Lenen voor een privéwoning

U overweegt om privé vastgoed aan te kopen met als doel om er zelf van te genieten en/of te verhuren? Dat kan!
Immo consult app gebouw

01
Hypothecair krediet

Dit is het klassieke woonkrediet om privé te investeren in vastgoed: uw eigen woning of appartement, een opbrengsteigendom, een tweede verblijf of vakantiewoning, nieuwbouw, maar evengoed verbouwingen. U leent een kapitaal gedurende een bepaalde termijn waarbij periodiek (veelal maandelijks) een deel van het kapitaal, vermeerderd met intresten, wordt terugbetaald. De rente en de termijn worden op voorhand afgesproken. De woning geldt als waarborg voor deze lening. 

02
Bulletkrediet

Met een bulletkrediet financiert u nieuwbouw, aankoop of verbouwingen van een woning, maar betaalt u dit kapitaal niet maandelijks terug. De terugbetaling gebeurt namelijk integraal (in één keer) bij de verkoop van een ander vastgoed of bij het vrijmaken van gelden uit beleggingen. 

03
Bulletkrediet in combinatie met IPT

Deze kredietvorm is bedoeld voor vrije beroepen met een vennootschap en wordt soms gebruikt voor wie wenst te verbouwen of een tweede verblijf aan te kopen. De terugbetaling van het bulletkrediet gebeurt bij uw pensioen met het kapitaal dat via een individuele pensioentoezegging (IPT) is opgebouwd. 

De voordelen van een IPT zijn gekend: uw vennootschap betaalt periodiek premies met u als begunstigde van deze spaarformule. De belastingdruk op IPT-premies is aanzienlijk lager dan op een bezoldiging of een winstuitkering uit uw vennootschap. Dankzij de combinatie van een bulletkrediet en uw IPT kan u uw aankoop van uw investering dus extra voordeling financieren. U betaalt enkel intresten op het geleende kapitaal en als uw IPT-contract wordt uitbetaald, kunt u daarmee het krediet aflossen. U koopt als het ware iets met kapitaal dat via uw vennootschap wordt opgebouwd. En uw maandelijkse aflossing privé blijft beperkt. 

U zou uw plannen ook kunnen financieren door rechtstreeks een voorschot op te nemen uit uw IPT, maar deze werkwijze komt doorgaans duurder uit. 

04
Overbruggingskrediet

Dit is een krediet met een korte looptijd voor een investering in vastgoed. De terugbetaling gebeurt met middelen die op korte termijn vrijkomen. Bijvoorbeeld: u koopt een nieuwe woning en verkoopt uw huidige woning. Of u gaat verbouwen en ontvangt binnenkort een belangrijke schenking. 

05
Dividendkrediet

Als u nog geen kapitaal heeft opgebouwd via uw IPT-contract, maar er zijn jaarlijks wel winsten in uw vennootschap, dan hebben we een mooie oplossing. Naast uw IPT kunt u ook uw jaarlijkse winsten in uw vennootschap aanwenden om uw privé-investering te financieren. U gaat privé een dividendkrediet aan. Deze unieke formule zorgt ervoor dat u niet maandelijks terugbetaalt, maar slechts één keer per jaar. De jaarlijkse aflossing van kapitaal en intrest wordt afgestemd op de winst die uw vennootschap zal uitkeren. U betaalt het kapitaal dus terug wanneer u de dividenden uit uw vennootschap ontvant. Dit stelt u in staat om al een woning te verwerven die anders nog niet binnen uw mogelijkheden zou liggen. 

06
Renovatiekrediet met rentesubsidie

In 2021 en 2022 konden nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloos renovatiekrediet. De rente die u op het renovatiekrediet betaalt, wordt volledig terugbetaald.

Sinds 1 januari 2023 werd het renteloos renovatiekrediet hervormd naar een rentesubsidie (korting ten opzichte van de marktrentevoet). Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is.

Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renovatiekrediet met rentesubsidie kunnen afsluiten.

De Vlaamse overheid betaalt de rente terug indien je aan alle voorwaarden voldoet.

Om in aanmerking te komen voor het renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning. Aanvullend en samen met het hoofdkrediet kan u een renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de woning of appartement van label E of F naar label A, B, C of D te brengen binnen een periode van 5 jaar.

Alle voorwaarden kan u hier bekijken.

U twijfelt om vastgoed privé of via de vennootschap aan te komen? Of toch beter een gesplitste aankoop? We bekijken samen wat in uw situatie de beste optie is.