test

Liquidatiereserve

Hoe haalt u geld uit uw vennootschap op een fiscaal vriendelijke manier? Kan u 5 jaar wachten? Kies dan voor een liquidatiereserve (of VVPR ter).

Taxatie: 10% + 5%

Uw vennootschap betaalt onmiddellijk een vennootschapsbelasting van 10%. Na een wachttijd van 5 jaar kan u tegen 5% roerende voorheffing de aangelegde liquidatiereserve uit de vennootschap halen en naar uw privé overhevelen.

Uitzonderingen:

  • Als u deze reserve uit uw vennootschap haalt vóór het verloop van 5 jaar, dan betaalt u bijkomend 20% roerende voorheffing.
  • Bij een vereffening van de vennootschap is er geen bijkomende roerende voorheffing meer verschuldigd. 

 

AANBEVELING

Door jaarlijks liquidatiereserve toe te passen, komt er na de eerste vijf jaar, elk jaar een som vrij zodat u die flexibel kan inzetten waar u die nodig heeft: voor professionele of persoonlijke doeleinden.

 

Let wel: deze regeling is enkel toegankelijk voor KMO-vennootschappen.