Onze toegevoegde waarde

• Welk rendement verwacht u?
• Welk risico bent u bereid te nemen?
• Wat is uw kijk op inflatie?
• Mag uw kapitaal op of wenst u een bepaald bedrag over te houden?


Na een gedachtewisseling maken we een verfijnde berekening. Hierin houden we rekening met uw wensen en de parameters die we samen bepalen.

Daarna begint de financiële oefening pas echt. We bepalen samen het antwoord op 3 cruciale vragen.

1. Wat is uw beleggingsstrategie voor de toekomst?
Hoe houdt u evenwicht tussen rendement en risico?

• Als u 100% belegt in spaarboekjes of termijnrekeningen, houdt uw rendement amper gelijke tred met inflatie.
• Als u voluit belegt in aandelen, moet u leven met forse schommelingen.

In welke mate houdt u rekening met een optimistisch, neutraal of pessimistisch scenario?

De spreiding in de beleggingsportefeuille die u kiest, is bepalend voor uw financieel resultaat én uw gemoedsrust.

2. Hoe garandeert u dat u systematisch tewerk gaat?
• Eens u een bepaald traject gekozen hebt, komt het erop aan dit consequent te volgen. Zonder u te laten leiden door emoties of tussentijdse opportuniteiten.
• Wij bespreken hoe u systematisch kan beleggen. Door uzelf de nodige discipline op te leggen, creëert u rente op rente. Hoe vroeger in uw loopbaan u hiermee start, hoe beter.

3. Is uw aanpak fiscaal optimaal? Privé en professioneel?
Wist u dat u met fiscaal ondersteunde beleggingsvormen tot één derde van uw pensioenbedrag kan opbouwen?
• Als zelfstandige kan u naast het gewone pensioensparen en de mogelijkheden qua langetermijnsparen ook een eigen kapitaal opbouwen via uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en uw RIZIV-premie (enkel voor zorgverstrekkers).
• Als u met een vennootschap werkt, kom ook een individuele pensioentoezegging (IPT) in aanmerking.
• Belegt u best binnen of buiten uw vennootschap? Beperkt u uw loon en uw dividend, of keert u juist bewust voldoende uit naar de privé?

Uw antwoord is bepalend voor uw toekomst.
Wij begeleiden u graag bij uw persoonlijk financieel traject.

 

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek of lees verder over Het resultaat van onze aanpak.