test

De impact van inflatie

Een toekomstvisie die geen rekening houdt met inflatie, levert u een schromelijke overschatting van uw latere pensioenkapitaal. Ook uw maandelijks inkomen zou jaarlijks verder wegsmelten indien u hier geen rekening mee houdt. Daarom houdt onze berekingsmodule standaard rekening met een muntontwaarding van 2% per jaar. Zowel tijdens de periode die u voorziet om uw pensioenkapitaal op te bouwen als gedurende de tijd dat u hieruit uw aanvullend inkomen genereert. In de animatie hieronder kan u het effect op uw huidig kapitaal en uw gewenst aanvullend inkomen zien indien u géén rekening zou houden met inflatie. Vul zelf een bedrag in EUR in en merk welk eindbedrag er bij 2% muntontwaarding overblijft na 30 jaar.

Wat is het effect van inflatie op uw kapitaal?


2017
2047

Wat is het effect van inflatie op uw inkomen?


2017
2047

Nood aan maatwerk

Niet alleen inflatie kan uw renteniersproject verstoren. Ook intrestschommelingen, beurskoersen en de fiscale evolutie zijn bepalend. Ook die nemen we graag mee in een persoonlijke simulatie. Want hoe langer de periode die u moet overbruggen, hoe groter het belang van strategie en systematiek.

 

Lees verder over Onze toegevoegde waarde