Informatie en voorwaarden


Algemeen

Algemeen reglement voor verrichtingen
Informatie over kosten en voorwaarden
Gedragscode voor banken
Veilig internetgebruik

Fiscale beleggingen

AG Insurance

IPT: Algemene Voorwaarden tweede pijler
VAPZ en RIZIV: Algemene Voorwaarden tweede pijler
Solidariteit 2016
SVALPZ: Algemene Voorwaarden tweede pijler

Vivium

IPT: Algemene Voorwaarden tweede pijler
IPT: Financiële informatie tweede pijler
RIZIV: Algemene Voorwaarden tweede pijler
RIZIV: Productfiche tweede pijler
VAPZ en SVAPZ Algemene Voorwaarden tweede pijler
VAPZ en SVAPZ Financiële informatie tweede pijler
Solidariteit 2016
PS en LTS: Algemene Voorwaarden derde pijler
PS en LTS: Financiële informatie derde pijler
Informatie MIFID

Beleggingsfondsen*
Universal Invest High (aandelenklassen D Cap en D Dis)

Universal Invest Global Flexible (aandelenklassen D Cap en D Dis)
Universal Invest Medium (aandelenklassen D Cap en D Dis)
Universal Invest Low (aandelenklassen D Cap en D Dis)

*Deze beleggingsfondsen betreffen compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht Universal Invest, beheerd door Capfi Delen Asset Management NV.

Beleggingsverzekeringen Tak 23*

AG Life Dynamic Portfolio Kap.
AG Life Neutral Portfolio Kap.

*Deze beleggingsverzekeringen Tak 23 worden beheerd door AG Insurance NV.
Tak 23 is de verzamelnaam voor levensverzekeringen waarvan de premies belegd worden in een of meerdere beleggingsfondsen, zonder gegarandeerd rendement.

Spaarverzekeringen Tak 21

Invest van Baloise Insurance
AG Safe+ van AG Insurance
Save Plan van Baloise Insurance

Tak 21 is de verzamelnaam voor levensverzekeringen waarvan de premies belegd worden met een gegarandeerd rendement.

 

Kapitalisatieverrichting Tak 26

Invest 26 van Baloise Insurance

Tak 26 is de verzamelnaam voor kapitalisatieverrichtingen waarbij de premies belegd worden met een gegarandeerd rendement.

Sparen en beleggen

Essentiële spaarderinformatie depositorekening privé
Informatiefiche over depositobescherming
Garantiefonds voor financiële instellingen
Essentiële spaardersinformatie depositorekening (stopgezet op 24/12/2015)
Essentiële spaardersinformatie deposito-plus-rekening (stopgezet op 24/12/2015)

 

Spaarverzekeringen Tak 21

Invest van Baloise Insurance
AG Safe+ van AG Insurance
Safe Plan van Baloise Insurance

Tak 21 is de verzamelnaam voor levensverzekeringen waarvan de premies belegd worden met een gegarandeerd rendement.Kredieten

Gedragscode tussen banken en KMO's in het kader van de kredietverlening
Gedragscode inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen (wet 21/12/2013)
Noodzakelijke informatie voor een kredietvoorstel
Hoe bepaalt u de juiste kredietvorm voor uw investering
Informatiefiche Voorafbetaling belastingen
Informatiefiche Financiering
Informatiefiche Gemengde lijn
Informatiefiche Investeringskrediet
Informatiefiche Kaskrediet
Informatiefiche Overbruggingskrediet

Prospectus Hypothecair krediet
Tarieven Hypothecair krediet
Wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling van investeringskredieten bij Bank J.Van Breda & C°

Verhuizen van bank?

Brochure bankoverstapdienst
Reglement bankoverstapdienst
Aanvraagformulier bankoverstapdienst
Bericht van verandering van zichtrekening bankoverstapdienst
Gedragscode bankoverstapdienst


Meer info?

Neem contact op met uw kantoor.

Al deze documenten zijn beschikbaar in PDF-formaat. Als u ze wil bekijken of printen moet Adobe Acrobat Reader op uw computer geïnstalleerd zijn. Indien u dit wenst, kan u dit programma gratis downloaden.