Informatie en voorwaarden


Algemeen

Algemeen reglement voor verrichtingen
Informatie over kosten en voorwaarden
Gedragscode voor banken
Veilig internetgebruik

Fiscale beleggingen

AG Insurance

IPT: Algemene Voorwaarden tweede pijler
VAPZ en RIZIV: Algemene Voorwaarden tweede pijler
Solidariteit
SVALPZ: Algemene Voorwaarden tweede pijler

Vivium

IPT: Algemene Voorwaarden tweede pijler
IPT: Financiële informatie tweede pijler
RIZIV: Algemene Voorwaarden tweede pijler
RIZIV: Productfiche tweede pijler
VAPZ en SVAPZ Algemene Voorwaarden tweede pijler
VAPZ en SVAPZ Financiële informatie tweede pijler
Solidariteit
PS en LTS: Algemene Voorwaarden derde pijler
PS en LTS: Financiële informatie derde pijler
Informatie MIFID

Sparen en beleggen

Essentiële spaarderinformatie depositorekening privé
Informatiefiche over depositobescherming
Garantiefonds voor financiële instellingen
Essentiële spaardersinformatie depositorekening (stopgezet op 24/12/2015)
Essentiële spaardersinformatie deposito-plus-rekening (stopgezet op 24/12/2015)


Kredieten

Gedragscode tussen banken en KMO's in het kader van de kredietverlening
Gedragscode inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen (wet 21/12/2013)

Prospectus Hypothecair krediet
Tarieven Hypothecair krediet


Verhuizen van bank?

Brochure bankoverstapdienst
Reglement bankoverstapdienst
Aanvraagformulier bankoverstapdienst
Bericht van verandering van zichtrekening bankoverstapdienst
Gedragscode bankoverstapdienst


Meer info?

Neem contact op met uw kantoor.

Al deze documenten zijn beschikbaar in PDF-formaat. Als u ze wil bekijken of printen moet Adobe Acrobat Reader op uw computer geïnstalleerd zijn. Indien u dit wenst, kan u dit programma gratis downloaden.