1. Waardecreatie op lange termijn
  Als bank voor ondernemers en vrije beroepen geloven we in waardecreatie op lange termijn. Dokters begeleiden hun patiënten hun leven lang. Familiale ondernemers kijken verder dan één generatie. Ook wij kiezen voor een langetermijnperspectief dat verder reikt dan de kwartaal- of jaarcijfers. We vermijden waardevernietiging en willen ook binnen 10 of 20 jaar iedereen die we nu adviseren recht in de ogen kunnen kijken.

 2. MVO ingebed in onze strategie
  We integreren maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze strategie en onze dagelijkse werking. MVO is geen domein op zich. Het is een overtuiging die in elke activiteit van de bank gedragen wordt. Dit was intuïtief al langer het geval, maar we kiezen ervoor om ons economisch, sociaal en ecologisch engagement voortaan systematisch en expliciet te integreren in ons bedrijfsbeleid.

 3. Duurzame winstgroei
  Aan onze aandeelhouders leveren we een duurzame winstgroei. Winst is nodig om iedereen op een faire manier te vergoeden. Het is als zuurstof voor een gezond bedrijf. Groei is noodzakelijk om in een snel veranderende wereld te blijven investeren in innovatie en waardecreatie. Hier bovenop verwachten onze aandeelhouders van ons een duurzaam beleid en een onberispelijke reputatie.

 4. Great Place to Work
  Voor onze collega’s ambiëren we een Great Place to Work te zijn en te blijven. Speciale aandacht gaat naar cultuur en waarden, talentontwikkeling, levenslang leren, samenwerking, diversiteit en inclusie. Geen tevreden klanten zonder tevreden werknemers.

 5. Tevreden klanten als ultieme ambitie
  We meten onze klantentevredenheid via de Net Promotor Score en willen hier tot de top in België behoren. Geen tevreden werknemers zonder tevreden klanten.

 6. Bijdrage aan de samenleving
  We zijn een correcte belastingbetaler en leveren een aanzienlijke bijdrage aan de samenleving. Bij Bank Van Breda geen complexe internationale constructies om belastingen te vermijden. We voelen ons verbonden met de gemeenschap waarin we actief zijn.

 7. Verantwoordelijkheidszin & enthousiasme
  Alles begint met ethiek en integriteit, de cultuur en de waarden die we koesteren binnen ons bedrijf. We werken enkel samen met mensen met hoge morele standaarden. Verantwoordelijkheidszin en enthousiasme maken het verschil bij grote uitdagingen en moeilijke keuzes.

 8. Permanent bijsturen en verbeteren
  Onze bank is niet perfect. Het werk is nooit af. Ons ideaal is een stip aan de horizon. We luisteren naar kritiek en feedback want we zijn vastberaden om te leren uit fouten en permanent te verbeteren.

 9. Focus
  We focussen onze inspanningen op die domeinen waarin we als bank een belangrijke rol spelen en het verschil kunnen maken. We wegen onze strategische keuzes af tegenover het belang van alle stakeholders. We publiceren deze in ons jaarverslag in de vorm van een materialiteitsmatrix.

 10. B-corp als ijkpunt
  We meten onze resultaten op basis van kerncijfers en objectieve maatstaven. We rapporteren en communiceren transparant. We laten dit proces doorlichten door externe partijen. Het impact assessment van B-Corp- geldt als vergelijkingsbasis. De bevraging van dit internationaal keurmerk voor duurzaam ondernemen helpt ons om de lat hoog te leggen.