Bomen planten

Bank Van Breda heeft een actieplan om haar ecologische voetafdruk verder te beperken, maar er blijft nog een restfractie aan CO2. Daarom willen we vandaag al actie ondernemen. Dat doen we door bomen te planten in het zuiden.
wf luk lammens -8

De beste tijd om een boom te planten was 20 jaar geleden. De tweede beste tijd is nu.

Luk Lammens
Beleidsadviseur voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Van bomen weten we 100% zeker dat ze CO2 opslaan en vasthouden. Daarom investeren we in beschermings- en (her)bebossingsprojecten in het zuiden. Het gaat om regio’s waar bomen sneller groeien en waar er veel grotere terreinen beschikbaar zijn. De kosten zijn er lager dan bij ons. Dit laat toe om meer bomen aan te planten en meer CO2 vast te leggen voor hetzelfde budget. Grootschalige herbebossingsprojecten zijn hier snel realiseerbaar.

Graine de Vie, Ondernemers zonder Grenzen

Sinds 2015 steunen we organisaties in het zuiden als mecenas. Intussen koppelen we deze sponsoring systematisch en cijfermatig aan onze zorg om de klimaatverstoring aan te pakken.

  • Via Ondernemers zonder grenzen investeren we in 2022 in herbebossingsprojecten in Senegal. Deze vzw is opgericht door de Vlaamse ondernemer Werner Sels en kadert binnen het bredere project van de Great Green Wall-project van de Afrikaanse Unie tegen de oprukkende woestijn in de pre-Sahelgordel. Deze aanplantingen zorgen voor de captatie van 1.000 ton CO2.

    Ondernemers zonder grenzen

  • Via Graine de Vie investeren we in de aanplanting, bescherming en heropbloei van mangroves en tropisch regenwoud in Madagascar. Deze asbl is opgericht door de Waalse notaris Frédéric Debouche en werkt er samen met de Nationale Parken. Ook deze bijdrage garandeert ons de captatie van minstens 1.000 ton CO2.

    Graine de Vie - 1
    Graine de Vie - 2

Hiermee wordt onze restfractie van 1.927 ton CO2 uit 2021 in de tijd volledig gecompenseerd.

Beide organisaties staan ook in voor het onderhoud van de nieuw aangeplante bossen. Zo garanderen zij dat zieke of dode bomen worden vervangen. Zo capteren zij geleidelijk een groter, bewezen volume CO2. Controles gebeuren zowel visueel en met drones ter plaatse als via satellietbeelden. Onze partners willen de effectiviteit van deze jaarlijkse aanplantingen bovendien na 5 jaar bevestigd zien via onafhankelijke standaarden zoals Verra Verified Carbon Standard of Plan Vivo.

We steunen socio-economische projecten

Het aanplanten en onderhouden van bossen, is voor klimaat en milieu een goede zaak. Het genereert daar bovenop heel wat socio-economische impacts in midden en zuidelijk Afrika. We creëren er werkgelegenheid, steunen onderwijs en gezondheidszorg, stimuleren de lokale handel en ondernemerschap. Op die manier helpen we migratie, weg van het platteland te vermijden. We creëren er een positieve impact voor de lokale bevolking, zodat we ecologische én ontwikkelingsdoelstellingen combineren.

Socio-economische projecten

 

Brede netwerking met Belgische initiatiefnemers

We kiezen bewust voor Belgische initiatieven die in ons land een nauwe band hebben met het netwerk van ondernemers en vrije beroepen waar Bank Van Breda ook zelf deel van uitmaakt. We hebben een nauwe relatie met de initiatiefnemers van beide projecten en volgen deze ook persoonlijk op.

We roepen onze klanten op om ook te overwegen om deze projecten te steunen en hun CO2 te neutraliseren door bomen aan te planten. Op die manier dragen we ons steentje bij om deze initiatieven verder op te schalen.