Sparen voor de volgende generatie

Ook u spaart als vrij beroep voor later. Want na uw loopbaan wilt u van het leven blijven genieten. Hebt u kinderen of kleinkinderen? Dan kan u ook hen misschien een plekje geven in uw spaarverhaal. Fijn toch om ook hen een financieel duwtje in de rug te geven van zodra ze het nest uitvliegen. Dat kan perfect met het geld dat u niet meteen nodig hebt. Sparen en beleggen voor de volgende generatie? We begeleiden u graag!
Oudere hand in hand met kind
01

Plan van aanpak

Door elke maand systematisch een bedrag opzij te zetten, komt u al een heel eind. Pakt u dit dan ook nog eens slim en weldoordacht aan, dan hebt u na enkele jaren ongetwijfeld een mooie spaarpot voor de (klein)kinderen bijeen gespaard.

Vrije beroepen met spaarplannen voor de (klein)kinderen stellen ons vaak deze vragen:

  • Spaar ik in mijn naam of meteen op de rekening van de kinderen?
  • Kies ik voor bescherming of rendement?
  • Waarin spaar ik dan het best?
  • Kan ik controle behouden op het gespaarde geld?
  • Kan ik al iets regelen op successievlak?
02

Ons advies

01
Bepaal de bedragen en de termijn

Wanneer wilt u dat de (klein)kinderen over dit bedrag beschikken? Net zoals bij het samenstellen van uw beleggingsportefeuille is dit ook nu een cruciale vraag. Op basis van het beschikbare tijdsframe gaan we op zoek naar een invulling waar u zich goed bij voelt.

Vaak is het sparen voor de volgende generatie een opstapje naar een eerste vastgoed. Het is vandaag namelijk niet eenvoudig om op jonge leeftijd op eigen houtje een huis te kopen. Maar er zijn uiteraard ook andere spaardoelen…

02
Spaar in eigen naam

Twijfelt u om het geld meteen op naam van de (klein)kinderen te zetten? We merken daar vaak wat bezorgdheid over. Wie spaart voor een ander, houdt graag de controle. Ook ouders en grootouders willen vermijden dat het geld ‘verkeerd’ besteed wordt.

Spaar daarom beter eerst in eigen naam en geef het op het gepaste moment via een schenking. Zeker als u zelf wil bepalen hoe dit te beleggen, is dat zonder twijfel een betere optie.

Tip: Grootouders kunnen gelden sparen of beleggen in eigen naam en via de opmaak van een testament met bijzonder legaat (het bedrag dat u wenst te geven) van 12.500 EUR laten toekomen naar hun kleinkinderen. Het is flexibel en aanpasbaar! Bovendien is er geen erfbelasting tot 12.500 EUR per kleinkind.

03
Activeer dit spaarpotje

U kan uiteraard het gespaarde bedrag op één van uw spaarrekeningen laten staan. Maar jammer genoeg blijft het rendement dan minimaal. Gelukkig zijn er betere opties. Beleggen bijvoorbeeld.

Zet u maandelijks een bepaald bedrag opzij, dan is het alleen maar mooi meegenomen dat dit geld ook rendeert. Zonde om dat stukje vermogen zomaar te laten inslapen. Activeer deze maandelijkse spaarreserve.

Gespreid en planmatig beleggen zal op lange termijn ongetwijfeld meer renderen. Beleg het spaargeld dat u voor de volgende generatie opzij zet!

04
Beleg volgens uw risicoprofiel maar houd rekening met de lange termijn

Voor welke belegging kiest u? Dit hangt uiteraard af van het gewenste risicoprofiel en de tijdshorizon (wanneer gaat u de gelden geven?).

Uit ervaring weten we dat bij beleggingsplannen, die u opstart op uw eigen naam met als doel uw (klein)kinderen een financieel duwtje in de rug te geven, het eigen risicoprofiel wordt overgenomen. Begrijpelijk. U belegt ook dan graag volgens hetzelfde sentiment. We bekijken graag samen met u waar u zich goed bij voelt binnen het toegestane kader.

Van zodra het geld naar de (klein)kinderen kan en mag, kan u een schenking overwegen.

Wanneer u toch meteen de gelden zou willen beleggen op naam van de (klein)kinderen, dan zal dit sowieso een kapitaalgarante belegging of spaarrekening zijn met focus op bescherming.

05
Pluk zelf nog een deel van de vruchten

En dan komt het moment waarop u een deel van uw vermogen naar de volgende generatie verschuift. Ook dan kan u de controle blijven behouden en zelfs een deel van de vruchten van deze belegging plukken.

Onze specialisten ter zake geven u graag het nodige advies op maat!

Van plan om te sparen of beleggen voor uw (klein-)kinderen?

Denk vooruit en start op tijd! Nood aan advies op maat? Maak een afspraak!

Contact