Bedrijfsmissie

Expertise VB

Enkel voor ondernemers en vrije beroepen

Doorgedreven specialisatie is onze sterkste troef. Heel onze organisatie is hierop gericht.

 Ondernemers zijn de motor van onze economie. Vrije beroepen garanderen gezondheidszorg, rechtszekerheid en financiële transparantie. Samen leveren zij een cruciale bijdrage tot onze welvaart en ons welzijn.

Bank J.Van Breda & C° wil dé referentiebank zijn voor familiale ondernemers en vrije beroepen, zowel privé als professioneel, hun leven lang.

De beste vermogensbegeleider

We begeleiden onze cliënten bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van hun vermogen. Dit doen we door een totaalaanpak die start bij de professionele activiteit als motor voor hun privévermogen.

We analyseren hun situatie, bepalen samen doelstellingen op lange termijn en adviseren bij financiële vraagstukken. Dit creëert inzicht en helpt cliënten juiste financiële keuzes te maken. Zo kunnen ze met gemoedsrust focussen op hun echte ambities.

Unieke aanpak

We werken volgens onze eigen aanpak: gespecialiseerd, persoonlijk en proactief.

We streven ernaar om het vertrouwen van onze cliënten op elk moment waard te zijn. We luisteren voor we adviseren, denken oplossingsgericht en vermijden eenzijdige productverkoop. We bieden een financieel overzicht, een strategisch klankbord en systematische opvolging.

Zo houden we consequent ieders langetermijnbelang voor ogen. Duurzame resultaten staan voorop, met respect voor het evenwicht tussen onze stakeholders: cliënten, collega’s en aandeelhouders. We willen groeien in de markt dankzij cliënten die ons actief aanraden bij familie en kennissen.

Gedreven door waarden

Eerlijkheid, verantwoordelijkheid en enthousiasme vormen het fundament van een sterke bedrijfscultuur met waarden die collega’s samen uitdragen, in woord en daad.

 • Behoeften en wensen van klanten erkennen, in elke functie, op elk moment.
 • Het initiatief krachtig in handen nemen en draagvlak creëren voor nieuwe ideeën en projecten.
 • Denken en handelen zoals je dat voor je eigen zaak zou doen.
 • Je soepel opstellen en actief meewerken aan veranderingen; technologisch meeblijven.
 • Concreet afspreken en beloftes nakomen.
 • Samenwerken als team en het belang van de hele organisatie laten primeren.
 • Eenvoud: sober maar met klasse, helder en terzake.
 • Onze service en onze omgang met klanten in vraag stellen, fouten melden om eruit te leren.

Als werkgever engageert Bank J.Van Breda & C° zich tot:

 • Autonomie, ruimte en gelijke kansen om te blijven leren en je maximaal te ontwikkelen.
 • Een pragmatische aanpak.
 • Integriteit, collegialiteit en plezier.
 • Duidelijke doelstellingen.
 • Waardering voor professionalisme, expertise en inzet.
 • De mogelijkheid om te mislukken, te leren en opnieuw te beginnen.
 • Begeleiding op professioneel en zo nodig op persoonlijk vlak.
 • Open en directe communicatie.
 • Feedback en dialoog: we zien elke collega als architect van zijn eigen loopbaan.
Contact