Nuttige links voor vrije beroepen


Accountants / Bedrijfsrevisoren / Boekhouders

Instituut van de accountants en de belastingconsulenten
iec-iab.be

Instituut van de bedrijfsrevisoren
ibr-ire.be

Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten
bibf.be


Advocaten

Vereniging van Vlaamse Balies
advocaat.be


Algemeen

Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB)

Gezondheidszorg in België

Medibel-Net (Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu)

health.fgov.be

Neutraal Syndicaat Zelfstandigen
nsz.be

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
riziv.be


Apothekers

Algemene Pharmaceutische Bond
apb.be

Apothekers van Brussel
fpb.be

Brabants Apothekersforum
baf.be

Curalia
curalia.be

De Westvlaamse Apotheekvereniging

Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers
ipsa.be

Koninklijke Apothekers Vereniging Waasland
kavw.be

Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA)

Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond (KLAV)

Koninklijk Oostvlaams Apotherkersgild (KOVAG)

Nationale orde der apothekers

Pharmaplanet
apotheker.be

Uw apotheek (contactpunt tussen patiënt en apotheek)
uwapotheek.be

Vereniging van onafhankelijke apotheken
dynaphar.be


Artsen

Algemeen Syndicaat van de Geneesheren van België
asgb.be

Orde van geneesheren
 www.ordomedic.be

Vereniging van huisartsenkringen
domusmedica.be

Verbond van Belgische specialisten
 www.gbs-vbs.be

Belgische vereniging voor Artsensyndicaten 
www.absym-bvas.be


Dierenartsen

Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV)
vladiver.be


Gerechtsdeurwaarders

Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders
 gerechtsdeurwaarders.be


Kinesitherapeuten

Nationale Federatie van Doctors en Licenciaten in de Kinesitherapie vzw
fndlk.be

Vlaams Kinesitherapeutenverbond (VKV)
vkv.be


Notarissen

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
notaris.be


Tandartsen

Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT)
www.vvt.be

Vlaamse Beroepsvereniging voor Tandartsen
www.vbt.be


Verpleegkundigen

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanden (OTV)
otv.be

Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen verplegingthuis.be