1. De juiste financiële keuzes
  We helpen ondernemers en vrije beroepen juiste financiële keuzes maken. Zo kunnen ze met gemoedsrust focussen op hun echte ambities: hun onderneming, hun praktijk, hun toekomstplan. Dat is onze “purpose”: het zorgt voor de betekenis en de voldoening die wij halen uit ons werk.

 2. Welzijn en welvaart
  Onze klanten leveren een cruciale bijdrage tot ons welzijn en onze welvaart. Ondernemers zijn de motor van onze economie. Vrije beroepen garanderen gezondheidszorg, rechtszekerheid en financiële transparantie.

 3. Vermogensopbouw en -bescherming
  We begeleiden onze klanten om waarde te creëren en de vruchten hiervan te beschermen. Vanuit onze kernactiviteit als bank zetten we spaargeld om in kredieten aan ondernemers en vrije beroepen. Tijdens hun actieve loopbaan bouwen onze klanten aan hun eigen project. We begeleiden hen in elke levensfase om vermogen op te bouwen, te beheren en te beschermen.

 4. Verantwoord beleggen
  We adviseren verantwoorde beleggingen waarmee zelfstandigen comfortabel kunnen blijven leven als zij stoppen met werken. We houden hierbij rekening met het doel, het risicoprofiel en de duurzaamheidsverwachtingen van elke klant. We bieden enkel beleggingen aan die we vooraf aftoetsen volgens 3 duurzaamheidsstrategieën: uitsluiting, engagement en integratie van niet-financiële informatie.

 5. Veilig en voorzichtig
  We zijn een veilige haven. Financiële stabiliteit en een onberispelijke reputatie zijn hiervoor van essentieel belang. Als een bank in de problemen komt, hebben niet enkel haar klanten maar de hele samenleving een probleem. Daarom staat het voorzichtigheidsprincipe bij ons voorop. We willen het vertrouwen in onze bank op geen enkel moment beschamen.

 6. Verantwoorde kredietverlening
  We staan voor verantwoorde kredietverlening met oog voor faillissementspreventie. Ook voor kredieten zijn bepaalde activiteiten uitgesloten. We gaan in dialoog over het bedrijfsplan, de terugbetalingscapaciteit en de financiële buffers bij onze klant.

 7. Operationele continuïteit
  We doen er alles aan om onze betaalsystemen en diensten ononderbroken ter beschikking te houden. Dit is essentieel voor de dagelijkse werking van onze klanten.

 8. Garantie op privacy
  Uw persoonlijke en financiële gegevens zijn bij ons veilig en beschermd. In geen enkel geval verkopen wij persoonsgegevens aan externe partijen.

 9. Bescherming tegen cybercriminaliteit
  We beschermen u, uw geld en uw gegevens tegen cybercriminaliteit. We investeren permanent in expertise en beveiliging. We adviseren onze klanten en partners om altijd attent te blijven.

 10. Waakzaam voor fraude en witwassen
  We nemen onze verantwoordelijkheid in de strijd tegen fraude en witwassen. We aanvaarden enkel correcte klanten. We investeren in systemen om verdachte betalingen te detecteren en te signaleren.

 11. Eerlijk fiscaal speelveld
  We helpen om een eerlijk fiscaal speelveld te creëren. Als iedereen correct belastingen betaalt, zorgt dit voor gezonde concurrentie met gelijke kansen.

 12. Financieel advies, klankbord en netwerk
  We willen ons positief onderscheiden. Natuurlijk volgen we alle wettelijke regels en procedures. We doen dit zowel naar de letter als naar de geest. Vanuit de maatschappelijke rol die de overheid de banken oplegt, is dat al een hele verantwoordelijkheid. Onze grootste bijdrage zit in de meerwaarde die we leveren via ons financieel advies, onze rol als klankbord en ons netwerk.