Informatie en voorwaarden

Algemeen

Algemeen reglement voor verrichtingen
Informatie over kosten en voorwaarden
Gedragscode voor banken
Veilig internetgebruik
Bewakingscamera’s
Informatiedocument betreffende de vergoedingen
Uw rechten bij het doen van betalingen in Europa


Fiscale beleggingen

AG Insurance

IPT: Algemene Voorwaarden tweede pijler
VAPZ en RIZIV: Algemene Voorwaarden tweede pijler
Solidariteit
SVALPZ: Algemene Voorwaarden tweede pijler

Vivium

IPT: Algemene Voorwaarden tweede pijler
IPT: Financiële informatie tweede pijler
RIZIV: Algemene Voorwaarden tweede pijler
RIZIV: Productfiche tweede pijler
VAPZ en SVAPZ Algemene Voorwaarden tweede pijler
VAPZ en SVAPZ Financiële informatie tweede pijler
Solidariteit
PS en LTS: Algemene Voorwaarden derde pijler
PS en LTS: Financiële informatie derde pijler
POZ: Algemene voorwaarden
Informatie MIFID
Beheersreglement

Sparen en beleggen

Essentiële spaarderinformatie depositorekening privé
FAQ: Effectentaks
FAQ: Arrest grondwettelijk hof
Fiscale nota SICAV & DBI Bevek
Informatiefiche over depositobescherming
Garantiefonds voor financiële instellingen

Kredieten

Gedragscode tussen banken en KMO's in het kader van de kredietverlening

Gedragscode inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen

Prospectus Hypothecair krediet

Tarieven Hypothecair krediet

Noodzakelijke info voor een kredietvoorstel

Hoe bepaalt u de juiste kredietvorm voor uw investering

Informatiefiche Voorafbetaling belastingen

Informatiefiche Financiering

Informatiefiche Bulletkrediet

Informatiefiche Gemengde lijn

Informatiefiche Investeringskrediet

Informatiefiche Kaskrediet

Informatiefiche Overbruggingskrediet

Wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling van investeringskredieten bij Bank J.Van Breda & C°Verhuizen van bank?

Brochure bankoverstapdienst
Reglement bankoverstapdienst
Aanvraagformulier bankoverstapdienst

Meer info?

Neem contact op met uw kantoor.

Al deze documenten zijn beschikbaar in PDF-formaat. Als u ze wil bekijken of printen moet Adobe Acrobat Reader op uw computer geïnstalleerd zijn. Indien u dit wenst, kan u dit programma gratis downloaden.