Lenen voor werkkapitaal

Soms wilt u als ondernemer al uitgaven doen nog voor er inkomsten zijn. Denk maar aan investeringen in roerende goederen zoals rollend materieel of vakantiegelden en eindejaarspremies voor uw personeel. Het is belangrijk om tijdelijke liquiditeitsbehoeften te spreiden zodat voldoende werkkapitaal beschikbaar blijft om uw onderneming vlot te laten draaien.

01
Kaskrediet/straightloan

Met een kaskrediet financiert u uw behoefte aan werkkapitaal, zoals roterende klantenvorderingen en/of voorraden. Een kaskrediet kan eveneens nuttig zijn om uw leveranciers contant te betalen indien u hiervoor een korting krijgt. Een kaskrediet dient voor de overbrugging van tijdelijke liquiditeitsbehoeften als gevolg van het verschil in tijd tussen uw in- en uitgaven. Indien de liquiditeitstekorten van permanente aard zijn of dikwijls meer dan 75.000 EUR bedragen, overweegt u beter een investeringskrediet of een straightloan.

02
Investeringskrediet

Met een investeringskrediet financiert u de aankoop of vervanging van divers materieel op middellange tot lange termijn. Deze kredietvorm is bedoeld voor de financiering van investeringen met een commercieel doel zoals bijvoorbeeld de aankoop van een machine of vrachtwagen. U kan er ook een overname van handelsfonds of aandelen van een KMO of apotheek mee financieren.

03
Krediet om vakantiegelden en eindejaarspremie te financieren

Met een financiering kan u vakantiegelden en eindejaarspremies voor uw personeel financieren, zonder dat de cash-positie van uw onderneming onder druk staat.

04
Voorafbetaling belastingen

Met deze kredietvorm financiert u uw voorafbetalingen van belastingen waarbij de bank tijdig uw betaling uitvoert naar de overheid. U kan de door de fiscus opgelegde belastingvermeerdering vermijden door voorafbetalingen te doen. Bent u ondernemer en betaalt u meer vooraf dan nodig is om deze belastingvermeerdering te vermijden, dan hebt u bovendien recht op een bonificatie of belastingvermindering.