1. Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
  We staan voor uitzonderlijke uitdagingen: de heropleving van de economie na corona, de klimaatcrisis, de transitie naar een koolstofvrije samenleving, de vergrijzing, het bewaren van de biodiversiteit, het wegwerken van kansarmoede, het behoud van onze zo gewaardeerde gezondheidszorg en de kwaliteit van ons onderwijs, diversiteit en inclusie. We onderschrijven het mondiale kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

 2. Hefboom voor duurzamere economie
  We zijn liever een deel van de oplossing, dan een deel van het probleem. Ieder heeft zijn rol. Burgers, politici, ondernemers, wetenschappers, pioniers, actiegroepen: allemaal kunnen we een belangrijke bijdrage leveren. Banken hebben een extra hefboom vanuit hun rol in de financiering van een duurzamere economie.

 3. Business as a force for good.
  We zijn overtuigd van de kracht van ondernemerschap om bedreigingen om te buigen in opportuniteiten. Als nichebank kunnen wij de positieve impact van onze klanten ondersteunen en versterken. We willen een voorbeeldrol vervullen en aanzetten tot actie.

 4. European Green Deal
  We willen de Europese Green Deal mee helpen realiseren. We onderschrijven de analyse van de klimaatwetenschappers (IPCC-rapporten), de doelstellingen van het akkoord van Parijs (opwarming beperken tot 1,5°) en de ambitie van de Europese Commissie (Fit for 55). Aandacht voor milieu en klimaat is vandaag urgent. Op een ontwrichte planeet is gezond ondernemerschap onmogelijk.

 5. Vermindering koolstofintensiteit van onze portefeuilles
  We engageren ons om de impact van onze krediet- en beleggingsportefeuille op milieu en klimaat jaar na jaar te verminderen. We gebruiken de financiële hefboom die we als bank hebben als we het geld van onze klanten investeren of beleggen.

 6. Beperking eigen ecologische voetafdruk
  Als bank vervullen we een voorbeeldrol door onze ecologische voetafdruk jaar na jaar te beperken. We nemen een voortrekkersrol in het elektrificeren van bedrijfswagens en het vergroenen van onze gebouwen. Er is geen tijd meer te verliezen. Daarom compenseren we vanaf 2022 onze resterende CO2-uitstoot, via het aanplanten van bomen, zodat we klimaatneutraal worden. Op termijn steven we naar een positieve impact.

 7. Ecologisch bewustzijn van collega’s en netwerk
  We stimuleren collega’s en ons netwerk van ondernemers en vrije beroepen om ecologisch bewust te handelen. We willen mensen samenbrengen en inspireren om te investeren in duurzaamheid. We geloven in een positieve wisselwerking. Samen actie ondernemen zorgt voor energie, hoop, verbinding en impact. Die positieve insteek geven we door en zo brengen we een spiraal op gang. Als uitdijende kringen in het water.

 8. Geloof in creativiteit en innovatie
  We geloven dat creativiteit en innovatie de transitie kunnen versnellen. Als bank willen we helpen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en op te schalen.

 9. Meerwaarde op 3 SDG’s van de VN
  De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (sustainable development goals of SDG’s) helpen ons om altijd het totaalplaatje voor ogen te houden. We houden rekening met de 17 domeinen door onze negatieve impact te beperken (“Do not harm”) en onze positieve te vergroten (“Impact”). Vanuit onze kernactiviteit creëren we in de eerste plaats meerwaarde op SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), 8 (waardig werk en economische groei) en 16 (vrede, veiligheid en sterke publieke diensten).

 10. Dromen als bron van hoop
  We nodigen iedereen uit om mee te dromen, want dromen zijn een bron van de hoop. Zij die hun dromen realiseren, veranderen de wereld. We zijn niet naïef. We zijn geen activisten of moraalridders maar willen oprecht bijdragen aan een betere wereld. Dat zijn we onszelf verplicht voor de toekomst van onze kinderen en (achter)kleinkinderen.