De voordelen van engagement voor uw beleggingen

Duurzaam investeren is één van de prioriteiten van Bank Van Breda. Maar hoe kunnen we er zeker van zijn dat de ondernemingen waarin wij via onze beleggingsfondsen investeren, echt bijdragen tot een betere toekomst? We spraken erover met Jean-Louis de Hasque, verantwoordelijke duurzaam beheersbeleid bij Delen Private Bank, de bank die het vermogen en onze huisfondsen beheert voor onze klanten. Ontdek hoe engagement het verschil kan maken.
2021-02 Verantwoord Vermogensbeheer-1

Om een interessant rendement op lange termijn na te streven, geven wij de voorkeur aan ondernemingen die er over 10 of 20 jaar nog zullen zijn.

Jean-Louis de Hasque
Verantwoordelijke duurzaam beheersbeleid bij Delen Private Bank

Wat houdt het engagement tot duurzaam investeren in?

Jean-Louis de Hasque: “Concreet komt dit neer op een permanente dialoog met alle ondernemingen die wij in onze beleggingsportefeuilles voorstellen. Op basis van hun activiteit proberen we deze spelers naar een visie op langere termijn te sturen. Voor de energiesector zal de nadruk op het milieu liggen. Voor banken of bedrijven die actief zijn in de technologiesector zal de nadruk veeleer op goed bestuur en naleving van de privacy liggen. Dit zijn eveneens aandachtspunten voor farmaceutische bedrijven.

Daartoe werken wij samen met Federated Hermes EOS, wereldwijd marktleider in verantwoord beleggen. Deze beheerder staat voortdurend in contact met alle bedrijven in onze portefeuille om te proberen hun beleid op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur bij te sturen. We ontvangen rapporten zodat wij de evolutie van deze ondernemingen op de voet kunnen volgen, met bijzondere aandacht voor de niet-financiële elementen (milieu, maatschappij, goed bestuur). Bij onze beslissingen houden we rekening met de gemaakte vorderingen van de vooropgestelde doelen. Als we zien dat alles de goede kant uitgaat, houden we de bedrijven in onze portefeuille. Als dit niet het geval is en de evolutie niet in de gewenste richting gaat, kunnen wij onze investeringen stopzetten.”

Waarom is engagement beter dan uitsluiting?

Jean-Louis de Hasque: “Zoals de naam aangeeft, stelt uitsluiting ons in staat om bedrijven te weigeren die niet aan onze criteria van sociale verantwoordelijkheid voldoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tabaks- en de wapensector. Ook de Amerikaanse oliemaatschappijen hebben we volledig uit onze beleggingsportefeuilles geweerd. Exxon bijvoorbeeld staat helemaal niet open voor een energietransitie. Onlangs investeerde het nog in erg vervuilend schaliegas. Uitsluiting is een interessante techniek wanneer we merken dat er geen evolutie mogelijk is.

Engagement biedt het voordeel om een reële financiële impact te hebben. Door te investeren in een bedrijf in transitie kunnen we het een duwtje geven in de richting van meer duurzaamheid en meer maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom blijven wij investeren in Repsol. Dat is weliswaar een oliemaatschappij, maar heeft als allereerste een concreet plan op tafel gelegd om tegen 2050 volledig koolstofneutraal te zijn.

Dit is ook het geval voor Ørsted, een Deense onderneming. Dat wekte vroeger uitsluitend met steenkool elektriciteit op. Vandaag is ongeveer 60% van de elektriciteitsproductie afkomstig van hernieuwbare energie. Het is een bedrijf in volle transitie. Als we ondernemingen die met steenkool werken volledig hadden uitgesloten, hadden wij niet kunnen investeren in dit bedrijf, dat grote inspanningen levert en in de toekomst een toonaangevende positie zal innemen. Het streeft naar 100% productie met hernieuwbare energiebronnen. Daarom kan engagement echt een positieve impact hebben en verandering teweegbrengen.”

Hoe kunnen we controleren of ondernemingen hun engagement nakomen?

Jean-Louis de Hasque: “Er schuilt een goede opvolging achter. Zodra een duurzaam plan wordt opgezet, volgen wij het op de voet dankzij Federated Hermes EOS. De analyses en conclusies volgen vier mijlpalen: voorstel, respons, uitvoering en verwezenlijking van het duurzame plan.

Als een onderneming haar engagement niet nakomt kunnen wij op verschillende manieren reageren. Een onderneming kan nog niet 100% duurzaam zijn maar wel inspanningen leveren om het te worden. In dat geval blijven wij erin investeren.

Als ze niets verandert of haar beloften niet nakomt, kunnen wij onze investeringen altijd stopzetten. Dat is het geval met Volkswagen en Facebook: wij hebben onze samenwerking met deze bedrijven stopgezet.

Federated Hermes EOS is meer dan 1.500 miljard euro waard. Ook dat was een goede reden om met hen in zee te gegaan. Hun financiële impact is echt enorm. Vergeleken met hen zijn wij slechts een druppel in de emmer. Ze vormen een echte hefboom om bedrijven ertoe aan te zetten over te schakelen op duurzaamheid. Een andere reden is de kwaliteit van hun analyses. Federated Hermes werkt met een dertigtal analisten die voortdurend in contact staan met de bedrijven in onze portefeuilles. Het zijn professionele diplomaten als het op engagement aankomt.”

Wat zijn de voordelen van deze aanpak voor onze klanten?

Jean-Louis de Hasque: “Ik zie twee concrete voordelen. Aangezien klanten vooral op zoek zijn naar een aantrekkelijk rendement op lange termijn, geven wij de voorkeur aan ondernemingen die er over 10 of 20 jaar nog zullen zijn. Een bedrijf in portefeuille dat slechts over een zeer korte periode winst maakt, is niet interessant. Bedrijven moeten dus verder kijken dan hun neus lang is en een echte langetermijnvisie ontwikkelen.

Wij passen deze duurzaamheidsprincipes toe op al onze vermogensbeheerportefeuilles en op alle beleggingen in onze eigen fondsen.”