Veilige haven

véronique léonard

Een bank mag de deposito’s van haar klanten op geen enkel moment in gevaar brengen.

Véronique Léonard
Chief financial officer (CFO), lid van het directiecomité

Hoog eigen vermogen

“Een bank verschilt van elk ander bedrijf doordat ze een beroep doet op het spaargeld van de gemeenschap waarin ze actief is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt dus in de eerste plaats in dat ze dit doet op een veilige manier, zonder buitensporige risico’s. Ze mag de deposito’s van haar cliënten op geen enkel moment in gevaar brengen.

Ook tijdens crisisperiodes en in turbulente financiële markten bleef Bank Van Breda altijd een veilige haven. Door voorzichtig beleid werd ons eigen vermogen op geen enkel moment aangetast. De bank heeft nooit staatssteun gekregen. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa (hefboomratio) bedraagt 8,2%. Dit is een veelvoud van de 3% die de toezichthouders voorzien en één van de hoogste in de Belgische banksector.

Hefboomratio 2022

 

Cliëntgedreven activiteiten

Het resultaat van Bank Van Breda is overwegend cliëntgedreven. We werken met middelen van ondernemers en vrije beroepen voor ondernemers en vrije beroepen. Onze activiteiten zijn beperkt tot de Belgische markt.

We doen slechts sporadisch een beroep op interbancaire deposito’s. De bank heeft geen eigen marktenzaal. Ze heeft een conservatief investeringsbeleid voor haar portefeuille en gebruikt enkel financiële instrumenten om haar renterisico af te dekken, nooit om te speculeren.

Spreiding over tienduizenden ondernemers en vrije beroepen

Door hun verscheidenheid en zelfstandigheid zorgen ondernemers en vrije beroepen voor een brede risicospreiding. We werken met interne concentratielimieten per sector die veel lager liggen dan de reglementaire normen. De kans dat het falen van een groot krediet een bres slaat in de buffers van de bank, is hierdoor uitgesloten.

Permanente opvolging en controle

Ondernemingsrisico’s zijn eigen aan de normale activiteiten van een bank. In vergelijking met sectorgenoten zijn Bank Van Breda en haar divisies echter altijd eenvoudige en transparante instellingen gebleven. Bovendien leggen zij al jarenlang een grote voorzichtigheid aan de dag bij het aanvaarden van risico’s. Zij verrichten permanente risico-opvolging en controle. Historisch heeft Bank Van Breda haar capaciteit om risico’s te beheersen ruimschoots bewezen.

Rendabele langetermijnvisie met bewezen track record

Bank Van Breda heeft de voorbije 20 jaar nooit verlies geleden. Dit bewijst dat we duurzaamheid én rendabiliteit combineren door de economische cycli heen. We zijn een groeibedrijf met een continu traject op lange termijn, zonder extremen. De rendabiliteit was nooit kunstmatig hoog en kende ook nooit een extreme terugval.

Groeibedrijf traject lange termijn 2022

Meer info over resultaten en onze visie op duurzame groei in ons jaarverslag.