Duurzaam beleggen

Hoe duurzaam is het beleggingsadvies van Bank Van Breda? Zorgt ook mijn belegging mee voor een ecologisch gezonde samenleving? U hebt zich deze vragen ongetwijfeld ook al gesteld. Beleggingsspecialist Eveline Keller belicht graag de rol die Bank Van Breda via beleggingen speelt in de transitie naar schone energie, de bescherming van mensenrechten, water en landschap of leefbare steden.
EvelineKeller-9095-4K

Onze beleggingsaanpak combineert 3 duurzaamheidsstrategieën: uitsluiting, engagement en integratie.

Eveline Keller
Beleggingsspecialist

De missie van Bank Van Breda is fundamenteel duurzaam van aard: het vermogen van onze klanten beschermen, doen groeien en tegelijkertijd stappen zetten naar een betere wereld. Steeds meer klanten leggen ook op beleggingsvlak de nadruk op het laatste. Ze willen beleggen met respect voor mens, maatschappij en planeet. Gelukkig voelen ze bij Bank Van Breda ook op dat vlak meteen een match. Want ook wij engageren ons om systematisch en expliciet ons sociaal en ecologisch engagement te integreren in ons beleggingsadvies.

Duurzaam beleggingsadvies

Het resultaat van Bank Van Breda is overwegend cliëntgedreven. We werken met middelen van ondernemers en vrije beroepen voor ondernemers en vrije beroepen. Onze activiteiten zijn beperkt tot de Belgische markt.

We doen slechts sporadisch een beroep op interbancaire deposito’s. De bank heeft geen eigen marktenzaal. Ze heeft een conservatief investeringsbeleid voor haar portefeuille en gebruikt enkel financiële instrumenten om haar renterisico af te dekken, nooit om te speculeren.

Voor de concrete invulling van uw gespreide beleggingsportefeuille doet Bank Van Breda een beroep op externe partners. Zusterbank Delen Private Bank is met voorsprong onze belangrijkste partner. Hun duurzame visie op beleggingen geldt voor hun volledige portefeuille in vermogensbeheer en alle huisfondsen van Bank Van Breda. Hun aanpak komt tot uiting op drie niveaus.

1. Uitsluiting

Uitsluiting van sectoren en bedrijven met activiteiten die schadelijk zijn of duurzame principes te weinig ernstig nemen of waarbij de transitie naar een meer duurzaam bedrijfsmodel te traag gaat. Denk aan wapens, tabak, thermische steenkool, olie- en gasmaatschappijen die blijven inzetten op de exploitatie van teerzanden, schaliegas of de exploratie in het Noordpoolgebied. Deze komen niet in onze portefeuilles. Dat is onze minimumlat.

 

beleggen 1

2. Engagement

Engagement met ‘best in class’ bedrijven die in dialoog gaan met hun aandeelhouders en bereid zijn om hun expertise, financiële kracht en hefboom te gebruiken om duurzame doelstellingen te realiseren. Open communicatie over milieu, samenleving en goed bestuur brengt een dynamiek op gang waarbij iedereen wint: de bedrijven (duurzame groei), de investeerders (rendabele investeringen) en de brede omgeving (mens, milieu en samenleving).

Via het stemrecht op algemene vergaderingen wordt invloed uitgeoefend om het duurzaamheidsbeleid te verbeteren of bepaalde keuzes tegen te houden. We werken hiervoor samen met Federated Hermes EOS, een onafhankelijke organisatie die de krachten bundelt met meerdere private bankers en institutionele beleggers om samen extra gewicht in de schaal te leggen. Zo maken we deel uit van Climate 100+ dat bedrijven aanzet om sneller in te zetten op CO2-reductie en een koolstofarme toekomst. Er lopen gesprekken met IT-bedrijven over prvacy en ethiek, met farma over goed bestuur, met producenten van consumentengoederen over de reductie van plasticverpakkingen enz.

beleggen 2

3. Integratie

Integratie van financiële en niet-financiële gegevens die aantonen dat bedrijven niet alleen financieel gezond zijn maar ook goed scoren op het vlak van milieu, mens en bestuur. De samenwerking met het gespecialiseerde bedrijf Sustainalytics helpt ons om elk jaar progressie te maken met kwalitatieve én meetbare duurzaamheidsdata.

beleggen 3