Verantwoorde kredieten

foto website

Elk faillissement is er één te veel. Voor de bank is het een financiële aderlating, voor de kredietnemer is het een persoonlijk drama.

Véronique Lunéaut
Senior kredietbeheerder

Faillissementspreventie

Gezonde kredietverlening helpt klanten om hun zaak of praktijk uit te bouwen of om te investeren in vastgoed. Wij blijven ver weg van overmatige kredietverlening en zijn eerder conservatief. De terugbetalingscapaciteit van onze klant, zijn professionele bekwaamheid en de mogelijkheid om zelf iets op te bouwen, staan hierbij voorop.

Elk faillissement is een menselijk en sociaal drama dat we absoluut willen vermijden. Daarom geven we nooit krediet enkel op basis van waarborgen. We nemen liever het risico dat we een klant ontgoochelen door een kredietvraag af te wijzen dan naar ons oordeel overmatig of onverantwoord krediet toe te staan.

Tijdens de coronacrisis onderschreef Bank Van Breda de charters voor betaaluitstel voor bedrijfs- en woonkredieten en paste ze ruim en sneller dan de sector toe. In dialoog met cliënten en zoeken we samen oplossingen met het oog op de lange termijn.

Oog voor mens, milieu en maatschappij

Met onze kredietportefeuille richten we ons naar een heel specifieke niche doelgroepcliënten met een economische activiteit in België: vrije beroepen, familiale kmo’s en zelfstandige ondernemers. Door deze focus en de Belgische regelgeving ter zake sluiten we kredietverlening uit bij volgende situaties:

  • schendingen van mensen- en arbeidsrechten,
  • productie van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas
  • schending van volksgezondheid en leefmilieu zoals vergiftiging van grondwater, industriële activiteiten in beschermde natuurgebieden.

We verstrekken geen kredieten aan bedrijven actief in wapenproductie, tabaksindustrie of kernenergie. KMO’s die in België actief zijn in de diamantsector en de financiering van speelautomaten zijn eveneens uitgesloten.

Controversiële activiteiten heeft de bank altijd al geweerd. Het belang van ESG-factoren (ecologie, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur) groeit echter ook bij de bespreking van kredietaanvragen. Zo wordt aandacht voor de energie-efficiëntie bij vastgoed en de transitie naar een koolstofvrije maatschappij steeds belangrijker.