Mijn Digipass

Digipass meldt “battery low”, mag ik de batterijen vervangen?

U kan de batterijen van uw digipass vervangen (2 CR2032 batterijen). Na vervanging van de batterijen dient u een synchronisatie van het toestel uit te voeren. Na synchronisatie is de digipass terug gebruiksklaar om in te loggen en te tekenen op VanBredaOnline.

Logo itsme

itsme is een volwaardig, veilig én milieuvriendelijk alternatief voor de digipass. Nog geen itsme-account? Ga aan de slag via https://www.itsme.be/get-started. Met vragen over itsme kan u terecht via https://support.itsme.be/hc/nl.

Synchronisatie via de app 

Kies bij de instellingen voor “digipass synchroniseren” en volg de stappen die in de procedure op uw telefoon worden opgegeven.

Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op via 03 217 53 88.

Synchronisatie via de website

Klik op deze link en voer de stappen uit.

Na het installeren van de software (=stap1) is herstart van uw computer nodig.

Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op via 03 217 53 88.

Waarom krijg ik de melding please login to resynchronise?

U hebt de batterijen van uw digipass vervangen of er is een probleem met de batterijen. Om uw digipass verder te kunnen gebruiken dient u eerst een synchronisatie van het toestel uit te voeren. Na synchronisatie is de digipass terug gebruiksklaar om in te loggen en te tekenen op VanBredaOnline.

Synchronisatie via de app

Kies bij de instellingen voor “digipass synchroniseren” en volg de stappen die in de procedure op uw telefoon worden opgegeven.

Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op via 03 217 53 88.

Synchronisatie via de website

Klik op deze link en voer de stappen uit.

Na het installeren van de software (=stap1) is herstart van uw computer nodig.

Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op via 03 217 53 88.

Hoe activeer ik mijn digipass?

Druk op de rode knop om uw digipass aan te zetten.  Breng de initiële pincode in die u via de post of via sms ontvangen heeft en bevestig met OK.  Kies vervolgens een nieuwe persoonlijke pincode van 4 cijfers.  Druk op OK.  Bevestig de gekozen code door ze opnieuw in te brengen.  Druk op OK.

Waar vind ik mijn user id ?

U vindt uw user id in de app in het menu “meer”. Neem contact op de helpdesk indien u uw user id niet terugvindt.

Uw digipass geblokkeerd?

U heeft 5 keer een verkeerde pincode ingebracht?  Uw digipass is geblokkeerd en er verschijnt een ‘unlock’ code op het scherm. Neem contact op met onze helpdesk die u zal helpen een nieuwe pincode in te stellen.

De pincode van uw digipass vergeten?

Breng 5 keer een foutieve pincode in op uw digipass.  Uw digipass blokkeert en er verschijnt een ‘unlock’-code op het scherm. Neem contact op met onze helpdesk die u zal helpen een nieuwe pincode in te stellen.

Hoe wijzig ik de pincode van mijn digipass?

Uw pincode kan u wijzigen wanneer u wenst.

 1. Zet uw digipass aan.  
 2. Druk op de knop MENU
 3. Druk op 1 Digipass
 4. Druk op 3 Verander pin.
 5. Breng u huidige pincode in en bevestig met OK
 6. Breng 2x een nieuwe pincode in en bevestig telkens met OK.
Toegang op de inlogpagina geweigerd?
 • Controleer of user ID, digipass serienummer en digipass code correct zijn ingevuld. Na 5 niet geslaagde pogingen wordt uw toegang geblokkeerd en dient u telefonisch contact op te nemen met onze helpdesk.
 • Gebruik uw digipass zonder bankkaart
Uw digipass handtekening geweigerd?
 • Gebruik uw digipass zonder bankkaart.
 • Kijk na of u correcte DATA heeft ingebracht in uw digipass, volg hiervoor nauwgezet de instructies die u krijgt op de VanBredaOnline website of in de app.

Verlies of diefstal van digipass?

Zonder uw user ID en persoonlijke pincode heeft niemand toegang tot uw rekeningen en vermogen. Toch meldt u het ons best onmiddellijk wanneer u vaststelt dat uw digipass verloren is of gestolen werd.

 1. U meldt het via digipass@bankvanbreda.beof + 32 (0)3 217 53 88 (tijdens de kantooruren).
 2. Onze helpdesk blokkeert uiterlijk de volgende bankwerkdag uw digipass.
 3. U ontvangt enkele dagen later een nieuwe digipass per post. Tenzij u deze liever afhaalt in uw kantoor na afspraak, laat het ons dan zeker weten.
Uw digipass serienummer opslaan?

Selecteer de optie “serienummer opslaan op dit toestel” op de inlogpagina. Uw digipass serienummer wordt zo opgeslagen in een cookie in uw browser. Kijk de instellingen van uw browser na indien dit niet lukt.  Neem voor meer informatie contact op met de helpdesk.