Uw bedrijf loslaten, geen evidente stap!

Handdruk_3_logo_NL-1

Loslaten is vaak pijnlijk. Van nature zijn we sterker in vasthouden. Dat geldt zeker voor ondernemers die op een dag hun bedrijf moeten loslaten. Hun passie en levenswerk. Waarom hebben we het in het algemeen zo moeilijk met loslaten? En wat betekent dit concreet als u afscheid moet nemen van uw bedrijf? We vragen het personal coach Elke Verboven.

We zien onszelf en wat we doen te vaak als één geheel. Net daardoor laten we onze carrière moeilijk los. Het voelt alsof we meteen ook onze identiteit verliezen.

Geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Onze taal is doorspekt met gezegden die wijzen op het feit dat loslaten ons niet altijd even gemakkelijk valt. Hoe komt dat? Waarom blijven we bepaalde dingen krampachtig vasthouden? ‘Dit heeft vaak te maken met het feit dat we ons heel erg identificeren met wat we doen, denken of voelen,’ verklaart personal coach Elke Verboven.

Elke Verboven: ‘Ik wandel dus ik ben een wandelaar. Ik praat graag met mensen dus ik ben ‘een prater’. Ik blijf liever op de achtergrond dus ik ben teruggetrokken. Ik denk heel logisch en rationeel dus ik ben een rationeel type. Zo denken we over onszelf. Als je dan moet loslaten wat je doet, voelt of denkt, lijkt het alsof je jezelf en je identiteit voor een stuk verliest. Omdat we onszelf en wat we doen, voelen en denken als één geheel zien. We slagen er niet altijd in om dit los te koppelen.

Ook op carrièrevlak is dat zo. Als ondernemers hun bedrijf moeten loslaten, dan voelt het alsof ze een deel van zichzelf in de steek laten en verliezen. Dat bedrijf hebben zij opgestart en groot gemaakt. En dan moeten ze lossen en denken ze: wie ben ik nu nog?

Worden we niet ons leven lang getraind op loslaten?

Elke Verboven: ‘Op cruciale momenten in ons leven worden we inderdaad geconfronteerd met afscheid nemen en loslaten. Het begint al bij onze geboorte. We laten lichamelijk onze moeder los. Op een dag moeten we ook onze kinderen loslaten. Of we nemen definitief afscheid van mensen met wie we intensief geleefd of gewerkt hebben. We verbreken een relatie of verliezen een geliefde. Ook het loslaten van bepaalde dromen of verwachtingen in het leven is de meeste mensen niet vreemd.

Veel hangt af van hoe je dat loslaten telkens weer hebt ervaren. Omdat we ons foutief identificeren met bepaalde situaties, mensen of dromen, gaan we loslaten vaak op een negatieve manier ervaren. Door ons niet te gaan identificeren met onze kinderen, onze job, ons huis of onze relatie, maar het te zien voor wat het is (een nieuw wezentje dat wordt geboren op aarde, een manier om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en te voorzien in ons levensonderhoud, een plaats om te wonen…), zal het loslaten ook veel gemakkelijker verlopen. Omgekeerd geldt uiteraard ook. Hoe gemakkelijker dat loslaten in het verleden verliep, hoe groter de kans dat je ook gemakkelijk afstand kan nemen van je passie of levenswerk.’

Het loslaten van uw bedrijf confronteert u ook met andere dingen. Ouder worden bijvoorbeeld. Of het einde van een belangrijke levensfase. Kan ook dit het loslaten in de weg zitten?

Elke Verboven: ‘Absoluut. Heel vaak wordt de vraag gesteld: ben ik dan nog nuttig? Welke bijdrage lever ik nog aan de maatschappij? Ondernemers laten niet alleen hun bedrijf maar vaak ook hun passie los. Hun gedrevenheid. Hun bedrijf zien zij vaak als een verlengstuk van henzelf. Moeilijk om er dan op een dag afscheid van te nemen.

Net om die reden bouwen ze soms een transitieperiode in. Iemand neemt de leiding over terwijl ze zelf nog wel blijven werken in het bedrijf. Geleidelijk aan afbouwen vergemakkelijkt soms wel dat loslaten.’

Afstand nemen van uw bedrijf? Drie concrete tips!

  • Bereid het hoofdstuk na de carrière goed voor.
Denk op tijd na over hoe u na uw professionele hoofdstuk uw tijd zal invullen. Koppel meteen ook een nuttigheid aan deze nieuwe levensfase. Zorg ervoor dat u een bepaalde bijdrage blijft leveren. Voor de kleinkinderen zorgen bijvoorbeeld. Of vrijwilligerswerk doen. Of jonge startende ondernemers begeleiden.

  • Zorg ervoor dat u nergens spijt van hebt.
Hoe completer en mooier u iets afrondt, hoe gemakkelijker u kunt loslaten. Zorg ervoor dat u tijdens uw carrière alles hebt gedaan wat u wilde doen en dat alles af is.

  • Ga op zoek naar de juiste handen

    Verkoop niet voor het geld maar ga voor iemand waarin u gelooft en uw levenswerk op de juiste manier zal verderzetten. Ook dat helpt om in alle rust los te kunnen laten.

Van plan om uw bedrijf aan familie over te dragen? Laat u hierin begeleiden.

Maak een afspraak met Van Breda Advisory