, de CO2-uitstoot en de leeftijd van de wagen.
Elektrische wagens genieten een lagere taxatie. De vennootschap kan de wagen afschrijven tot maximaal 100%.
Zolang deze fiscale stimulans voor “groene wagens” blijft bestaan, is de aankoop van een CO2-luwe of neutrale wagen zeker het overwegen waard!
04

Maak een plan voor de overschotten in uw vennootschap

Na het uitkeren van uw bezoldiging en het bepalen van uw IPT, blijft er een bepaald vermogen in de vennootschap dat belast zal worden. Deze belaste winsten kan u op verschillende manieren aan de vennootschap onttrekken om er privé gebruik van te maken. We bespreken de drie voornaamste:

  • Klassiek dividend (of liquidatiebonus)
  • De liquidatiereserve/ VVPR-TER
  • VVPR-BIS

4.1. Klassiek dividend (of liquidatiebonus)

De belaste winst die uw vennootschap veelal één keer per jaar aan haar aandeelhouders of vennoten uitkeert, is een dividend.

Uw vennootschap is verplicht om hierop 30% roerende voorheffing in te houden. Bovenop de betaalde vennootschapsbelasting van 25% (of 20% indien uw vennootschap in aanmerking komt voor het verlaagde KMO-tarief).

Deze roerende voorheffing is voor de aandeelhouder of vennoot meteen een bevrijdende eindbelasting. U hoeft deze inkomsten dus niet meer aan te geven in uw personenbelasting.

4.2. De liquidatiereserve/ VVPR-TER

Keert u de winst na belasting via dividenden uit, dan betaalt u naast de vennootschapsbelasting nog eens 30% roerende voorheffing. Dat is behoorlijk veel. Gelukkig zijn er alternatieven!

Hebt u dat geld niet meteen nodig, dan kunt u met de winst na belasting ook een liquidatiereserve aanleggen.

Op deze liquidatiereserve betaalt de vennootschap, na de vennootschapsbelasting van 20% of 25%, een bijkomende vennootschapsbelasting van 10%. Dit is de zogenaamde anticipatieve heffing.

Na een wachttijd van vijf jaar kan u tegen 5% roerende voorheffing de aangelegde liquidatiereserve uit de vennootschap halen en naar uw privé overhevelen.

Wilt u deze reserve voor het verloop van vijf jaar uit uw vennootschap halen, dan betaalt u bijkomend 20% roerende voorheffing. Tenzij uw vennootschap voortijdig vereffend zou worden.

4.3. VVPR-BIS

Ook het VVPR-BIS stelsel kan interessant zijn.

Let wel: Niet alle vennootschappen kunnen hiervan genieten. Zo mag de vennootschap pas zijn opgericht (of er werd een kapitaalverhoging doorgevoerd) na 1 juli 2013. Ook vennootschappen die opgericht zijn met kapitaal in natura zijn uitgesloten. Twijfels? Check dan even met uw accountant!

Afhankelijk van de wachttijd bedraagt de roerende voorheffing:
30% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het boekjaar van de inbreng zelf en uit de winstverdeling van het eerste boekjaar na dat van de inbreng.
20% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng.
15% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng.
roerende voorheffing tarieven

LET OP!

Maakte u in 2013-2014 gebruik van de tijdelijke fiscale opportuniteit en incorporeerde u reserves tegen 10% roerende voorheffing? Kies dan uiteraard voor een kapitaalvermindering zonder bijkomende roerende voorheffing!

Vastberaden om privé nog meer te genieten van uw werk in de vennootschap? Maak een afspraak!