test

Het resultaat van onze aanpak


Op basis van 1 of 2 gesprekken van een uur, maken wij voor u een analyse en een voorstel dat een antwoord biedt op uw vragen. Dit is gratis, al gaan we er natuurlijk vanuit dat u zich engageert om via onze bank te beleggen.

Als u ons advies volgt, krijgt u alleszins op elk moment een goed overzicht, hebt u een duidelijke strategie en geniet u een consequente opvolging om uw doel te bereiken.

Overzicht

Op basis van een open gesprek kan u

 • Evalueren waar u vandaag staat en over welk vermogen u wenst te beschikken op het einde van uw loopbaan.
 • Inschatten of dit voldoende is om zorgeloos en comfortabel te rentenieren, rekening houdend met inflatie.
 • Begrijpen wat uw risicoprofiel is en hoe u de verhouding tussen risico en rendement inschat.

 

 
Strategie

In onderling overleg maken we een duidelijk toekomstplan om uw doel te bereiken.

 • We bespreken welke activa-allocatie u wenst (verhouding cash, vastrentend, dynamisch) en zorgen voor voldoende spreiding. We houden rekening met uw specifieke situatie en benutten alle mogelijkheden tot fiscaal optimaal sparen.
 • Een langetermijnfocus staat voorop. Wij adviseren niet op markttiming volgens de trend van het moment.
 • We stellen een duidelijk traject op en maken een projectie van de verwachte opbrengst tegen het einde van uw loopbaan.
 • Dat alles vertalen we binnen uw portefeuille naar een concrete productinvulling.

Opvolging

Wij garanderen u jaarlijks een proactief gepland opvolgingsgesprek.

 • Dit biedt u telkens een geactualiseerd inzicht in:
  • de samenstelling van uw portefeuille en
  • het tussentijdse resultaat van uw beleggingsplannen.
 • U kan gewijzigde verwachtingen, nieuwe doelstellingen of wijzigingen in bijv. uw gezinssituatie opnemen in uw strategie.
 • Zo nodig passen we de verhouding risico / rendement aan volgens uw wensen.

Bank J.Van Breda & C° biedt u helder advies met een objectieve productinvulling die aan uw wensen en behoeften voldoet. Uw account manager adviseert u en uw familie hierin graag verder. Waar nodig doen we ook een beroep op specialisten voor bijv. fiscale onderwerpen, de overdracht van een vennootschap e.d.

Voor het merendeel van onze cliënten is deze vermogensbegeleiding de belangrijkste reden waarom zij met Bank J.Van Breda & C° samenwerken. Lees de getuigenissen van enkele cliënten.