Sui Generis statuut


Wanneer u als master in geneeskunde afstudeert, begint u aan uw opleiding tot huisarts of specialist. Tijdens die opleiding valt u onder het Sui Generis statuut. U geniet dan de voordelen van een werknemer, behalve de werkloosheidsuitkering en de pensioenopbouw. Het werkloosheidsluik is uw eerste zorg zeker niet, maar met uw pensioenopbouw wacht u best niet te lang.


Start vandaag met de opbouw van uw aanvullend pensioen.


Stel dat u op uw 30ste of op uw 40ste begint met pensioensparen. Het verschil is gigantisch. Bovendien kan u het verschil nooit inhalen. Het gaat om een verschil van 50.000 tot 100.000 euro. Het effect van rente op rente maximaliseert dus uw eindresultaat. U kan dit op verschillende manieren invullen. Die mogelijkheden leggen we hieronder uit.


RIZIV (1)


Vraag nog in het jaar dat u afstudeert uw RIZIV-identificatienummer aan. Doe dat vóór 1 oktober. Tijdens uw opleiding bent u sowieso een geconventioneerd zorgverlener. Zolang u geconventioneerd bent, krijgt u jaarlijks een RIZIV-bijdrage. Deze overheidstussenkomst gebruikt u bij voorkeur voor uw pensioenopbouw. In het eerste werkingsjaar ontvangt u deze bijdrage nog voor het laatste kwartaal.


"Hoe sneller u aan uw pensioenopbouw begint, hoe meer kapitaal u opbouwt voor later."


Fiscaal sparen (1): pensioensparen, VAPZ …


Het eerste jaar dat u werkt, kan u meteen aan pensioensparen doen en het maximum jaarlijks bedrag sparen (voor 2016 is dat 940 euro). Hiervan kan u op uw volgende aanslagbiljet 30% fiscaal recupereren. Op 1 januari van het volgende jaar kan u als werknemer onder het Sui Generis statuut een Sociaal VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) opstarten. Dat wil zeggen dat u 10% meer premie betaalt dan bij een gewoon VAPZ. Hoeveel u in het sociaal VAPZ kan sparen, is afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen. Een belangrijk voordeel van het VAPZ is dat het altijd een marginale fiscale aftrek geniet (in de hoogste schijf van uw inkomen). Dat komt meestal neer op een fiscale aftrek van meer dan 50%. 
Wil je hierover meer weten? Maak een afspraak in het dichtstbijzijnde kantoor.


Levensgebeurtenissen


Huwen of samenwonen?


Wie huwt, kiest veelal niet voor een specifiek huwelijksstelsel. In dat geval is het wettelijk huwelijksstelsel van toepassing. Dat betekent dat de inkomsten van na het huwelijk principe tot het gemeenschappelijk vermogen behoren. Tijdig nagaan of dit stelsel voor u het meest geschikte is, kan verrassingen in de toekomst vermijden. Wij denken hier samen met uw notaris graag over na.
Maak een afspraak voor het bespreken van het stelsel dat het best bij jullie past.


Aankoop woning


De aankoop van de spreekwoordelijke baksteen is voor iedereen een belangrijke stap. Hoe ziet de optimale financieringsmix er voor u uit? Vaste rente of variabele rente? Op welke manieren beperken we uw maandelijkse terugbetaling en andere kosten?
Als startend arts stijgt uw inkomen de eerste jaren. Zo kan u ervoor kiezen om de maandelijkse aflossing samen te laten stijgen met uw inkomen?
Maak een afspraak voor het bespreken van uw kredietaanvraag.

 

Zelfstandigenstatuut


RIZIV (2)


Nadat u uw opleiding afrondt, wordt u waarschijnlijk zelfstandige. Als u ervoor kiest om (gedeeltelijk) geconventioneerd te blijven, dan blijft u jaarlijks (gedeeltelijk) uw sociale voordelen ontvangen. Toets met uw bank af waarvoor u deze bijdrage best gebruikt. Dit is verschillende voor elk individu:

  • pensioenopbouw,
  • een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ of
  • ‘kapitaal bij overlijden’.

Bespreek uw persoonlijk financieel traject met uw bank. Maak een afspraak in het dichtstbijzijnde kantoor.

VAPZ


Vanaf nu kan u uw sociaal VAPZ vervangen door een gewoon VAPZ. Het solidariteitsluik vervangt u door één of meerdere waarborgen op uw maat.
Hoe staat het met uw Vrij Aanvullend Pensioen? Bespreek het met uw bank.

 

IPT (Individuele pensioentoezegging)


Zodra u een vennootschap hebt opgericht, kan u ook via een IPT met de middelen van uw vennootschap sparen voor uw toekomstig, aanvullend pensioen. Uw stortingen zijn fiscaal aftrekbaar binnen de vennootschap waardoor de belastingdruk afneemt. Het kapitaal dat u hierin mag opbouwen, wordt berekend via de zogenaamde 80%-regel. Bij Bank J.Van Breda & C° vullen wij samen met u al deze elementen optimaal in.
Bespreek dit met een specialist in het dichtstbijzijnde kantoor.


Gespreide beleggingen


Wacht u op dat unieke historische aankoopmoment? Gelukkig tekent u zelf de curve van uw leven, professioneel en privé. Het is dan ook essentieel uw financiële strategie hierop af te stemmen op dit Persoonlijk Traject. De strategische verdeling tussen bescherming enerzijds en rendement anderzijds houdt best rekening met uw persoonlijke behoeften zowel vandaag als morgen. Wij begeleiden u graag met een proactieve opvolging van dit levenslang traject.
Maak een afspraak met het dichtbijzijnde kantoor.


Vormen van (samen)werken


Associatiecontract of groepspraktijk


Als u in een associatie stapt of samen met collega’s een groepspraktijk opstart, zorg dan voor een stevige juridische onderbouw. Om haar cliënten hierin bij te staan, werkt Bank J.Van Breda & C° samen met een aantal juridische partners, gespecialiseerd in associatiecontracten. Sluitende contracten scheppen duidelijkheid, ook in mindere tijden.
Bijkomend houdt u best rekening met een aantal fiscale zaken. Dit bekijken we graag samen met uw accountant.
Voor meer info. Maak een afspraak met het dichtsbijzijnde kantoor.


Zin of onzin van een professionele vennootschap

In uw professionele carrière zal u zich de vraag “ Moet ik nu een vennootschap oprichten? ” vast één of zelfs meerdere keren stellen. Dit is een persoonlijke keuze die afhangt van verschillende parameters:

  • de hoogte van uw beroepsinkomen,
  • uw geplande investeringen zowel privé als professioneel,
  • uw levensstandaard

Een pasklaar antwoord bestaat hier niet. Het is maatwerk, aangepast aan zowel uw privésituatie als uw professionele ambitie. Onze experts van Van Breda Advisory kunnen u daarbij helpen. Zij bekijken uw persoonlijke situatie en bespreken met u zowel de voor-als nadelen van elke optie. Gebruik ons als uw klankbord!


Maak een afspraak met het dichtbijzijnde kantoor.