Wat wil u bereiken?


Door de pensioenhervormingen is het moeilijk precieze prognoses te maken voor uw wettelijk pensioen. Als zelfstandige is dit alleszins beperkt: zowel voor een alleenstaande als voor een gezin. Bovendien vertrekken berekeningen voor een rustpensioen van een volledige loopbaan (45 jaar) met een voltijdse betrekking. Bruto, vóór belastingen. Voor de eenvoud gaan we daarom uit van een gemiddeld nettobedrag van 850 euro per maand. Bent u voldoende voorbereid op een inkomensbreuk?


De ervaring met ondernemers en vrije beroepen leert ons hoe moeilijk zij het hebben om hun toekomstige behoeften te ramen.

Veel cliënten onderschatten het bedrag dat ze maandelijks nodig hebben om hun levensstandaard te behouden.
• Hoeveel hebt u nodig als u rekening houdt met een onkostenverschuiving van professioneel naar privé? Als u met pensioen gaat hebt u immers geen aftrekbare onkosten meer, geen bedrijfswagen, geen GSM van het werk, enz.
• Hoeveel extra moet u voorzien zodra u meer tijd krijgt om te genieten? Ook reizen, renovatie van uw huis of tweede verblijf, etentjes met vrienden en familie kosten veel geld.
• Houdt u voldoende rekening met de evolutie van de levensverwachting? Steeds meer mensen leven nog 20 tot 30 jaar of langer na hun pensioen.
• Wat met het effect prijsstijgingen op lange termijn?

Onze gesprekken met ondernemers en vrije beroepen leren ons dat de maandelijkse uitgaven van een rentenier hierdoor al snel met 30% toenemen.

Veel cliënten onderschatten het kapitaal dat ze tijdens hun loopbaan moeten opbouwen.
 
Intuïtief hebt u wellicht een idee, maar geeft dit u voldoende gemoedsrust? Wat als later zou blijken dat u onvoldoende hebt? Is langer blijven werken of rondkomen met minder dan een optie?
 
Hebt u het graag concreter becijferd? Om u dat houvast te bieden, hebben wij een methode ontwikkeld die tegelijkertijd eenvoudig is en u toch een zeer betrouwbare indicatie geeft.
 
Maak een afspraak voor een eerste berekening en lees enkele getuigenissen van cliënten.