test

Het doel heiligt de fiscale aanpak van uw associatie

Vóór u een associatie start, moet u zich afvragen wat u precies wil bereiken.

Het opzetten van een associatie kan op veel manieren. Elk met zijn voor- en nadelen. Een zorgvuldige individuele afweging is noodzakelijk. 

Kostenassociatie

Indien het doel van de samenwerking zich beperkt tot het optimaliseren van de kosten spreken we over een kostenassociatie of middelensamenwerking. 

Professionele samenwerking

Is het uw bedoeling om samen een professionele activiteit uit te bouwen? Dan spreken we over een professionele samenwerking. U kan kiezen tussen een professionele associatie met of zonder vennootschap.

Bij fiscale planning moet u altijd rekening houden met de antimisbruikbepaling. Dit betekent dat de opgezette structuren een bedrijfseconomisch of ander doel moeten hebben. Wanneer het u alleen om de fiscale voordelen te doen is, zal dit vroeg of laat problemen veroorzaken.

Een advies. Kijk ook naar wat de deontologie van uw vak stipuleert op het vlak van associaties. Zo vermijdt u onaangename verrassingen.