Sparen als aso of haio

U begint nog maar net aan uw stage als huisarts of specialist. Uw inkomen is nog niet hoog en toch kan je met een beetje, maar slim sparen heel wat kapitaal opbouwen voor later.

Waarom zou u nu al beginnen met pensioensparen?

Stel dat u op uw 30ste of op uw 40ste begint met pensioensparen. Het verschil is gigantisch: van 40.000 tot 80.000 euro. Het effect van rente op rente maximaliseert uw eindresultaat.

Hoe doe je dat? 


1. Via uw RIZIV-premie

Deze overheidstussenkomst gebruikt u bij voorkeur voor uw pensioenopbouw.
> RIZIV-bijdrage, de mogelijkheden

 

2. Via uw Sociaal VAP

 


Een Vrij Aanvullend Pensioen opstarten, geeft u - al na 1 jaar- het hoogste fiscale voordeel van minstens 50%. Wie vroeg start, geniet maximaal van het rente-op-rente effect (zie filmpje).

Daarenboven bevat het sociaal VAP bevat automatisch een aantal solidariteitswaarborgen, waaronder een bescheiden tussenkomst bij moederschap, bij arbeidsongeschiktheid en bij vroegtijdig overlijden. 

 

An Moonen, gastro-enteroloog en Joost Berkers, uroloog

“Bank J.Van Breda & C° wees ons erop dat we via een assistentenstatuut geen pensioenrechten opbouwen. Samen stelden we een plan op om dit zelf optimaal te voorzien.”

 

3. Pensioensparen en langetermijnsparen
Daar bovenop kan u een jaarlijks bedrag sparen via het pensioensparen en langetermijnsparen. Hiervan kan u op uw volgende aanslagbiljet 30% fiscaal recupereren.

 

Wat past bij jou? 

Bekijk wat u nu nodig hebt, wat uw plannen zijn de komende jaren. Bespreek die doelen met je partner of ouders en vraag er gerust de expertise bij van uw bankier. Maak een afspraak en breng gerust je lief, je studiegenoten of je ouders mee.

 


Van stagair(e) tot dokter

Het einde van uw stage betekent het begin van uw medische loopbaan. Daarmee komt er ook een einde aan het statuut Sui Generis. U zal een statuut moeten kiezen. Vaak gaan artsen en specialisten aan de slag als zelfstandige, maar soms ook als loontrekkende.

> U wordt zelfstandige: wat nu?