Wat is uw bedrijf waard en hoe kunt u het optimaliseren?

Zie een bedrijfswaardering als een noodzakelijk reflectiemoment. Niet alleen als u van plan bent om het bedrijf over te verkopen of over te dragen, maar ook om u meer inzicht te geven in waar u nu staat en welke koers u in de toekomst met uw bedrijf kan varen.
Tandwielen_2_half
01

De waardering van uw onderneming

Waarom uw bedrijf laten waarderen?

Uw bedrijf laten waarderen met een verkoop in het vooruitzicht, dat is niet meer dan logisch. Ook wanneer er sprake is van opvolging binnen de familie is het handig om de waarde van uw bedrijf te kennen. U wilt namelijk dat het bedrijf op termijn op een realistische manier en optimale wijze op fiscaal vlak overgedragen wordt.

Ook als een verkoop of overdracht nog niet aan de orde is, kan het laten waarderen van uw bedrijf heel waardevol zijn. Een bedrijfswaardering brengt namelijk de huidige stand van zaken van het bedrijf in kaart. Het laat u nadenken over hoe tevreden u bent met de status van het moment of toch verder wilt groeien. Zo creëert u meteen ook rust in uw hoofd en in de organisatie van uw bedrijf. 

In volgende gevallen is een waardering aan de orde: 

 • Verkoop of overname in het vooruitzicht
 • Mogelijke investeerders overtuigen
 • Inzicht in de huidige positie van uw bedrijf
 • Waardedrijvers van uw bedrijf ontdekken
 • Fusie op de planning

Voor 55% van onze ondernemers is een correcte waardebepaling de grootste uitdaging bij de overdracht van hun bedrijf.

Waarde versus prijs

De waardering van uw bedrijf geeft de economische waarde van het bedrijf aan. Deze waarde is vaak niet hetzelfde als de uiteindellijke verkoopprijs. 

De prijs is wat een koper uiteindelijk bereid is te betalen. Deze prijs kan hoger of lager zijn dan de waarde van het bedrijf. 

Factoren als marktpositie, aanwezige kennis, conjunctuur, specialisatiegraad en afhankelijkheid van de zaakvoerder kunnen hierin een rol spelen. 

De waardering is niet meer dan een theoretische berekening.
De prijs daarentegen is het resultaat van de onderhandeling.

De waarderingsmethodes

Er zijn verschillende methodes om een bedrijf te waarderen. Wij hanteren als onafhankelijk gespecialiseerd adviseur bij bedrijfsoverdracht drie waarderingsmethodes die een indicatieve waardebepaling geven. Het zijn de drie meest gebruikte methodes. 

 • De substantiële waarde

Alle bezittingen van de vennootschap worden onder de loep genomen. Deze bezittingen worden geherwaardeerd aan marktwaarde.De bijhorende meerwaardebelasting wordt dan in mindering gebracht. Als we van deze geherwaardeerde bezittingen dan ook nog eens de schulden aftrekken, bekomen we de substantiële waarde of het gecorrigeerd eigen vermogen. Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met de toekomstige waarde.

 • De rendementswaarde 

De toekomstige prestatie van het bedrijf wordt ingeschat. Dit zou het meest correcte beeld van de waarde moeten opleveren. Maar dit toekomstbeeld heeft ook een nadeel. Het is namelijk niet eenvoudig om toekomstige cashflows te voorspellen. Een goed uitgewerkt businessplan is hierbij een absolute voorwaarde.

 • De vergelijkende waarde

De waarde van het bedrijf wordt berekend door te vergelijken met soortgelijke bedrijven en vergelijkbare transacties. Net zoals ook 
bij de waardebepaling van een huis gekeken wordt naar recente verkopen van soortgelijke huizen. Ook dit is niet altijd evident. Geen enkel bedrijf is namelijk gelijk. Zelfs als bedrijven op elkaar lijken en eenzelfde product produceren zullen factoren als grootte, geografische locatie, kwaliteit van 
het management en andere factoren de vergelijking moeilijk maken. De basis voor deze methode is de EBITDA of de operationele cashflow. 

02

Hoe verhoogt u de waarde van uw bedrijf?

U geeft uw levenswerk niet zomaar uit handen. Hoe beter uw bedrijf ervoor staat, hoe groter de kans dat een potentiële koper de voorgestelde prijs wilt betalen. Vandaag het belang om op de tijd de waarde van uw bedrijf te verhogen. Maar ook zonder een verkoop in het vooruitzicht is het verhogen van de bedrijfswaarde mooi meegenomen. Zo creëert u meteen meer geld en ruimte om extra te investeren! 

U kan de waarde van uw bedrijf al met kleine ingrepen verhogen. Enkele suggesties: 

 • Maak uzelf overbodig
 • Ga voor een transparante administratie
 • Optimaliseer uw werkkapitaal
 • Verlaag uw kosten
 • Verhoog uw omzet
 • Zorg voor markt – en klantenspreiding
03

Samen met Van Breda Advisory

Van Breda Advisory is een betalende service van Bank Van Breda. Onze experten bieden advies bij de uitbouw van een bedrijfsstructuur, familiale opvolgingstrajecten en bedrijfsoverdrachten. Ze zijn een gespecialiseerd klankbord, stellen de noodzakelijke moeilijke vragen en zoeken oplossingen vooraleer de problemen zich stellen.

Wenst u meer info over bedrijfswaardering en -optimalisatie?

Dan is onze uitgebreide informatiebrochure ideaal voor u. Lees de brochure hier.

Nood aan advies op maat?

Van Breda Advisory staat voor u klaar voor advies op maat.