test

Sui Generis statuut

Via dit statuut geniet u alle voordelen van de werknemer, behalve de werkloosheidsuitkering en het opbouw van wettelijke pensioenrechten. Met uw pensioenopbouw begint u best meteen. Hoe sneller u aan uw pensioenopbouw begint, hoe meer kapitaal u opbouwt voor later.

Waarom zou u nu al beginnen met pensioensparen?

Stel dat u op uw 30ste of op uw 40ste begint met pensioensparen. Het verschil is gigantisch: van 40.000 tot 80.000 euro. Het effect van rente op rente maximaliseert uw eindresultaat.

Wanneer u start met de opbouw van uw pensioen, maken we samen een persoonlijk traject op. Onderstaande elementen maken er deel van uit. 


1. Vraag uw RIZIV-identificatienummer aan 
Vraag nog in het jaar dat u afstudeert uw RIZIV-identificatienummer aan. Doe dat vóór 1 oktober. Tijdens uw opleiding bent u sowieso een geconventioneerd zorgverlener. Zolang u geconventioneerd bent, ontvangt u jaarlijks een bijdrage van het RIZIV – de zogenaamde sociale voordelen. Deze overheidstussenkomst gebruikt u bij voorkeur voor uw pensioenopbouw. In het eerste werkingsjaar heeft u al recht op de volledige bijdrage, ongeacht uw periode van toetreding tot de conventie.

> RIZIV-bijdrage, de mogelijkheden

 

2. Start uw Sociaal VAP, uw professionele pensioensparen

 

 


Op 1 januari van het volgende jaar kan u onder het statuut Sui Generis een sociaal VAP (Vrij Aanvullend Pensioen) voor loontrekkende zorgverstrekkers opstarten. Het sociaal VAP bevat automatisch een aantal solidariteitswaarborgen, waaronder een tussenkomst bij moederschap, bij arbeidsongeschiktheid en bij vroegtijdig overlijden. Deze waarborgen gelden zo lang u geconventioneerd bent en worden gefinancierd met 10% van uw bijdrage.

Hoeveel u in het sociaal VAP mag sparen, is afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen. De voordelen van het VAP zijn erg ruim. U geniet enerzijds een fiscaal voordeel aan het marginale belastingtarief (in de hoogste schijf van uw inkomen) en anderzijds een mogelijke besparing in uw sociale bijdragen. Uw totale voordeel komt hierdoor meestal neer op 50 à 60% van uw bijdrage.

 

An Moonen, gastro-enteroloog en Joost Berkers, uroloog

“Bank J.Van Breda & C° wees ons erop dat we via een assistentenstatuut geen pensioenrechten opbouwen. Samen stelden we een plan op om dit zelf optimaal te voorzien.”

 

3. Begin met privé pensioensparen en langetermijnsparen
Van zodra u belastingen betaalt (doorgaans vanaf het eerste volledige jaar onder het statuut Sui Generis) kan u privé een jaarlijks bedrag sparen via het pensioensparen en langetermijnsparen. Hiervan kan u op uw volgende aanslagbiljet 30% fiscaal recupereren.

 

Het einde van uw stage betekent het begin van uw medische loopbaan. Daarmee komt er ook een einde aan het statuut Sui Generis. U zal een statuut moeten kiezen. Vaak gaan artsen en specialisten aan de slag als zelfstandige, maar soms ook als loontrekkende.

> U wordt zelfstandige: wat nu?