test

Een vennootschap oprichten?

Is het zinvol een vennootschap op te richten? Nu of later? Het antwoord is niet eenduidig en zeker niet alleen fiscaal.

Bij het oprichten van een vennootschap komt het erop neer dat u zichzelf splitst in een natuurlijke persoon (uzelf) en een rechtspersoon (de vennootschap).

Vuistregel: Wanneer overweegt u om een vennootschap op te richten?

 

 

Een vennootschap biedt vaak fiscaal voordeel

Vennootschapsbelasting heeft bijvoorbeeld een lager tarief. Hoe hoger het inkomen, hoe interessanter om voor een vennootschap te kiezen.

Het is echter maatwerk om na te gaan of een vennootschap effectief de verhoopte voordelen oplevert. De nettowinst is immers nog steeds van de vennootschap en kan dus niet privé zomaar opgeleefd worden …

“Dit is een moeilijk materie waarvoor u een sparring partner nodig hebt die het initiatief neemt, zoekt naar fiscale optimalisatie en af en toe aan uw arm trekt.” - Carolien De Tollenaere, pneumologe

Met een vennootschap werken is complexer dan werken als natuurlijk persoon

  • Het vraagt een grondig inzicht in de wisselwerking tussen het vermogen van de natuurlijke personen en dat van de rechtspersoon.
  • Wilt u niet in de fiscale gevarenzone terechtkomen, dan is het belangrijk om alle fiscale, wettelijke en deontologische spelregels grondig na te leven.
  • Naast de oprichtingskosten zijn er werkingskosten zoals dubbele boekhouding, notaris, revisor, accountant, en dergelijke.

> Opportuniteiten van een vennootschap